3 Works

Formy ochrony przyrody w Republice Czeskiej

Aneta Marek, Jitka Vavrušková & Marek Battek
Celem artykułu jest zaprezentowanie form ochrony przyrody, jakie istnieją w Republice Czeskiej. Na podstawie danych statystycznych poszczególne formy zostały pogrupowane według rozmieszczenia terytorialnego, roku powstania i zróżnicowania krajobrazowego.

Różnorodność zagadnień geoturystycznych na plażach Ustki i Orzechowa

Paweł Zagożdżon & Katarzyna Zagożdżon
Artykuł przedstawia szereg zagadnień geologicznych i górniczych, które mogą stanowić ofertę geoturystyczną prezentowaną w oparciu o zjawiska i struktury widoczne na odcinku wybrzeża pomiędzy Ustką a Orzechowem. Należą do nich wybrane procesy erozji, transportu i sedymentacji w środowiskach: eolicznym, plażowym i płytkomorskim oraz rzecznym, powstawanie złóż rozsypiskowych, powierzchniowe ruchy masowe, profil osadów czwartorzędowych odsłonięty na klifie, ale też (w oparciu o nawieziony materiał skalny) elementy magmowej i tektonicznej ewolucji masywu granitowego oraz zachowane ślady stosowania...

Reverse engineering technology for forensic use

Tomasz Kurzynowski, Grzegorz Ziółkowski, Karol Kobiela, Edward Chlebus & Henryk Juszczyk

Registration Year

 • 2020
  3

Resource Types

 • Text
  2
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • Wrocław University of Science and Technology
  3
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  1
 • Správa Krkonošského Národního Parku
  1
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
  1