71 Works

BIOACCUMULATION OF ARSENIC, CHROME, MANGANESE, AND NICKEL IN THE GILLS OF SEA TROUT (SALMO TRUTTA M. TRUTTA L.) FROM THE SOUTHERN BALTIC SEA (CENTRAL POMERANIAN REGION)

Halyna Tkachenko, Natalia Kurhaluk, Olha Kasiyan & Piotr Kamiński
This study aimed to assess the concentrations of arsenic (As), chrome (Cr), manganese (Mn),and nickel (Ni) in the gills of the sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) collected in the Baltic Sea (northern region of Poland). The results were then compared to permissible limits to detect whether the metal contamination levels in sea trout from the Baltic sea exceed the values of limits admissible. Frequently consumed sea trout (25 samples) were purchased from local...

Zbójcy, psy i kolektywy Franka Castorfa w Volksbühne w latach 1992-2017

Artur Duda
The article is an attempt to sketch the problem of the theatre group in the work of Frank Castor, German director and head of Berlin’s Volksbühne. The aesthetics of cynical, political, and critical theatre adopted by Castorf determined his thoughts about the theater group as a dynamic, constantly evolving category, developed with the contemporary theatre program in mind and in opposition to the theatre as an institution. The author presents the collectives of Frank Castorf...

Powstania zbrojne oraz konflikty militarne we Włoszech pod hasłami wyzwolenia i zjednoczenia Italii od początku lat dwudziestych do lat sześćdziesiątych XIX wieku Autor:

Andrzej Gaca
Mijają blisko dwa wieki od czasu, kiedy mieszkańcy Italii rozpoczęli walkę o wyzwolenie spod panowania austriackiego i zjednoczenie państwa. Doprowadziła ona w kilku etapach ostatecznie do zrzucenia znienawidzonego jarzma i spowodowała, że Włochy stały się znowu pojęciem politycznym, a nie tylko geograficznym na mapie naszego kontynentu. Jeszcze w początkach XIX wieku na terenie Italii istniało szereg organizmów państwowych bardzo zróżnicowanych, szczególnie gdy idzie o rozwój gospodarczy. Aby odzyskać suwerenny byt jako niezależne państwo, zjednoczone ostatecznie...

Andrzej Borodo, „Konstrukcja prawna ustawy budżetowej”, „Dom Organizatora”, Toruń 2017, ISBN 978-83-7285-824-5, s. 155

Jacek Wantoch-Rekowski
Artykuł recenzyjny analizuje i ocenia monografię pt. Konstrukcja prawna ustawy budżetowej

Stan badań nad współwystępowaniem przetrwałych odruchów pierwotnych oraz zaburzeń rozwoju mowy u dzieci

Paulina Krzeszewska & Emilia Mikołajewska

Dokumentacja fotogrametryczna ruin palatium na wyspie Ostrów Lednicki

Paweł Stencel

PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE – ISTOTA I RODZAJE

Natalia Ciszewska
The study of economic crime has had an uneven history. Over the last few centuries, writers have offered a variety of definitions of economic offenses and theories that use an economic approach to crime. Throughout this period, interest in economic crime and the economic approach to offending has ebbed and flowed. In this article the author presents the evolution of the phenomenon and reorganizes existing theories. She explains the essence of today’s economic crimes and...

Manifestations of Religious Freedom in the Context of the Camino de Santiago

Berenika Seryczyńska

Data from: Evidence for general size-by-habitat rules in actinopterygian fishes across nine scales of observation

John Clarke
Identifying environmental predictors of phenotype is fundamentally important to many ecological questions, from revealing broadscale ecological processes to predicting extinction risk. However, establishing robust environment—phenotype relationships is challenging, as powerful case studies require diverse clades which repeatedly undergo environmental transitions at multiple taxonomic scales. Actinopterygian fishes, with 32000+ species, fulfil these criteria for the fundamental habitat divisions in water. With four datasets of body size (ranging 10905–27226 species), I reveal highly consistent size-by-habitat-use patterns across...

Pupillary Light Reflex induced by two-photon vision

Katarzyna Komar, Agnieszka Zielińska, Piotr Ciąćka & Maciej Szkulmowski
The pupillary light reflex caused by an infrared stimulus, perceived through two-photon absorption in visual pigments, was compared with that evoked by visible light. The power of the visible stimuli was determined by a dedicated procedure to obtain the same perceived brightness equivalent to that used in two-photon stimulation. Two-photon stimulation produced a smaller pupillary reflex, probably because of weaker stimulation of the rods relative to the cones and lack of stray light perception.The data...

Prusy Królewskie 1569/1573-1598 : rewolucja czy ewolucja?

Zbigniew Naworski
Artykuł poświęcony jest gwałtownym zmianom jakie nastąpiły w omawianym okresie, a dotyczyły zjawisk rzadko, poza okresem rewolucyjnym, występujących jednocześnie: zmian społecznych, ustrojowych i prawnych. W dziedzinie ustrojowej dotychczasowy status Prus Królewskich wynikający z przywileju inkorporacyjnego Kazimierza Jagiellończyka z 1454 r. został zastąpiony dekretem Zygmunta Augusta z 1569 r. likwidującym autonomię pruską i sprowadzający Prusy do roli jednej z prowincji Rzeczypospolitej (co prawda z ważnymi partykularnymi różnicami). W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i prawa Korektura pruska z...

Zgromadzenia stanowe pogranicza. Różnice i podobieństwa (na przykładzie Śląska i Prus Królewskich)

Zbigniew Naworski
Artykuł stanowi próbę porównania zgromadzeń stanowych Prus Królewskich i Śląska. Oba te terytoria były obszarami pogranicza, interesujące więc byłoby porównanie ich z podobnymi instytucjami w państwach, w skład których wchodziły, a także między sobą. Po analizie okazało się, że porównanie zgromadzeń stanowych Prus Królewskich i Śląska wyraźnie wskazuje, że o podobieństwach trudno mówić – dominują różnice. Można jednak zwrócić uwagę na kilka przynajmniej wynikających z tego porównania wniosków.Po pierwsze w oba terytoria, mimo swej kresowości,...

Pomutacyjna niestabilność głosu – opis przypadku

Lidia Nawrocka, Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz & Agnieszka Garstecka

Nonlinear Causality between Crude Oil Prices and Exchange Rates: Evidence and Forecasting

Witold Orzeszko
Brent spot prices’ FOB. Source: United States Energy Information Administration (EIA), www.eia.gov.Exchange rates of EUR/USD, GBP/USD, and JPY/USD from the forex market Source: stooq.pl.

DOSTĘP DO BRONI PALNEJ W CELU OCHRONY OSOBISTEJ W POLSCE

Ewelina Kinga Adamczyk
This article is dedicated to the access to weapons for self-defense in Poland. This is an issue that raises a lot of controversy and is nowadays certainly worth discussion. The following work raises the issue of the definition of firearms, their essential parts, the conditions for obtaining a permit for a gun, the subject of firearms in self-defense and possession of weapons in order to protect national security. Another issue that is raised are the...

Urinary measurement of epigenetic DNA modifications and 8-oxodG as a possible noninvasive markers of colon cancer evolution - results

Rafal Rozalski
The data set contains the raw data described in the manuscript: “Urinary measurement of epigenetic DNA modifications and 8-oxodG as a possible noninvasive markers of colon cancer evolution”. The study included four groups of subjects: healthy controls, patients with inflammatory bowel disease (IBD), persons with adenomatous polyps (AD), and individuals with colorectal cancer (CRC).

Data_currencies_stocks_2003_2017

Marcin Fałdziński
Data comprises:Forex market, namely: AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD and USD/JPY.Stocks indices: Brazil (Bovespa), France (CAC 40), Germany (DAX), United Kingdom (FTSE 100), Hong Kong (Hang Seng, or HSI), Mexico (IPC), South Korea (KOSPI), Japan (NIKKEI 225) and United States (S&P 500).

Phase and frequency comparator

Adam Ledziński & Piotr Morzyński
Phase and frequency comparator for phase-locking laser frequency stabilisation. All required schemes,software, and fabrication files for PCB design and manufacturing.

MOT and offset magnetic fields coils 100 A current controller

Adam Ledziński
All required schemes and fabrication files for PCB design and manufacturing of 100 A coils current controller. The controller provides Helmholtz and anti-Helmholtz configurations with the relative current stability ~10^-6.

DDS AD9959 four channel controller

Piotr Morzyński
All required schemes, software and fabrication files for PCB design and manufacturing of four-channel 32 bit Direct Digital Synthesizer AD9959 based on ZL26ARM microcontroller.

Technologia wykonania miecza i czekana odnalezionych w reliktach mostu prowadzącego na wyspę Ledniczkę na jeziorze Lednica w świetle badań archeometalurgicznych

Paweł Kucypera, Andrzej Pydyn, Mateusz Popek & Konrad Lewek
Two early medieval weapons discovered within the relics of the Ledniczka bridge on Lake Lednica were subjected to non-invasive archaeometallurgical investigations. The conducted analyses allowed to determine the methods of their manufacture, as well as the characteristics of materials that were used in their making. Each specimen was a composite product forged from iron alloys of varying properties. Both the sword and the hammer axe were richly decorated with ferrous and non-ferrous metals. The research...

Absolute frequency measurement of the 6s2 1S0 → 6s6p 3P1 F = 3/2 → F ′ = 5/2 201Hg transition with background-free saturation spectroscopy

Marcin Witkowski, Adam Linek & Piotr Morzyński
Data set related to absolute frequency measurement of the 6s2 1S0 → 6s6p 3P1 F = 3/2 → F ′ = 5/2 201Hg transition with background-free saturation spectroscopy.

Common-garden experiment reveals clinal trends of bud phenology in black spruce populations from a latitudinal gradient in the boreal forest

Xiali Guo, Marcin Klisz, Radosław Puchałka, Roberto Silvestro, Patrick Faubert, Evelyn Belien, Sergio Rossi & Jianguo Huang
Climate warming is modifying the movement of air masses over Northern latitudes, producing warming and cooling events across the boreal regions. These new conditions changes may mismatch plant phenology from weather conditions, and affect the growing period of trees. Understanding the processes of local adaptation in bud phenology can help to predict the response of plants to these rapid and unexpected environmental changes. Our study monitored bud burst and bud set weekly during four growing...

Problem uprzedmiotowienia w mediach a wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania młodych kobiet

Małgorzata Skibińska & Lidia Wiśniewska-Nogaj

Registration Year

 • 2022
  23
 • 2021
  21
 • 2020
  21
 • 2019
  4
 • 2015
  1
 • 2014
  1

Resource Types

 • Text
  42
 • Dataset
  27
 • Journal Article
  2

Affiliations

 • Nicolaus Copernicus University
  51
 • Institute of Physics, Faculty of Physics, Astronomy and Informatics, Nicolaus Copernicus University, Grudziądzka 5, PL-87-100 Toruń, Poland
  8
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  5
 • Institute of Physics, Faculty of Physics, Astronomy and Informatics, Nicolaus Copernicus University, Grudzia̧dzka 5, PL-87-100 Toruń, Poland
  2
 • UMK
  2
 • Danylo Halytsky Lviv National Medical University
  1
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  1
 • Museum and Institute of Zoology
  1
 • Forest Research Institute
  1
 • Université du Québec à Chicoutimi
  1