4 Works

Formy ochrony przyrody w Republice Czeskiej

Aneta Marek, Jitka Vavrušková & Marek Battek
Celem artykułu jest zaprezentowanie form ochrony przyrody, jakie istnieją w Republice Czeskiej. Na podstawie danych statystycznych poszczególne formy zostały pogrupowane według rozmieszczenia terytorialnego, roku powstania i zróżnicowania krajobrazowego.

Różnorodność zagadnień geoturystycznych na plażach Ustki i Orzechowa

Paweł Zagożdżon & Katarzyna Zagożdżon
Artykuł przedstawia szereg zagadnień geologicznych i górniczych, które mogą stanowić ofertę geoturystyczną prezentowaną w oparciu o zjawiska i struktury widoczne na odcinku wybrzeża pomiędzy Ustką a Orzechowem. Należą do nich wybrane procesy erozji, transportu i sedymentacji w środowiskach: eolicznym, plażowym i płytkomorskim oraz rzecznym, powstawanie złóż rozsypiskowych, powierzchniowe ruchy masowe, profil osadów czwartorzędowych odsłonięty na klifie, ale też (w oparciu o nawieziony materiał skalny) elementy magmowej i tektonicznej ewolucji masywu granitowego oraz zachowane ślady stosowania...

Problem of 2D representation of 3D objects in architectural and heritage studies. Re-analysis of phenomenon of longitudinal church

Marta Rusnak
These are data from eye tracking performed with the Tobi eye tracker. The data uploaded to the repository comes only from those people who have given full consent to the processing of their personal data. The remaining data can only be made available on site, for inspection by the author of the research.The experiment will be described in a publication. Abstract of the article:If one image means more than a thousand words, how do we...

Reverse engineering technology for forensic use

Tomasz Kurzynowski, Grzegorz Ziółkowski, Karol Kobiela, Edward Chlebus & Henryk Juszczyk

Registration Year

 • 2021
  1
 • 2020
  3

Resource Types

 • Text
  2
 • Data Paper
  1
 • Dataset
  1

Affiliations

 • Wrocław University of Science and Technology
  3
 • Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Architecture
  1
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  1
 • Správa Krkonošského Národního Parku
  1
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
  1