53 Works

Swobodna zabawa w przedszkolu. Ku edukacyjnej wolności

Katarzyna Kmita-Zaniewska
Celem artykułu jest ukazanie nieustrukturyzowanej, swobodnej zabawy jako naturalnej aktywności dzieci oraz warunku ich holistycznego rozwoju.

Methodology of the morphometry study on Baltic herring

Jakub Idczak

High-resolution wind wave parameters in the area of the Gulf of Gdańsk during 21 extreme storms

Gabriela Gic-Grusza & Aleksandra Dudkowska

Long-term hindcast simulation of currents, sea level, water temperature and salinity in the Baltic Sea

Marek Kowalewski

Split-Beam Echosounder data from Puck Bay

Patryk Pezacki

X-ray Photoelectron Spectroscopy of Carboxylic Acids as Corrosion Inhibitors of Aluminium Alloys

Jacek Ryl & Joanna Wysocka

Estimates for recombination coefficients from time-resolved luminescence - local and global approach explained on bulk gallium nitride: numerical data

Konrad Sakowski, Lukasz Borowik, Névine Rochat, Pawel Kempisty, Pawel Strak, Natalia Majewska, Sebastian Mahlik, Kamil Koroński, Tomasz Sochacki, Jacek Piechota, Marc Fouchier, Agata Kaminska & Stanislaw Krukowski
This is a dataset of numerical data for experimental results of time-resolved cathodoluminescence and time-resolved photoluminescence of a HVPE-grown GaN sample and numerical fits used to estimate ABC recombination constants of this sample.The examined GaN sample was prepared from a bulk crystal grown by Halide Vapor Phase Epitaxy (HVPE) method. In order to obtain a thick crystal, a few consecutive HVPE processes were performed. An ammonothermally-grown GaN seed of a very high structural quality, with...

A shared fate: adapting and personalising medical care from the perspective of a refugee reception country

Marcin Śniadecki & Zuzanna Boyke
Abstract The article outlines socio-medical challenges faced by a country hosting refugees. Since the full-scale Russian invasion, more than 3.6 million Ukrainians have fled to Poland. Among these, a 9-year-old post-transplant patient, Tetiana. The story of the girl and her family reveals the refugees’, the authors’, and other doctors’ varied attitudes towards the war. Considering differences between the Polish and Ukrainian health care systems, and the need for well-coordinated and effective assistance, a professional, and...

The evolvement of trust in response to the COVID-19 pandemic among migrants in Norway

Raquel Herrero-Arias, Gaby Ortiz-Barreda, Elżbieta Czapka & Esperanza Diaz
Abstract Background The COVID-19 pandemic has had profound consequences for the world’s population, particularly for vulnerable groups like migrants who face barriers to healthcare access. Trust in authorities is crucial to any crisis management strategy implemented by a government. However, trust in authorities is linked to trust in other areas of life and it evolves during a crisis. This study explores migrants’ trust in the Norwegian government’s response to the COVID-19 pandemic. Methods We conducted...

RNA seq of SiHa WT vs IFITM1/3 KO

Sachin Kote
IFITM proteins play a role in cancer cell progression through undefined mechanisms. Here, we propose an emergent role of IFITM1/3 regulating protein synthesis. SBP tagged IFITM1 protein was used to identify an association of IFITM1 protein with the cytosolic isoform of SRSF1 that transports mRNA to the ribosome. This cytosolic association was confirmed in situ using proximity ligation assays for SRSF1 and IFITM1/3, suggesting a role associated with translation. Accordingly, IFITM1/3 were shown to interact...

Additional file 3 of A shared fate: adapting and personalising medical care from the perspective of a refugee reception country

Marcin Śniadecki & Zuzanna Boyke
Supplementary Material 2

Additional file 3 of A shared fate: adapting and personalising medical care from the perspective of a refugee reception country

Marcin Śniadecki & Zuzanna Boyke
Supplementary Material 2

Teoantropocentryczny światopogląd Jerzego Prokopiuka

Michał Wróblewski

Cyanobacterial and algal strains in the Culture Collection of Baltic Algae (CCBA)

Filip Pniewski

Additional file 1 of The evolvement of trust in response to the COVID-19 pandemic among migrants in Norway

Raquel Herrero-Arias, Gaby Ortiz-Barreda, Elżbieta Czapka & Esperanza Diaz
Supplementary Material 1. Interview Guide

PRZYCZYNEK DO KART HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ RP II WOJNY ŚWIATOWEJ Z TŁEM HISTORII DIASPORY POLSKIEJ W TURCJI

Grzegorz Piwnicki
Treść artykułu oscyluje wokół problematyki losów Polaka Zbigniewa Księżopolskiego, urodzonego w Adampolu w Turcji, który postanowił zostać oficerem Polskiej Marynarki Wojennej. Wyjechał do Polski w 1937 roku, gdzie studiował w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu do wybuchu wojny w 1939 roku. Na-stępnie walczył w polskiej kampanii 1939 roku, dostał się do niewoli, był ranny, po kilku operacjach szczęśliwie powrócił do Turcji. Tam, po powrocie starał się o wyjazd, aby dalej walczyć w Wojsku Polskim....

Additional file 1 of The evolvement of trust in response to the COVID-19 pandemic among migrants in Norway

Raquel Herrero-Arias, Gaby Ortiz-Barreda, Elżbieta Czapka & Esperanza Diaz
Supplementary Material 1. Interview Guide

Planowanie oświetlenia zewnętrznego w gminie. Aspekty prawnoadministracyjne

Katarzyna Szlachetko
Rozdział przedstawia problematykę prawnych uwarunkowań planowania oświetlenia zewnętrznego w gminie w znaczeniu przestrzennym oraz inwestycyjnym. Rozważania uwzględniają zasady decentralizacji władzy publicznej oraz pomocniczości, które predysponują gminę jako jednostkę odpowiedzialną za planowanie oświetlenia zewnętrznego.

On Computing Curlicues Generated by Circle Homeomorphisms

Justyna Signerska-Rynkowska

Czasopismo dla rodzin „Opiekun Domowy” (1865-1876) - o rodzinie i wychowaniu

Krzysztof Jakubiak & Monika Nawrot-Borowska
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na nasilone w drugiej połowie XIX w. w Królestwie Polskim zainteresowanie publicystów pism rodzinnych – rodziną jako środowiskiem wychowawczym. Dokonana zostanie historyczna rekonstrukcja wzorca rodziny i idei wychowania w niej, wypracowywanych i propagowanych na łamach warszawskiego czasopisma rodzinnego „Opiekun Domowy” z lat 1865–1876.

Neuropsychologiczne badania ukierunkowanych ruchów rąk

Magdalena Nilidzińska

Registration Year

 • 2022
  53

Resource Types

 • Book Chapter
  20
 • Journal Article
  10
 • Dataset
  7
 • Text
  5
 • Collection
  4
 • Image
  4
 • Peer Review
  2
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Gdańsk
  52
 • Medical University of Gdańsk
  8
 • University of Bergen
  4
 • Norwegian Institute of Public Health
  4
 • OsloMet – Oslo Metropolitan University
  4
 • Western Norway University of Applied Sciences
  4
 • Polish Academy of Sciences
  2
 • Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences, Sokolowska 29/37, 01-142 Warsaw, Poland
  1
 • Institute of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, University of Gdansk, Wita Stwosza 57, 80-308 Gdansk, Poland
  1
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  1