34 Works

(NIE)EFEKTYWNA CZY (NIE)EFEKTOWNA RESOCJALIZACJA – W OBRONIE RESOCJALIZACJI RACJONALNEJ Autor

Wiesław Nynca
The author presents rational arguments for effective rehabilitation. He use the influences of the evidence-based trend. He attempts to resolve the crisis in corrective actions in educational work with minors. He categorizes for this purpose the factors influencing effective social rehabilitation - he analyzes the elements of the educational reality located on the side of the rehabilitated person, the social rehabilitation educator, interaction programs and the environment. The exploration of the studied space was made...

STEFANA MORAWSKIEGO DROGA DO UPRAWIANIA ESTETYKI/FILOZOFII SZTUKI. PODSTAWOWE USTALENIA (CZ. 2.)

Piotr Przybysz
The aim of the article is to present the scientific profile of Professor Stefan Morawski on the occasion of the 100th anniversary of birth. I present the basic stages of Prof. Morawski's scientific development. I complement it with the main solutions and proposals, which prof. Morawski brought to philosophy, phi-losophy of culture, aesthetics and theory and art criticism. I also attempt to take into account the bio-graphical elements that influenced Stefan Morawski's life and decisions....

Minimalne gwarancje prawa do rzetelnego procesu karnego w początkowym etapie ścigania

Łukasz Cora
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia minimalnych standardów w zakresie prawa dostępu do adwokata na najwcześniejszym etapie postępowania karnego. Wzmocnienie dostępu w polskim k.p.k. poprzez uprawnienie osoby podejrzanej do skorzystania z tej fundamentalnej gwarancji procesowej ma wpływ z jednej strony na urzeczywistnienie zasady prawa do obrony poprzez objęcie jej zakresem każdej osoby, wobec której ukierunkowane zostały czynności mające na celu ściganie karne, z drugiej na zwiększenie standardu prawa do rzetelnego procesu karnego. Wdrożenie stosownych zmian praw...

Extra ecclesiam nulla salus est w oficjalnej nauce Kościoła katolickiego

Marta Kokoszczyńska & Józef Majewski

Rozwój umiejętności składniowych u dzieci w wieku od 4 do 10 lat

Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski & Mirosław Michalik

Podmiotowość zwierząt w świetle dwóch koncepcji umowy społecznej

Wojciech Jankowski
Na gruncie obowiązującego w Polsce prawa status zwierzęcia nie jest jednoznaczny, jednak z pewnością nie można sformułować tezy o istnieniu podmiotowości prawnej zwierząt. Na mocy art. 1 ustawy o ochronie zwierząt dochodzi co prawda do dereifikacji, ale nie mamy tu do czynienia z „prawami zwierząt”, lecz z prawną ochroną zwierząt. Oznacza to, że co prawda nałożono na człowieka obowiązki, określające jego zachowanie względem zwierząt, jednak z tej regulacji prawnej nie można wywodzić tezy, że zwierzęta...

Application of deferred annuities in an occupational pension scheme

Anna Gierusz
Occupational pension schemes are an important element of the pension systems of many countries. In the face of problems related to the financing of public systems, private forms of saving for retirement are becoming crucial (Antolin et al. 2012, p. 7). In recent years, changes in the types of occupational pension schemes can be observed. The once popular defined benefit (DB) schemes are replaced by defined contribution (DC) schemes (Wise 2001, p. 122; Turner and...

Biometric conversion factors as a unifying platform for comparative assessment of invasive freshwater bivalves

Neil Coughlan, Eoghan Cunningham, Ross Cuthbert, Patrick Joyce, Pedro Anastacio, Filipe Banha, Nicolás Bonel, Stephanie Bradbeer, Elizabeta Briski, Vincent Butitta, Zuzana Čadková, Jaimie Dick, Karel Douda, Lawrence Eagling, Noé Ferreira-Rodríguez, Leandro Hünicken, Mattias Johansson, Louise Kregting, Anna Labecka, Deliang Li, Florencia Liquin, Jonathan Marescaux, Todd Morris, Patrycja Nowakowska, Małgorzata Ożgo … & Francisco Sylvester
1. Invasive bivalves continue to spread and negatively impact freshwater ecosystems worldwide. As different metrics for body size and biomass are frequently used within the literature to standardise bivalve related ecological impacts (e.g. respiration and filtration rates), the lack of broadly applicable conversion equations currently hinders reliable comparison across bivalve populations. To facilitate improved comparative assessment amongst studies originating from disparate geographic locations, we report body size and biomass conversion equations for six invasive freshwater...

Termin początkowy złożenia przez pokrzywdzonego oświadczenia o woli działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego – glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt II AKa 58/17

Marta Flis-Świeczkowska
Glosa dotyczy problematyki terminu początkowego dla złożenia oświadczenia o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Autorka glosy nie aprobuje postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, bowiem w jej przekonaniu prezentowane przez Sąd założenia osłabiają gwarancje procesowe pokrzywdzonego, w tym przede wszystkim prawo do rzetelnego procesu oraz prawo do sądu. Tym samym autorka przyjmuje, że oświadczenie pokrzywdzonego o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, które zostało wniesione już na etapie postępowania przygotowawczego, wywołuje skutki procesowe, w związku...

Ekskluzywizm zbawczy w opowiadaniu o uzdrowieniu Naamana

Grzegorz Szamocki

Ekskluzywizm w religii Achenatona?

Sławomir Grzegorz Jędraszek

Extra ecclesiam nulla salus w perspektywie pentekostalnej

Wojciech Gajewski

O poezji współczesnego poety z perspektywy baroku

TADEUSZ LINKNER

CISZA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Anna Nitecka Walerych
Problematyka niniejszego artykułu oscyluje wokół ciszy w edukacji rozumianej w dwojaki sposób: jako stagnacja i niechęć do podejmowanie działań w ramach narzuconych uwarunkowań oraz jako milczenie, inaczej – niezajmowanie się pewnymi problemami, unikania spraw trudnych. Pierwsza część jest po-święcona ciszy edukacyjnej w ujęciu systemowym, druga, oparta na raportach ze studenckich praktyk pedagogicznych, dotyczy sylwetki nauczyciela wczesnej edukacji, stylu jego pracy, problemów związanych z wykonywaniem nauczycielskiego zawodu, a przede wszystkim obszarów pomijanych/zaniedbanych w nauczaniu początkowym i...

PREFERENCJE KANDYDATÓW NA NAUCZYCIELI WCZESNEJ EDUKACJI W ZAKRESIE WYBORU OBRAZÓW ZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ. PRZYKŁAD BADANIA TYPU SONDAŻOWEGO

Małgorzata Karczmarzyk
Tematem niniejszego artykułu są preferencje w zakresie wyboru obrazów ze sztuki współczesnej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. W perspektywie pedagogicznej istotne jest tutaj zwrócenie uwagi na świadomość kulturową kandydatów na nauczycieli oraz ich preferencje obrazów ze sztuki współczesnej, które są ważne pod względem edukacyjnym i wychowawczym dla przyszłego pokolenia. To kandydaci na nauczycieli będą w przyszłości wprowadzać dzieci w świat kultury i sztuki. Badanie realizowane w podejściu ilościowym, zrealizowane na grupie dorosłych, ma na celu...

Wykorzystanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) w kształtowaniu stosunków międzynarodowych w XXI w.

Kamil Olzacki

Kumiodori – teatr królestwa Riukiu

Szymon Gredżuk & Sylwia Dobkowska
The purpose of this article is to present the characteristics of kumiodori – a unique form of theatre that developed in a particular socio-geographical environment of the Okinawa Island over 300 years ago. Created in 1719 as a political tool for an entity that exists no more, it continues to shape the identity of a nation within a nation. Nowadays Okinawa stands for one of the 47 prefectures of Japan, as well as the name...

Nie ma buddy bez Buddy

Joanna Różycka-Tran

Rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przed złożeniem oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu

Wojciech Madej
Celem artykułu jest ocena przepisów prawnych i orzecznictwa dopuszczającego rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży przed złożeniem oświadczenia o wykonaniu tego prawa przez podmiot uprawniony. Niniejszy artykuł zmierza do wykazania słuszności zmiany stanowiska judykatury dopuszczającego rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży przed złożeniem oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu. Artykuł ma na celu również zasygnalizowanie wad w przyjętych rozwiązaniach prawnych dotyczących możliwości rozwiązania warunkowej umowy sprzedaży przed złożeniem oświadczenia przez podmiot uprawniony. W tym celu oprócz analizy dopuszczalności rozwiązana warunkowej...

Changes in the Montagu’s Harrier Circus pygargus diet in Eastern Poland across decades promote insects and reptilians, but not birds and rodents

Ignacy Kitowski, Dariusz Jakubas, Paweł Mirski, Grzegorz Pitucha & Kornelia Markowska
We investigated temporal changes in diet composition of the Montagu’s Harrier Circus pygargus breeding in natural habitat (calcareous peat bog) in SE Poland. We characterized diet composition in a three-year period (2007-2009), based on pellet analyses. We investigated whether diet composition was affected by years or stage of breeding. We compared diet of the studied population between 2000s and 1990s and with other populations. We found that the food of the studied population was dominated...

Registration Year

 • 2021
  34

Resource Types

 • Text
  22
 • Journal Article
  8
 • Dataset
  2
 • Book Chapter
  1
 • Other
  1

Affiliations

 • University of Gdańsk
  34
 • Pedagogical University of Kraków
  2
 • Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum
  1
 • University of North Georgia
  1
 • Water Research Institute
  1
 • Queen's University Belfast
  1
 • National University of Salta
  1
 • Nicolaus Copernicus University
  1
 • University of Zaragoza
  1
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  1