80 Works

Trudności w zakresie przebiegu czynności grafomotorycznych u dzieci z klas I oraz dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

Aneta Domagała, Urszula Mirecka & Małgorzata Krystyna Majcher

Sprawności komunikacyjne w postępowaniu logopedycznym. Od Aspergera do Williamsa

Jolanta Panasiuk

Sposoby organizacji wiedzy w języku. Przyczynek do diagnozy logopedycznej

Urszula Jęczeń

Program terapeutyczny usprawniający percepcję prozodii mowy

Marta Wysocka & Magdalena Kwaterkiewicz
Zaburzenia prozodyczne, ze względu na liczne funkcje pełnione przez zjawiska prozodyczne w komunikacji, prowadzą do powstawania utrudnień w jej przebiegu. Występują one u osób z różnego typu zaburzeniami mowy, słuchu i głosu. Warunkiem efektywności logopedycznych oddziaływań terapeutycznych w przypadkach dysprozodii jest odpowiedni, dostosowany do potrzeb i możliwości pacjenta wybór postępowania, umożliwiający mu opanowanie kompetencji i sprawności niezbędnych do rozumienia zjawisk prozodycznych i umiejętnego posługiwania się nimi w komunikacji. W artykule zaprezentowano autorski program służący usprawnianiu...

Program terapeutyczny usprawniający ekspresję prozodii mowy

Marta Wysocka & Magdalena Kwaterkiewicz

Język w przestrzeni oralnej

Monika Łuszczuk

Jak pacjenci z chorobą Alzheimera opisują osoby, miejsca i sytuacje? Charakterystyka trudności w zakresie komunikacji językowej w łagodnej fazie otępienia

Aneta Domagała
W artykule dokonano charakterystyki trudności w zakresie komunikacji językowej u osób z chorobą Alzheimera w łagodnym stadium otępienia, mając za podstawę wyniki badań empirycznych odnoszących się do opisu jako formy wypowiedzi mówionej, przeprowadzonych w grupie 60 osób w ramach projektu badawczego pt. „Narracja i jej zaburzenia w przebiegu choroby Alzheimera. Skala sprawności narracyjnych jako technika diagnostyczna w otępieniu alzheimerowskim” (kierownik projektu: A. Domagała; 39. konkurs projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NN104 155339). Artykuł...

Trudności w pisaniu i czytaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju koordynacji – studium porównawcze

Olga Przybyla & Urszula Jęczeń
Tematem artykułu są trudności w czytaniu i pisaniu występujące u dzieci z rozwojowymi zaburzeniami koordynacji ruchowej. Podstawę analizy tych problemów stanowią badania przeprowadzone przez jedną z autorek artykułu na ośmioosobowej grupie ośmiolatków z neurologiczną diagnozą rozwojowych zaburzeń koordynacji. Przedstawiono, w jaki sposób charakteryzuje się te zaburzenia w klasyfikacji ICD-10 i ICD-11. Zgromadzony materiał badawczy pozwolił dokonać analizy trudności w czytaniu i pisaniu rozpatrywanych wieloaspektowo. Wskazano główne przyczyny problemów w czytaniu i w pisaniu, a także...

Słowo wstępne

Jolanta Panasiuk

Metafora jako tworzywo cyklu poetyckiego Domus aurea Wincentego Korab-Brzozowskiego

Bartłomiej Borek

Wpływ deskrypcji dzieła sztuki na jego percepcję

Ewa Niestorowicz & Magdalena Szubielska

Teoretyczne podstawy systemu PECS (Picture Exchange Communication System)

Łukasz Maj

METAFORYKA TROSKI O SIEBIE W \"ŻYWOCIE CZŁOWIEKA POCZCIWEGO\"

Bartłomiej Maliszewski

Osobowościowe uwarunkowania dynamiki wypowiedzi o emocjach

Kalina Kosacka

Registration Year

 • 2021
  80

Resource Types

 • Text
  51
 • Journal Article
  25
 • Peer Review
  4

Affiliations

 • Maria Curie-Skłodowska University
  80
 • Institute of Physiology and Pathology of Hearing
  1
 • University of Silesia
  1
 • Medical University of Lublin
  1
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
  1
 • John Paul II Catholic University of Lublin
  1
 • University of Szczecin
  1