8 Works

Distributional semantics in the Corpus of Turing writing (generated sample)

Marcin Miłkowski
Data set for the paper "Turing's Conceptual Engineering", by Marcin Miłkowski, as appearing in Philosophies, 2022, 7(3), 69, available at https://doi.org/10.3390/philosophies7030069Section for Logic & Cognitive ScienceInstitute of Philosophy and SociologyPolish Academy of ScienceGenerated by Marcin Miłkowski (2022) using SketchEngine and gensim from a corpus of published Alan Turing's writing and correspondence, as contained in 'Essential Turing' [1] and 'Collected Works of Allan Turing' [2, 3]. Detailed description of the corpus construction follows below.The source corpus...

MDPI Open Peer Review Corpus

Marcin Miłkowski & Ksawery Jasieński
MDPI Open Peer Review CorpusSection for Logic & Cognitive Science, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of ScienceGenerated by Ksawery Jasieński under supervision of Marcin Miłkowski (2022)MDPI is committed to open peer review idea, but these are voluntary. They are not available for download in a single package, so they must be crawled from their website.The data set contains all available peer reviews as of 16 June 2022 (123 papers with reviews). In addition,...

Wyzwania dla edukacji w dobie utopii konsumpcyjnej

Dariusz Brzeziński
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie koncepcji utopii konsumpcyjnej Zygmunta Baumana w pespektywie współczesnych wyzwań dla edukacji. Znaczą część swej twórczości socjolog poświęcił refleksjom nad naturą społeczeństwa konsumpcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem złudnej – w jego przekonaniu – wizji szczęścia, na której jest ono zbudowane. Dowodził, że względem tej – jak ją nazywał – „zindywidualizowanej utopii” należy rozwijać myślenie krytyczne i alternatywistyczne. W tym kontekście często odnosił się on do znaczenia edukacji, która – jak twierdził –...

PLoS Open Peer Review Corpus

Marcin Miłkowski & Ksawery Jasieński
PLoS Open Peer Review CorpusSection for Logic & Cognitive Science, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of ScienceGenerated by Ksawery Jasieński under supervision of Marcin Miłkowski (2022)Public Library of Science (PLoS) journals are committed to open peer review idea, but these are voluntary. They are not available for download in a single package, but they are contained in their huge data dump.The data set contains all available peer reviews as of 16 June 2022...

List of Meditative Emblems in Polish-Lithuanian Commonwealth (16th–18th centuries)

Alicja Bielak
The list aims to present meditative emblem books as a segment of Catholic book production in the Polish-Lithuanian Commonwealth. The chosen religious emblems were written between c. 1570–1775 and consist of a graphic component and a meditation in verse and/or prose in the subscription (prosaic subscriptions were more common). I have based my selection on a fundamental bibliography by Paulina Buchwald-Pelcowa and complemented it with my own archival findings. Additionally, I have included illustrated rosaries...

Utopijne powroty do przeszłości: młode pokolenie wobec zwrotu nostalgicznego

Dariusz Brzeziński
„Zwrot nostalgiczny” to kategoria, która w słowniku nauk społecznych i humanistycznych XXI wieku opisuje tendencję do sięgania do przeszłości jako źródła inspiracji, wzorca dla praktyk kulturowych oraz matrycy dla materializacji określonych projektów. Zjawisko to – coraz bardziej popularne we współczesnym świecie – traktowane jest przez wielu badaczy jako gest sprzeciwu wobec wciąż rosnącej szybkości zachodzących zmian, a także będącej ich pochodną rosnącej niepewności. Podkreśla się jednak też fakt, że nostalgia pozostaje obecnie jednym z ważniejszych...

eLife Open Peer Review Corpus

Marcin Miłkowski & Ksawery Jasieński
eLife Open Peer Review CorpusSection for Logic & Cognitive Science, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of ScienceGenerated by Ksawery Jasieński under supervision of Marcin Miłkowski (2022)eLife is committed to open peer review idea. Reviews are not available for download in a single package, so they must be extracted from their complete data set, which is several gigabytes large.The data set contains all available peer reviews as of 24 July 2022 (10853 papers with...

Inventory of books acquired by Jan Brożek during his studies in Padua, kept in Jagiellonian Library in Kraków

Alicja Bielak & Adam Szczepaniec
List of books purchased by Joannes Broscius (Jan Brożek, 1585-1652) during his studies in Padua (1620-1624) which are held in Jagiellonian Library in Cracow, Poland.Method of book selection: In the selection of books, we paid attention primarily to provenance marks, because Brożek sometimes recorded the exact date and place of purchase or receiving the gift. We adopted the range 1620-1624 as the time of possible acquisitions in Italy. Brożek arrived in Padua on July 10,...

Registration Year

 • 2022
  6
 • 2020
  1
 • 2019
  1

Resource Types

 • Dataset
  6
 • Text
  2

Affiliations

 • Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
  5
 • University of Warsaw
  3
 • Institute of Philosophy and Sociology
  2
 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  1
 • Jagiellonian University
  1