25 Works

Aktywność rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego w Internecie na tle lokalnych uwarunkowań społeczno-politycznych

Karolina Ferreira Fernandes

Wybrane aspekty stylu życia w perspektywie odpowiedzialności za zdrowie

Anna Gardocka-Jałowiec & Katarzyna Szalonka
Celem podjętych rozważań jest identyfikacja i charakterystyka wybranych aspektów stylu życia istotnych z punktu widzenia indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie. W obszarze zainteresowań znalazła się aktywność rekreacyjna przedstawicieli polskich gospodarstw domowych. W toku rozważań skoncentrowano się na dwóch jej wymiarach: aktywności fizycznej i wypoczynkowej, które składają się na dwie sfery życia ludzkiego, sferę konsumpcji dóbr i sferę zdrowia. Podstawą rozważań uczyniono krytyczną analizę literatury przedmiotu. Na płaszczyźnie dociekań empirycznych wykorzystano wtórne dane pochodzące ze źródeł niewyczerpujących

Sposoby wspierania motywacji do uczenia się w alternatywnym modelu edukacji – perspektywa rodziców uczniów w młodszym wieku szkolnym

Marta Makarewicz
Problematyka motywacji jest wciąż aktualna i z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście edukacji i procesu uczenia się. Ludzkie działania nie mają szans na zaistnienie bez motywacji – stanu, dyspozycji bądź czynnika, który sprawia, że podejmujemy, realizujemy oraz kończymy określone przez nas czynności i zadania. Środowisko rodzinne należy do najważniejszych miejsc kształtujących młodych ludzi, gdzie bez trudu możemy odnaleźć warunki sprzyjające wysokiemu poziomowi motywacji do uczenia się. Doświadczenia rodziców w zakresie motywowania dzieci...

„Ochroniarze” kontra determinizm historyczny. Walka na wartości w „Turnieju Reporterów 74” białostockich „Kontrastów”

Katarzyna Sokołowska

Plant herbivore interactions: Combined effect of ground water level, root vole grazing and sedge silicification

Zbigniew Borowski, Karol Zub, Marcin Sulwiński, Małgorzata Suska-Malawska & Marek Konarzewski
1. Accumulation of silica (Si) by plants can driven by (1) herbivore pressure (and therefore, plant-herbivore interactions) (2) geo-hydrological cycles or (3) a combination of (1) and (2), with (1-3) possibly affecting Si concentration with a 1-year delay. 2. To identify the relative significance of (1-3) we analysed the concentration of Si in fibrous tussock sedge (Carex appropinquata), the population density of the root vole (Microtus oeconomus) and the ground water level, over 11 years....

Wpływ SARS-CoV-2 na konsumpcję leków OTC w Polsce

Anna Gardocka-Jałowiec, Anna Śleszyńska-Świderska & Katarzyna Szalonka
Celem rozważań jest identyfikacja zmian w konsumpcji leków OTC w Polsce w dobie koronawirusa SARS-CoV-2. Punktem wyjścia do rozważań jest zarys adaptacji stylu życia ludzi do nowej, obcej rzeczywistości. Uznano, że jest to „tło” niezbędne do sformułowania wniosków opartych na determinantach konsumpcji leków (szeroko ujętych), w tym głównie leków OTC. W toku rozważań wykorzystano wyniki badań Mindshare Polska. Do oceny zmian w procesie zaopatrzenia polskich gospodarstw domowych w leki OTC w dobie pandemii koronawirusa wykorzystano...

Approaches to alcohol in textbooks for teaching foreign languages for beginners. An investigation of English, Spanish, Russian and Polish textbooks

Konrad Szamryk

Słownictwo florystyczne w powieści poetyckiej Jan Bielecki Juliusza Słowackiego – klasyfikacja semantyczna

MAŁGORZATA ANDREJCZYK

Brain size, gut size and cognitive abilities: the energy trade-offs tested in artificial selection experiment

Marek Konarzewski, Anna Goncerzewicz, Tomasz Górkiewicz, Jakub M. Dzik & Ewelina Knapska
The enlarged brains of homeotherms bring behavioural advantages, but also incur high energy expenditures. The ‘Expensive Brain’ (EB) hypothesis posits that the energetic costs of the enlarged brain and the resulting increased cognitive abilities (CA) were met either by increased energy turnover or reduced allocation to other expensive organs, such as the gut. We tested the EB hypothesis by analyzing correlated responses to selection in an experimental evolution model system, which comprises line types of...

Larger guts and faster growth in mice selected for high basal metabolic rate

Julita Sadowska
Postnatal growth in birds and mammals is the time of highest vulnerability and relatively high energy demands and therefore shapes the organisms future outcomes. Several different factors might impose limitations on growth in juveniles, one of them being the efficiency of the digestive process and size of the gastrointestinal tract. We tested the gut size-growth rate relationship using a unique experimental model - mice from a selection experiment designed to produce two lines with divergent...

Data from: Are acute and acclimated thermal effects on metabolic rate modulated by cell size? A comparison between diploid and triploid zebrafish larvae

Adam Hermaniuk, Iris L.E. Van De Pol & Wilco Verberk
Being composed of small cells may carry energetic costs related to maintaining ionic gradients across cell membranes as well as benefits related to diffusive oxygen uptake. Here we test the hypothesis that these costs and benefits of cell size in ectotherms are temperature dependent. To study the consequences of cell size for whole-organism metabolic rate we compared diploid and triploid zebrafish larvae differing in cell size. A fully factorial design was applied combining three different...

Struktura jednostek administracyjno-terytorialnych województwa białostockiego w latach 1939–1945

Bartosz Kamil Truszkowski

ŚCIERANIE SIĘ RÓŻNYCH PORZĄDKÓW TEMPORALNYCH W SZKOLE – DOŚWIADCZENIA NAUCZYCIELI

Alicja Korzeniecka-Bondar

Law vs. Interests Russia after 1991

Adam R. Bartnicki

Wartość w rodzinie czy rodzina jako wartość ? - w perspektywie pracy socjalnej

Natalia Głódź
Rodzina jest specyficznym obszarem działań pracy socjalnej. Rodziny korzystające z pomocy, według pracowników socjalnych, często nie dostrzegają wartości w jednostce, którą współtworzą. Według badanych, wartość istnieje sama w sobie i ma wpływ na wsparcie wewnątrz rodzinne oraz procesy zmagania się z problemem.

Data from: Lower body mass and higher metabolic rate enhance winter survival in root voles, Microtus oeconomus

Karol Zub, Zbigniew Borowski, Paulina A. Szafrańska, Monika Wieczorek & Marek Konarzewski
Although the biological significance of individual variation in physiological traits is widely recognized, studies of their association with fitness in wild populations are surprisingly scarce. We investigated the effect of individual phenotypic variation in body mass, resting (RMR) and peak metabolic rates (PMR) on mortality of the root vole Microtus oeconomus. Body mass and metabolic rates varied significantly among consecutive years and were also age dependent, as individuals born in late summer and autumn were...

Primary data on skull and brain morphology for: Geographical patterns in seasonal changes of body mass, skull, and brain size of common shrews

Javier Lázaro, Lucie Nováková, Moritz Hertel, Jan R. E. Taylor, Marion Muturi, Karol Zub & Dina K. N. Dechmann
Some small mammals exhibit Dehnel’s Phenomenon, a drastic decrease in body mass, braincase and brain size from summer to winter, followed by regrowth in spring. This is accompanied by a reorganization of the brain and changes in other organs. The evolutionary link between these changes and seasonality remains unclear, although the intensity of change varies between locations as the phenomenon is thought to lead to energy savings during winter. Here we explored geographic variation of...

Transfer efficiency of carbon, nutrients, and PUFAs in planktonic food webs under different environmental conditions

Maciej Karpowicz
We investigated the transfer of essential substances (carbon, nutrients, and polyunsaturated fatty acids) through plankton communities in 30 Polish lakes with different trophic status in the middle of summer. The results of our study revealed that different essential substances were transferred from phytoplankton to zooplankton with varying efficiencies. The average TTE of C, N, P, and the sum of ω-3 PUFA were 6.55%, 9.82%, 15.82%, 20.90%, respectively. Our results also show a large mismatch between...

Data from: Oxidative damage and antioxidant defence are assay and tissue dependent both in captive and in wild-caught bank voles (Myodes glareolus) before and after reproduction

Łukasz Ołdakowski, Jan R.E. Taylor & Jan R. E. Taylor
1. Reproduction is costly and life-history theory predicts that current parental investment will result in lower survival or decreased future reproduction. The physiological mechanisms mediating the link between reproduction and survival are still under debate and elevated oxidative damage during reproduction has been proposed as a plausible candidate. 2. Previous studies of oxidative stress during reproduction in animals under natural conditions have been restricted to analyses of blood. Herein, we measured the level of oxidative...

Data from: Plant-herbivore interactions: silicon concentration in tussock sedges and population dynamics of root voles

Monika Wieczorek, Karol Zub, Paulina A. Szafrańska, Aneta Książek & Marek Konarzewski
1. It has been hypothesized that the induction of silicon (Si)-based plant defence in response to herbivore damage may engender rodent population cycles. Many studies have also considered accumulation of Si as a process controlled by geo-hydrological factors. 2. To test these ideas, we investigated the relationship between concentration of Si in fibrous tussock sedge (Carex appropinquata) and the population density of a major sedge consumer, the root vole (Microtus oeconomus), in field enclosures in...

Mimetic host shifts in a social parasite of ants: Behavioural study

K. Schönrogge, J.A. Thomas, G.W. Elmes, M. Sielezniew, A. Stankiewicz-Fiedurek, D. Simcox & J. Settele
This dataset derives from cross-over experiments using ant worker rescue behaviour towards caterpillars of the socially parasitic butterfly from two host-ecotypes. The data comprise datasets collected from four 4 experiments 3 hours after testing and from 4 experiments 7 days later. They all include nest numbers, the order of retrieval ranked by the attention of nurse ants to the ant pupae, large larvae and small larvae and the adult Maculinea rebeli. The data give the...

Profile identyfikacyjne młodzieży akademickiej z wybranych krajów Unii Europejskiej

Emilia Żyłkiewicz-Płońska

Wpływ żywienia i żywności na stan zdrowia w świetle badań

Anna Gardocka-Jałowiec, Piotr Stańczyk & Katarzyna Szalonka
Badania dotyczące żywienia i żywności, ich wpływu na stan zdrowia są jednymi z najistotniejszych trendów nie tylko w naukach o żywieniu, ale i w naukach społecznych. W dobie XXI w. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, a tym samym właściwego stanu zdrowia ludzi, stanowi jeden z głównych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Proponowane rozważania służą zasygnalizowaniu problemów w zakresie zachowań zdrowotnych ze szczególnym podkreśleniem wpływu żywienia na samopoczucie i stan zdrowia ludzi, na podstawie badań własnych przeprowadzonych w marcu i...

Długie życie seriali z lat dziewięćdziesiątych XX wieku w najnowszej kulturze popularnej

DARIUSZ PIECHOTA

Changes in the Montagu’s Harrier Circus pygargus diet in Eastern Poland across decades promote insects and reptilians, but not birds and rodents

Ignacy Kitowski, Dariusz Jakubas, Paweł Mirski, Grzegorz Pitucha & Kornelia Markowska
We investigated temporal changes in diet composition of the Montagu’s Harrier Circus pygargus breeding in natural habitat (calcareous peat bog) in SE Poland. We characterized diet composition in a three-year period (2007-2009), based on pellet analyses. We investigated whether diet composition was affected by years or stage of breeding. We compared diet of the studied population between 2000s and 1990s and with other populations. We found that the food of the studied population was dominated...

Registration Year

 • 2022
  3
 • 2021
  9
 • 2020
  7
 • 2019
  2
 • 2018
  1
 • 2014
  2
 • 2013
  1

Resource Types

 • Dataset
  11
 • Text
  9
 • Journal Article
  5

Affiliations

 • University of Białystok
  25
 • Polish Academy of Sciences
  4
 • University of Wrocław
  2
 • UFZ Helmholtz Centre for Environmental Research
  1
 • Max Planck Institute for Ornithology
  1
 • Centre for Ecology & Hydrology
  1
 • UK Centre for Ecology & Hydrology
  1
 • Forest Research Institute
  1
 • University of Gdańsk
  1
 • Wroclaw University of Economics and Business
  1