21 Works

Phenology of Lupinus polyphyllus from Central to Northern Europe

Kristin Ludewig, Yves P. Klinger, Tobias W. Donath, Lukas Bärmann, Carsten Eichberg, Jacob Gadegaad Thomsen, Eugen Görzen, Wiebke Hansen, Eliza M. Hasselquist, Thierry Helminger, Frida Kaiskog, Emma Karlsson, Torsten Kirchner, Carola Knudsen, Nikola Lenzewski, Sigrid Lindmo, Per Milberg, Daniel Pruchniewicz, Elisabeth Richter, Tobias M. Sandner, Judith M. Sarneel, Ralf Schmiede, Simone Schneider, Kathrin Schwarz, Åsa Tjäder … & Rolf Lutz Eckstein
Plant phenology, i. e. the timing of life cycle events, is related to individual fitness and species distribution ranges. Among the environmental factors, phenology is mostly driven by temperature and day length. Rapid adaptation of their phenology may also be important for the success of invasive plant species. Our main aim was to understand how the performance, timing, and temperature dependence of the phenology of the invasive legume Lupinus polyphyllus varies with latitude. L. polyphyllus...

Tak zwane seplenienie boczne. O objawie i mechanizmie zaburzeń

DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA

The Corpus of Discourses on the COVID-19 Pandemic in Poland: Research Project Assumptions

Beata Duda & Ewa Ficek

Dataset from the analysis of the expression of oxidative stress-related genes and the activity of their molecular counterparts in bacterial cells treated with metallic nanoparticles

Oliwia Metryka, Daniel Wasilkowski & Agnieszka Mrozik
This dataset contains raw data from the analyses published in the article entitled “Evaluation of the effects of Ag, Cu, ZnO and TiO2 nanoparticles on the expression level of oxidative stress-related genes and the activity of antioxidant enzymes in Escherichia coli, Bacillus cereus and Staphylococcus epidermidis” in International Journal of Molecular Sciences 23 (9):4966 (https://doi.org/10.3390/ijms23094966). The included data consists of results collected for gene expression studies using RT-qPCR reaction for selected bacterial genes of Escherichia...

Raw data from microCT tomography of Ausichicrinites zelenskyyi

Mariusz Salamon, Sreepat Jain, Tomasz Brachaniec, Piotr Duda, Bartosz Płachno & Przemyslaw Gorzelak
Fossil comatulids, referred to as feather stars, are mostly known from highly disarticulated specimens. A single isolated element (centrodorsal) has been the basis for taxonomic description of a vast majority of fossil comatulids. Here, we report a nearly complete, and thus extremely rare, comatulid from the Upper Jurassic (Tithonian) of the Blue Nile Basin in central western Ethiopia that provides a unique insight into the morphology of comatulid arms and cirri. It is assigned to...

Style wychowania zawodowych rodziców zastępczych

Jan Basiaga
Badacze podejmujący problematykę rodzicielstwa zastępczego są zgodni w definiowaniu czynników wpływających na jakość realizacji zadań rodzica zastępczego. W tym kontekście istotne znaczenie przypisuje się stylom wychowania stosowanym przez rodziców zastępczych (Berrick, Skivenes, 2012; Buehler, Rhodes, Orme, Cuddeback, 2006; Orme i in., 2004). W większości przypadków dzieci przyjęte pod opiekę są po trudnych przeżyciach, które wynikały z różnych form zaniedbywania lub znęcania. Doświadczenia te często prowadzą u dzieci do problemów emocjonalnych, rozwojowych oraz związanych z zachowaniem...

Jaka jest przyszłość niemieckiego teatru?

Aneta Głowacka
What is the future of German theatre? This article discusses the transformations taking place in German theatre, triggered by the #MeToo movement. In Germany, these began in 2018 with the sexual harassment accusation of a prominent film and television director and producer, Dieter Wedel, although the activism of organisations drawing attention to violence against women began much earlier. Subsequent cases of harassment and violence in the workplace revealed in the media have prompted the theatre...

Measurements of bite traces on bones

Grzegorz Sadlok
Carnivores make traces on bones with their teeth when feeding. A true predatory bite trace (predichnia) forms when a predator catches and kills its prey or attempts to do so. Both predators and scavengers may leave their non-predatory feeding traces during postmortem food processing. Despite the interpretative uncertainties as to the ethology such ichnofossils may represent, the bite traces have been traditionally classified as predichnia – traces of predation. Previously, there was no alternative ethological...

Istota małżeństwa sakramentalnego a proces samowychowania małżonków

Anastazja Sorkowicz
Celem prezentowanego artykułu jest prześledzenie wybranych dokumentów Kościoła Katolickiego, podejmujących tematykę małżeństwa i rodziny, oraz odniesienie do nich wyzwań związanych z koniecznością podjęcia przez oboje małżonków procesu samowychowania.

Cinematic Pedagogy. Relacja terapeutyczna w ujęciu filmowym– implikacje dla edukacji akademickiej

Katarzyna KRASOŃ
Artykuł przedstawia propozycję zastosowania filmu fabularnego jako uzupełnienia edukacji akademickiej przyszłych terapeutów w zakresie konstruowania relacji z pacjentem. W analizie odwołano się do idei pedagogiki kina, a także wskazano na dwie propozycje egzemplifikacji jej funkcjonowania w postaci obrazów kinowych:" Moja lewa stopa" oraz "Trzech Chrystusów".

Cenzura redaktorska w zaborze rosyjskim w XIX wieku

Aleksandra Liszka
The article provides an insight into the problem of editorial censorship in the Kingdom of Poland. It shows that the nature of the censorship measures did not only depend on the attitude towards the state system, but also on the in-house relations dictated by the policy of the publisher and market relations. The editor, representing both private and corporate interests, imposes changes of a censorious nature not only under political or moral pressure, but also...

Pour un nouveau rapport sur le savoir à l’âge de l’automatisation: de Lyotard à Stiegler

Michał Krzykawski
Le but de cet article, conçu en trois parties, est de baliser un cadre historique et théorique pour un nouveau rapport sur le savoir à travers une relecture de La condition postmoderne et en dialogue avec les derniers travaux de Bernard Stiegler. Cette première partie de l’article, ayant pour titre « Qu’est-ce qui nous conditionne aujourd’hui ? », tente de resituer la condition du savoir telle que l’a décrite Lyotard en 1979 dans le passage...

Evaluating the Experience of Stuttering and Quality of Life among Polish School-age Children: Psychometric Investigation with the OASES-S-PL

Aleksandra Boroń, Edyta Gurok, Łukasz Kowalczyk, Kalina Kosacka, Katarzyna Węsierska & J Scott Yaruss

Pomiędzy cyfrową demencją a cyfrową równowagą – kontrola rodzicielska w urządzeniach mobilnych

Tomasz Kopczyński
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska demencji cyfrowej oraz działań podejmowanych, aby je zminimalizować poprzez zastosowanie cyfrowej równowagi, która jest coraz częściej dostępna w standardowych nakładkach na system Android. Ponadto artykuł zwiera przegląd środków w postaci oprogramowania, aplikacji na urządzenia mobilne działające w systemie Android, które pozwalają rodzicom lepiej monitorować czas spędzany przed ekranem przez ich dzieci.

Tracking the ancestry of known and ‘ghost’ homeologous subgenomes in model grass Brachypodium polyploids

Rubén Sancho, Luis Ángel Inda, Antonio Díaz-Pérez, David L Des Marais, Sean Gordon, John Vogel, Joanna Lusinska, Robert Hasterok, Bruno Contreras-Moreira & Pilar Catalán
Unraveling the evolution of plant polyploids is a challenge when their diploid progenitor species are extinct or unknown or when genome sequences of known progenitors are unavailable. Existing subgenome identification methods cannot adequately infer the homeologous genomes that are present in the allopolyploids if they do not take into account the potential existence of unknown progenitors. We addressed this challenge in the widely distributed dysploid grass genus Brachypodium, which is a model genus for temperate...

Bezpieczeństwo pracy zdalnej w oświacie w dobie pierwszej fali COVID-19 a konflikt ról zawodowych i rodzinnych – refleksje z badań

Sławomira Kamińska- Berezowska
Przedmiotem rozważań jest problem – szeroko rozumianego – bezpieczeństwa pracy zdalnej podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa, rozpatrywany w aspekcie zakładanego konfliktu ról zawodowych i rodzinnych pracowników oświaty. Kwestie konfliktu ról leżą na pograniczu zainteresowań socjologii pracy i socjologii rodziny, a więc z tych perspektyw zostaną przeanalizowane w oparciu o przeprowadzone badania.

Związki frazeologiczne z komponentem nominalnym oko – oczy / око – очи w języku polskim i bułgarskim

Joanna Mleczko

Wpływ wykluczenia uczniów (w tym z SPE) na ich zachowania cyfryzacyjne w mediach społecznościowych

Beata Prościak & Marcin Prościak
Celem pracy uczyniono przedstawienie wpływu wykluczenia uczniów (w tym z SPE – specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na ich zachowania cyfryzacyjne w mediach społecznościowych. Wzięto pod uwagę uczniów bez SPE oraz tych z SPE. Wskazano na zależności między wykluczeniem SPE oraz wykluczeniem cyfryzacyjnym. Dodatkowo uwzględniono wykluczenie społeczne w obszarze rodzinnym.

Studium zaangażowania młodzieży ze spektrum autyzmu na rzecz poprawy własnej sytuacji edukacyjnej

Sabina Pawlik
Zgodnie z modelem kulturowym niepełnosprawności osoby ze spektrum autyzmu mają swoją kulturę. Jej przedstawiciele uważają, że wszystkie objawy zaburzeń autystycznych, które model medyczny uznaje za patologię, mogą być reinterpretowane jako naturalne różnice, odmienny (a nie patologiczny) wzorzec rozwojowy. Autyzm wpływa na sposób, w jaki osoby jedzą, ubierają się, pracują, spędzają swój wolny czas, rozumieją świat, komunikują się itd. Rola, jaką powinien pełnić nauczyciel osoby z autyzmem, jest podobna do pełnionej przez międzykulturowego tłumacza: to ktoś,...

Jakość współpracy jako wyznacznik sukcesu działalności profilaktycznej na terenach defaworyzowanych społecznie

Grzegorz Głupczyk
Artykuł ma na celu prezentację wyników badań dotyczących współpracy i współdziałania różnych interesariuszy działalności profilaktycznej podejmowanej w środowiskach defaworyzowanych. Prezentowane wyniki badania stanowią część szerszego projektu badawczego, którego przedmiotem była profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży, analizowana z perspektywy doświadczeń wybranych instytucji i organizacji działających w środowiskach defaworyzowanych społecznie.

Postawy rodzicielskie zawodowych rodziców zastępczych i ich korelacje z doświadczeniami opiekuńczymi z dzieciństwa

Jan Basiaga & Adam Łojan
Rola rodziców zastępczych polega na zapewnieniu stabilnego i bezpiecznego środowiska przyjętym pod opiekę dzieciom, które najczęściej borykają się z wieloma trudnościami behawioralnymi i emocjonalnymi (Blythe, Halcomb, Wilkes, Jackson, 2013; Van Holen, Vanschoonlandt, Vanderfaeillie, 2017). Jednym z najważniejszych czynników wpływających na poprawę sytuacji życiowej wychowanków rodzin zastępczych – w szczególności w zakresie problemów emocjonalnych, rozwojowych oraz związanych z zachowaniem – są postawy rodzicielskie rodziców zastępczych (Schofield, Beck, 2005,2009). One zaś, w dużym stopniu warunkowane są doświadczeniami...

Registration Year

 • 2022
  21

Resource Types

 • Journal Article
  15
 • Dataset
  5
 • Text
  1

Affiliations

 • University of Silesia
  20
 • University of Hamburg
  1
 • Universität Hamburg
  1
 • Institute of Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Faculty of Natural Sciences, University of Silesia, Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, Poland
  1
 • University of Silesia, Bankowa 12, 40-032 Katowice, Poland
  1
 • University of Zaragoza
  1
 • Maria Curie-Skłodowska University
  1
 • Philipp University of Marburg
  1
 • University of Trier
  1
 • Adama Science and Technology University
  1