80 Works

Uczenie się partycypacji publicznej przez młodzież – od rodziny do sfery publicznej

Hanna Achremowicz
Partycypacja publiczna to istotny komponent współczesnej demokracji. Pytanie o to, jak przygotowywać młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim stanowi jedno z wyzwań zarówno współczesnej pedagogiki, jak również wychowania w rodzinie

Grodziszcze 7 – nowe dane na temat osadnictwa mezolitycznego strefy sudeckiej na Dolnym Śląsku

Wojciech Bronowicki

Kilka uwag o długim ziemnym grobowcu kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Muszkowice 18

Agnieszka Przybył

Rzymska gens: konstrukt antropologiczny czy realny byt społeczny?

Andrzej Łoś

Decentracja psychosomatyczna jako odpowiedź na potrzeby uczniów szkół ponadpodstawowych w rzeczywistości (po)pandemicznej - scenariusz zajęć jogi

Nina Budziszewska & Katarzyna Bączyk-Lesiuk

Learning Tree Genealogia. W Przeciwdziałaniu Cyfrowemu Wykluczeniu Seniorów

Ewa Jurczyk-Romanowska, Aleksandra Aszkiełowicz, Piotr Kwiatkowski, Krystyna Dziubacka, Ewa Musiał, Grzegorz Mendyka, Kacper Manikowski, Kamila Wylęgły, Sylwia Bokuniewicz, Anna Ptak, Magdalena Jaworska, Olga Niemasz, Hasan Yüce, Anita Sarno & Mustafa Çelik

„Jesteśmy ludźmi o dwóch sercach. Pierwsze zostało w Bośni, a drugie bije dla Polski”. Międzypokoleniowe konceptualizacje tożsamości w rodzinie dolnośląskiej– perspektywa biograficzna

Rozalia Ligus
Celem projektu badawczego Migrujące Biografie – potomkowie reemigrantów z Bośni w procesie rekonstruowania tożsamości – pedagogiczne atrybuty przekazu międzygeneracyjnego w świetle historii życia realizowanego w latach 2018–2019 jest zanalizowanie i skategoryzowanie zasobów znaczeniowych zgromadzonych w autobiograficznych narracjach przedstawicieli kilku pokoleń rodzin reemigrantów z Bośni, które w 1946 roku osiedliły się na Dolnym Śląsku. Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych fragmentów narracji przedstawicieli dwóch kolejnych pokoleń ze wskazaniem dylematów w identyfikacji ich tożsamości.

Funkcjonalność wychowawcza rodziny generacyjnej i osobowość wrażliwa a przystosowanie zawodowe. Pośrednicząca rola resilience-cechy

Piotr Kwiatkowski
Celem artykułu jest sprawdzenie związków zachodzących między funkcjonalnością wychowawczą rodziny generacyjnej, hipersensytywnością, resilience-cechą a trzema wymiarami przystosowania w pracy: kapitałem społecznym w miejscu pracy, stresem zawodowym i wypaleniem zawodowym i wygenerowanie modelu przyczynowych powiązań między tymi zmiennymi.

Additional file 5 of FGF12 is a novel component of the nucleolar NOLC1/TCOF1 ribosome biogenesis complex

Martyna Sochacka, Radoslaw Karelus, Lukasz Opalinski, Daniel Krowarsch, Martyna Biadun, Jacek Otlewski & Malgorzata Zakrzewska
Additional file 4: Fig. S3. Negative controls for in situ PLA performed in U2OS-FGF12-mGFP-myc cells. PLA in U2OS-FGF12-mGFP-myc cells treated with a single antibody or in untreated cells. Nuclei were labeled with NucBlue Live and cells were analyzed with fluorescence microscopy. Scale bar represents 20 μm.

Additional file 2 of FGF12 is a novel component of the nucleolar NOLC1/TCOF1 ribosome biogenesis complex

Martyna Sochacka, Radoslaw Karelus, Lukasz Opalinski, Daniel Krowarsch, Martyna Biadun, Jacek Otlewski & Malgorzata Zakrzewska
Additional file 1: Table S1. Results of MS-based peptide identification for proteins that bind specifically to FGF12-His in pull down experiments. ID is the Uniprot protein identifier. The score and peptide match for each of two repeats of the experiment are given.

Additional file 8 of FGF12 is a novel component of the nucleolar NOLC1/TCOF1 ribosome biogenesis complex

Martyna Sochacka, Radoslaw Karelus, Lukasz Opalinski, Daniel Krowarsch, Martyna Biadun, Jacek Otlewski & Malgorzata Zakrzewska
Additional file 7: Fig. S6. Effect of NOLC1 and TCOF1 knock-down on the nucleolar localization of FGF12 and its interaction with NOLC1 and TCOF1. HEK 293 cells were transfected with NOLC1/TCOF1-targeting siRNA or scramble siRNA (control). Fluorescence images of in situ PLA using a mixture of rabbit anti-FGF12 and mouse anti-NOLC1 or anti-TCOF1 antibodies. Cell nuclei were labeled with NucBlue Live and cells were analyzed with fluorescence microscopy. The dashed line indicates the cell area....

Additional file 8 of FGF12 is a novel component of the nucleolar NOLC1/TCOF1 ribosome biogenesis complex

Martyna Sochacka, Radoslaw Karelus, Lukasz Opalinski, Daniel Krowarsch, Martyna Biadun, Jacek Otlewski & Malgorzata Zakrzewska
Additional file 7: Fig. S6. Effect of NOLC1 and TCOF1 knock-down on the nucleolar localization of FGF12 and its interaction with NOLC1 and TCOF1. HEK 293 cells were transfected with NOLC1/TCOF1-targeting siRNA or scramble siRNA (control). Fluorescence images of in situ PLA using a mixture of rabbit anti-FGF12 and mouse anti-NOLC1 or anti-TCOF1 antibodies. Cell nuclei were labeled with NucBlue Live and cells were analyzed with fluorescence microscopy. The dashed line indicates the cell area....

Additional file 2 of A rare mutation (p.F149del) of the NT5C3A gene is associated with pyrimidine 5′-nucleotidase deficiency

Dżamila M. Bogusławska, Michał Skulski, Rafał Bartoszewski, Beata Machnicka, Elżbieta Heger, Kazimierz Kuliczkowski & Aleksander F. Sikorski
Additional file 2: Detailed data on the analyzed variant NM_001166118.3: c.444_446delGTT detected WES and analyzed using Ingenuity Variant Analysis plugin (QIAGEN, CA, USA).

Additional file 1 of A rare mutation (p.F149del) of the NT5C3A gene is associated with pyrimidine 5′-nucleotidase deficiency

Dżamila M. Bogusławska, Michał Skulski, Rafał Bartoszewski, Beata Machnicka, Elżbieta Heger, Kazimierz Kuliczkowski & Aleksander F. Sikorski
Additional file 1: Supplementary figures and tables. This file contains supplementary materials: Figure S1.1 Constructs used to analysis of the post-transcriptional activity of the 3'-UTR regions of the human RBC’s specific nucleotidase isoform. Figure S1.2 A. Primer sequences for bisulfite sequencing PCR (BSP) used for detecting converted templates. B. Sequencing chromatogram for patient RK. Bisulfite converted DNA showing full conversion C → T in the CpG-rich fragment of the NT5C3A gene. The absence of a...

A rare mutation (p.F149del) of the NT5C3A gene is associated with pyrimidine 5′-nucleotidase deficiency

Dżamila M. Bogusławska, Michał Skulski, Rafał Bartoszewski, Beata Machnicka, Elżbieta Heger, Kazimierz Kuliczkowski & Aleksander F. Sikorski
Abstract Pyrimidine 5′-nucleotidase deficiency is a rare erythrocyte enzymopathy. Here we report two cases of hemolytic anemia in brothers of Polish origin that are associated with a very rare mutation. Heterozygous deletion in the NT5C3A gene (c.444_446delGTT), inherited most likely from their asymptomatic mother, resulted in a single amino acid residue deletion (p.F149del) in cytosolic pyrimidine 5′-nucleotidase. However, only the mutated transcript was present in the reticulocyte transcriptome of both patients. Only residual activity of...

Obraz życia rodziny rejonu wydobycia węgla brunatnego w obliczu wyzwań transformacji węglowej

Krystyna Dziubacka
Celem podjętych rozważań jest refleksja nad gotowością mieszkańców (ich rodzin) w rejonie wydobycia węgla brunatnego do aktywnego włączenia się w proces transformacji węglowej. Rozważania te, prowadzone w oparciu wyniki badań przeprowadzonych w rejonie turoszowskim, mają stworzyć obraz życia mieszkańców i ich rodzin.

Nowe media w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym - szanse i zagrożenia

Jolanta Kędzior
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie obecności nowych mediów w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym, z uwzględnieniem szans i zagrożeń ich rozwoju. TIK są obecne nie tylko środowiskach rodzinnych dzieci. Ich wykorzystywanie rekomenduje się w programach pracy przedszkolnej w wielu krajach, w tym również w Polsce. Kwestie te wymagają refleksji dotyczącej teorii i praktyki pedagogicznej, wyznaczają także kierunki działań edukacyjnych.

Funkcjonowanie rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną– wybrane aspekty

Jolanta Lipińska- Lokś
Niepełnosprawność dziecka zawsze, choć w różnym stopniu, wpływa na wypełnianie funkcji rodziny, wyznacza jej styl życia. Codzienność rodzin obfituje w liczne i różnorodne sytuacje trudne, które mogą stanowić zarówno problem nie do pokonania, jak i wyzwanie, z którym po prostu należy się zmierzyć – samemu lub korzystając z tak ważnego wsparcia społecznego.

Przestrzeń szkolna i jej znaczenie dla mieszkańców Okręgu Szkolnego Lwowskiego w latach 1918–1939

Stefania Walasek
The notion of “space” can be used in relation to schools, i.e., the school buildings and their environment. On this basis we focus our interest on the location of classrooms and their environment which ought to allow children to relax and to play. Throughout the interwar period school buildings would constitute the focus of the attention of numerous social circles. In the opinion of an outstanding Polish pedagogue, Marian Falski, the school building was crucial...

Polski ruch pozytywnej seksualności a teoria queer. Studium przypadku

Katarzyna Lisowska

Data on the Mesolithic harpoon from the Police (town) archaeological site

Tomasz Płonka
Data which were created during the research in the ornamentation of the Mesolithic harpoon head from the Police archaeological site in Pomerania, NW Poland. They were developed during the work on an article which describes the application of X-ray computed tomography to the recording and analysis of ornaments on the Mesolithic harpoon found at Police in NW Poland, entitled "APPLICATION OF COMPUTED TOMOGRAPHY TO THE STUDY OF MESOLITHIC PORTABLE ART: RESULTS, INTERPRETATIONS AND EXPECTATIONS –...

Hans Sauer in Memoriam

Piotr P. Chruszczewski

Does one plus one always equal two? Structural differences between nesfatin-1, -2, and nesfatin-1/2

Rafał Lenda, Michał Padjasek, Artur Krężel, Andrzej Ożyhar & Dominika Bystranowska
Abstract Nesfatin-1 and -2 are produced from a reaction in which the N-terminus of human Nucleobindin-2 undergoes proteolytical processing. To date, Nucleobindin-2 and/or nesfatin-1 have only been shown to act as peptide hormones. On the other hand, the purpose of nesfatin-2 remains unknown. Since Nucleobindin-2/nesfatin-1 is thought impact the control of a wide range of physiological processes, including energy homeostasis, neurodegenerative processes and carcinogenesis, its ligands/interactions deserve special studies and attention. However, there are no...

Does one plus one always equal two? Structural differences between nesfatin-1, -2, and nesfatin-1/2

Rafał Lenda, Michał Padjasek, Artur Krężel, Andrzej Ożyhar & Dominika Bystranowska
Abstract Nesfatin-1 and -2 are produced from a reaction in which the N-terminus of human Nucleobindin-2 undergoes proteolytical processing. To date, Nucleobindin-2 and/or nesfatin-1 have only been shown to act as peptide hormones. On the other hand, the purpose of nesfatin-2 remains unknown. Since Nucleobindin-2/nesfatin-1 is thought impact the control of a wide range of physiological processes, including energy homeostasis, neurodegenerative processes and carcinogenesis, its ligands/interactions deserve special studies and attention. However, there are no...

Additional file 2 of FGF12 is a novel component of the nucleolar NOLC1/TCOF1 ribosome biogenesis complex

Martyna Sochacka, Radoslaw Karelus, Lukasz Opalinski, Daniel Krowarsch, Martyna Biadun, Jacek Otlewski & Malgorzata Zakrzewska
Additional file 1: Table S1. Results of MS-based peptide identification for proteins that bind specifically to FGF12-His in pull down experiments. ID is the Uniprot protein identifier. The score and peptide match for each of two repeats of the experiment are given.

Registration Year

 • 2022
  80

Resource Types

 • Journal Article
  26
 • Text
  19
 • Dataset
  12
 • Image
  12
 • Collection
  8
 • Book
  2
 • Journal
  1

Affiliations

 • University of Wrocław
  79
 • Kardio-Med Silesia
  10
 • University of Zielona Góra
  9
 • Wrocław University of Science and Technology
  4
 • Universidade Federal de Minas Gerais
  4
 • Instituto de Telecomunicações
  4
 • Afyon Kocatepe University
  4
 • Gdansk University of Physical Education and Sport
  4
 • Polytechnic Institute of Viana do Castelo
  4
 • Gazi University
  4