7 Works

Organizacje pozarządowe wobec kwestii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r.

Agnieszka Rogozińska

Turystyczne jaskinie Czech i Moraw

Aneta Marek & Ireneusz Olszak
W artykule zaprezentowano jaskinie Republiki Czeskiej, które zostały udostępnione dla ruchu turystycznego na terenie dwóch regionów – Czech i Moraw. Przedstawiono ich genezę oraz lokalizację z uwzględnieniem regionów fizycznogeograficznych. Zaprezentowana została także historia odkrycia i udostępnienia tych jaskiń, a także podstawowe dane dotyczące warunków ich zwiedzania. Jaskinie te mają dużą wartość przyrodniczą i cieszą się zainteresowaniem turystów, o czym świadczy liczba odwiedzających.

An original approach to the Gap Model with regard to the business insurance sector

Jarosław Wenancjusz Przybytniowski & Mark Michalski
Service providers, including business insurance, are looking for solutions to offer services of the best possible quality, including an assessment of that quality. For this reason, the attempt to apply the Gap Model was to demonstrate how other methods could be used to assess service quality, as opposed to assessing the quality of a typical product. Most of the methods used today are based on the difference between the expectations of customers of business insurance...

Perspektywa pomocy i wsparcia w sytuacji porwań/uprowadzeń rodzicielskich ze szczególnym uwzględnieniem procedury mediacji

Monika Wojtkowiak
W artykule poruszono kwestię porwań i uprowadzeń rodzicielskich jako zjawisk będących coraz częściej elementem współczesnej rzeczywistości i następstwem zachodzących w niej zmian. Dokonano rozróżnienia definicyjnego między porwaniem i uprowadzeniem rodzicielskim, a także wskazano wielorakie uwarunkowania wskazanego problemu. Skoncentrowano się na fakcie, że wspomniane zjawisko może być identyfikowane zarówno z kryzysem rodzicielstwa, jak i niedostatkiem dojrzałości czy świadomości pedagogicznej rodziców. Rodzi to pytania o możliwość zaradzenia ryzyku porwań/uprowadzeń na większą skalę. Celem artykułu jest przedstawienie porwań/uprowadzeń...

Rodzinne i intelektualne środowisko ostatniego kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego Iwana Anatoljewicza Kurakina (1874–1950)

Ewa Kula
Artykuł powstał w celu przedstawienia sylwetki księcia Iwana Anatoljewicza Kurakina. W artykule podjęto próbę ukazania jego najbliższego środowiska rodzinnego, szkolnego i uniwersyteckiego, które miało wpływ na kształtowanie zainteresowań zawodowych i społecznych przyszłego (w latach 1915–1917) kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego.

An original approach to the Gap Model with regard to the business insurance sector

Jarosław Wenancjusz Przybytniowski & Mark Michalski
The Malopolska School of Economics in Tarnow Research Papers Collection, Tom 47 Nr 3 (2020)

European soil seed bank communities across a climate and land-cover gradient

Jan Plue, Hans Van Calster, Inger Auestad, Sofia Basto, Reneé M. Bekker, Hans Henrik Bruun, Richard Chevalier, Guillaume Decocq, Ulf Grandin, Martin Hermy, Hans Jacquemyn, Anna Jakobsson, Rein Kalamees, Rob H. Marrs, Bryndis Marteinsdóttir, Per Milberg, Robin J. Pakeman, Gareth Phoenix, Ken Thompson, Vigdis Vandvik, Markus Wagner, Sara A.O. Cousins, Ove Eriksson, Jamshid Ghorbani, Małgorzata Jankowska-Błaszczuk … & Alistair G. Auffret
This is the data set used for the publication Buffering effects of soil seed banks on plant community composition in response to land use and climate, published in the journal Global Ecology and Biogeography. Aim. Climate and land use are key determinants of biodiversity, with past and ongoing changes posing serious threats to global ecosystems. Unlike most other organism groups, plant species can possess dormant life-history stages such as soil seed banks, which may help...

Registration Year

 • 2020
  7

Resource Types

 • Text
  6
 • Dataset
  1

Affiliations

 • Jan Kochanowski University
  7
 • Catholic University of America
  2
 • National Research Institute for Agriculture, Food and Environment
  1
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  1
 • Research Institute for Nature and Forest
  1
 • Centre for Ecology and Hydrology
  1
 • University of Groningen
  1
 • University of Regensburg
  1
 • University of Picardie Jules Verne
  1
 • Durham University
  1