7 Works

Aktywność rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego w Internecie na tle lokalnych uwarunkowań społeczno-politycznych

Karolina Ferreira Fernandes

Wpływ SARS-CoV-2 na konsumpcję leków OTC w Polsce

Anna Gardocka-Jałowiec, Anna Śleszyńska-Świderska & Katarzyna Szalonka
Celem rozważań jest identyfikacja zmian w konsumpcji leków OTC w Polsce w dobie koronawirusa SARS-CoV-2. Punktem wyjścia do rozważań jest zarys adaptacji stylu życia ludzi do nowej, obcej rzeczywistości. Uznano, że jest to „tło” niezbędne do sformułowania wniosków opartych na determinantach konsumpcji leków (szeroko ujętych), w tym głównie leków OTC. W toku rozważań wykorzystano wyniki badań Mindshare Polska. Do oceny zmian w procesie zaopatrzenia polskich gospodarstw domowych w leki OTC w dobie pandemii koronawirusa wykorzystano...

Data from: Are acute and acclimated thermal effects on metabolic rate modulated by cell size? A comparison between diploid and triploid zebrafish larvae

Adam Hermaniuk, Iris L.E. Van De Pol & Wilco Verberk
Being composed of small cells may carry energetic costs related to maintaining ionic gradients across cell membranes as well as benefits related to diffusive oxygen uptake. Here we test the hypothesis that these costs and benefits of cell size in ectotherms are temperature dependent. To study the consequences of cell size for whole-organism metabolic rate we compared diploid and triploid zebrafish larvae differing in cell size. A fully factorial design was applied combining three different...

Profile identyfikacyjne młodzieży akademickiej z wybranych krajów Unii Europejskiej

Emilia Żyłkiewicz-Płońska

Wpływ żywienia i żywności na stan zdrowia w świetle badań

Anna Gardocka-Jałowiec, Piotr Stańczyk & Katarzyna Szalonka
Badania dotyczące żywienia i żywności, ich wpływu na stan zdrowia są jednymi z najistotniejszych trendów nie tylko w naukach o żywieniu, ale i w naukach społecznych. W dobie XXI w. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, a tym samym właściwego stanu zdrowia ludzi, stanowi jeden z głównych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Proponowane rozważania służą zasygnalizowaniu problemów w zakresie zachowań zdrowotnych ze szczególnym podkreśleniem wpływu żywienia na samopoczucie i stan zdrowia ludzi, na podstawie badań własnych przeprowadzonych w marcu i...

ŚCIERANIE SIĘ RÓŻNYCH PORZĄDKÓW TEMPORALNYCH W SZKOLE – DOŚWIADCZENIA NAUCZYCIELI

Alicja Korzeniecka-Bondar

Primary data on skull and brain morphology for: Geographical patterns in seasonal changes of body mass, skull, and brain size of common shrews

Javier Lázaro, Lucie Nováková, Moritz Hertel, Jan R. E. Taylor, Marion Muturi, Karol Zub & Dina K. N. Dechmann
Some small mammals exhibit Dehnel’s Phenomenon, a drastic decrease in body mass, braincase and brain size from summer to winter, followed by regrowth in spring. This is accompanied by a reorganization of the brain and changes in other organs. The evolutionary link between these changes and seasonality remains unclear, although the intensity of change varies between locations as the phenomenon is thought to lead to energy savings during winter. Here we explored geographic variation of...

Registration Year

 • 2020
  7

Resource Types

 • Text
  5
 • Dataset
  2

Affiliations

 • University of Białystok
  7
 • Max Planck Institute for Ornithology
  1
 • University of Wrocław
  1
 • Wroclaw University of Economics and Business
  1
 • Radboud University Nijmegen
  1
 • Polish Academy of Sciences
  1
 • Charles University
  1
 • Karkonosze College in Jelenia Góra
  1
 • Max Planck Institute of Animal Behavior
  1