169 Works

Data from: Three-dimensional visualization of the internal plastid membrane network during runner bean chloroplast biogenesis: dynamic model of the tubular-lamellar transformation

Łucja Maria Kowalewska, Radosław Mazur, Szymon Suski, Maciej Garstka & Agnieszka Mostowska
Chloroplast biogenesis is a complex process integrated with plant development, leading to fully differentiated and functionally mature plastids. In this paper, the process of structural membrane transformation during the etioplast - chloroplast transition is reconstructed with the help of electron tomography and confocal microscopy. 3D reconstruction is the only method that leads to an understanding of the transformation of the regular, tubular network of paracrystalline prolamellar bodies (PLB) and prothylakoids (PT), flattened porous membranes, to...

Explaining illness with evil: Pathogen prevalence fosters moral vitalism

Brock Bastian, Christin-Melanie Vauclair, Steve Loughnan, Paul Bain, Ashwini Ashokkumar, Maja Becker, Michal Bilewicz, Emma Collier-Baker, Carla Crespo, Paul W. Eastwick, Ronald Fischer, Malte Friese, Ángel Gómez, Valeschka M. Guerra, Jose Luis Castellanos Guevara, Katja Hanke, Nic Hooper, Li-Li Huang, Shi Junqi, Minoru Karasawa, Peter Kuppens, Siri Leknes, Müjde Peker, Cesar Pelay, Afoditi Pina … & William B. Swann
Pathogens represent a significant threat to human health leading to the emergence of strategies designed to help manage their negative impact. We examined how spiritual beliefs developed to explain and predict the devastating effects of pathogens and spread of infectious disease. Analysis of existing data in Studies 1 and 2 suggests that moral vitalism (beliefs about spiritual forces of evil) is higher in geographical regions characterized by historical higher levels of pathogens. Furthermore, drawing on...

Computer programs as a tool for assisting handwriting expertise

Mieczysław Goc, Krystyn Łuszczuk, Andrzej Łuszczuk & Tadeusz Tomaszewski
This article presents overall issues related to the use of computer techniques in handwriting expertise and discusses the most significant results of the development project no. DOBR-BIO4/038/13297/2013 entitled “Measuring tools supporting the analysis of handwriting and signatures” funded by the National Centre for Research and Development. Research works carried out under the project have led to the development of four computer programs: LINIOGRAF, CENTROGRAF, BARWOSKAN and PROFILOSKAN, which can be helpful in analyzing and assessing...

Laboratoria przyszłości. Ekowioski jako projekty edukacyjno-utopijne

Marcin Krassowski
Artykuł podejmuje problematykę oddolnych działań podejmowanych w obliczu światowego kryzysu klimatycznego. Za przykład podmiotów podejmujących takie działania służą ekowioski – tradycyjne lub intencjonalne społeczności mające na celu regenerację środowiska społecznego i naturalnego. W artykule przedstawiono analizę działań podejmowanych przez środowiska ekoosadnicze poprzez pryzmat dwóch metafor używanych na określenie ekowiosek: metafory ekowioski-laboratorium oraz ekowioski-utopii. Spojrzenie na funkcjonowanie tych społeczności poprzez wyżej wymienione metafory pozwala zobaczyć, w jaki sposób definiują przyczyny kryzysu środowiskowego oraz jakie cele przyświecają...

Lichenometryczna analiza rozkładu częstości jako metoda datowania moren lodowca Fláa (SE Islandia)

Maciej Dąbski
W artykule zaprezentowano wyniki badań lichenometrycznych, przeprowadzonych na wcześniej wydatowanych wałach morenowych lodowca Fláa na Islandii. Ich wynikiem są ważne spostrzeżenia, nawiązujące do możliwości wykorzystywania krzywej lichenometrycznej T. Bradwella (2004). Daty otrzymane przez autora mają stosunkowo wysoki stopień zgodności z datami z wcześniejszego datowania, opartego na danych glacjologicznych, kartograficznych i historycznych (Dąbski 2002). Potwierdzono też wystąpienie maksimum zasięgu lodowca Fláa podczas małej epoki lodowej pod koniec XIX w.

Etapy rozwoju sandru olecko-rajgrodzkiego na tle faz recesyjnych zlodowacenia Wisły w nawiązaniu do wybranych cech strukturalno-teksturalnych osadów

Tomasz Krzywicki, Ewa Smolska & Piotr Szwarczewski
W opracowaniu Autorzy zajęli się mało dotąd poznanym sandrem, położonym w północno-wschodniej Polsce, pomiędzy Oleckiem i Rajgrodem, składającym się z kilku piaszczysto-żwirowych stożków sandrowych w okolicach Olecka, Skomętna i Rajgrodu. Strefa występowania tych form liczy ok. 50 km długości, ma szerokość od kilkuset metrów do 3 km i przecina cztery strefy morenowe. Przeprowadzone przez autorów badania wykazały, że dolny poziom sandrowy Olecka stanowił najmłodszą drogę odpływu wód roztopowych stoŜka sandrowego Olecko-Rajgród. Rozpoznane litofacje (dzięki analizom...

Coach, tutor... wychowawca

Joanna Ludwika Pękala
Nauczanie niejedno ma imię, chociażby z uwagi na tak liczne jego formy. Procesy globalizacji i związane z nimi przemiany wartości we współczesnym świecie powodują redefinicję funkcji szkoły, a co za tym idzie – roli nauczyciela. Próbuje się w ten sposób nadać jego roli nowe znaczenia, przypisać jej inne niż dotychczasowe funkcje, czasem nawet usuwając z barków pedagogów zadania, które wcześniej były wprost tożsame z pojęciem nauczyciela. Czy pod ciężarem obco, lecz nowocześnie, brzmiących określeń: tutor,...

Diagnoza artykulacji u dzieci dwujęzycznych wychowujących się w środowisku polsko-amerykańskim

Anna Krawczyk & Anita Lorenc

SŁOWORODY – KLUCZ DO HISTORII SŁOWIAN W PRELEKCJACH PARYSKICH MICKIEWICZA

Olaf Krysowski

Habitat conditions of the Salvinia natans phytocoenoses in the Vistula and Odra river valleys in Poland

Stanisław Kłosowski, Paweł Pawlikowski, Ewa Jabłońska & Monika Podgórska
The Floating Fern, Salvinia natans, is a species of fern associated with stagnant water, primarily oxbow lakes, but also ponds clay pits, low-flow drainage canals and ditches. In these ecosystems, it most often forms phytocoenoses of Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizae. Due to anthropogenic changes in the river valleys where this species and its communities usually occur, they are under threat of extinction in many parts of Europe. The floristic composition and structure of the phytocoenoses dominated...

Dwutorowe podejście społeczności międzynarodowej do programu nuklearnego Iranu jako przykład dyplomacji koersywnej

Monika Stachoń

Vertical heat transport at infinite Prandtl number for micropolar fluid

M. Caggio, P. Kalita, G. Łukaszewicz & K.A. Mizerski
We investigate the upper bound on the vertical heat transport in the fully 3D Rayleigh–Bénard convection problem at the infinite Prandtl number for a micropolar fluid. We obtain a bound, given by the cube root of the Rayleigh number, with a logarithmic correction. The derived bound is compared with the optimal known one for the Newtonian fluid. It follows that the (optimal) upper bound for the micropolar fluid is less than the corresponding bound for...

Pseudosteppes and related grassland vegetationin the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts –the borderland of the Irano-Turanian and Euro-Siberian regions

Sebastian Świerszcz, Marcin Nobis, Grzegorz Swacha, Zygmunt Kącki, Iwona Dembicz, Krystyna Waindzoch, Sylwia Nowak & Arkadiusz Nowak
The aim of our study was to complete the syntaxonomical scheme for grassland vegetation of the lowland, montane and alpine zones in the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts in Tajikistan and Kyrgyzstan with some remarks on its environmental predictors. A total of 198 relevés were sampled in 2013–2018 using the seven-degree cover-abundance scale of the Braun-Blanquet approach. They were classified with k-means algorithmwith tranforming cover values to three level scale of the following intervals0%,...

Rewetting does not return drained fen peatlands to their old selves

Juergen Kreyling, Franziska Tanneberger, Florian Jansen, Sebastian Van Der Linden, Camiel Aggenbach, Volker Blüml, John Couwenberg, Willem-Jan Emsens, Hans Joosten, Agatha Klimkowska, Wiktor Kotowski, Lukasz Kozub, Bernd Lennartz, Yvonne Liczner, Haojie Liu, Dierk Michaelis, Claudia Oehmke, Karsten Parakenings, Elisabeth Pleyl, Arne Poyda, Stefanie Raabe, Markus Röhl, Kirsten Rücker, Anett Schneider, Joachim Schrautzer … & Gerald Jurasinski
Peatlands, in particular groundwater-fed fens of the temperate zone, have been drained for agriculture, forestry and peat extraction for a long time and on a large scale. Drainage turns peatlands from a carbon and nutrient sink into a respective source, diminishes water regulation capacity at the landscape scale, causes continuous surface height loss and destroys their typical biodiversity. Over the last decades, drained peatlands have been rewetted for biodiversity restoration and, as it strongly decreases...

Fish fluoxetine reaction time

Małgorzata Grzesiuk & Alicja Pawelec
Fluoxetine is an antidepressant medicine causing relaxation and mood improvement in people, with silencing certain personality traits in some cases. The question arise if such phenomena can be observed in non-target organisms like fish. Fluoxetine affects fishes behaviour, however, it is not known if the medicine affects its “personality”. This study aimed to evaluate the reaction of the invasive Neogobius fluviatilis and native Gobio gobio individuals to fluoxetine at environmental concentration of 360 ng L-1....

Utracone przestrzenie i obcy świat w emigracyjnej dramaturgii Jewreinowa

Jadwiga Gracla

Domestic Tourism in Poland: State, Development, and Prospects before and during the COVID-19 Pandemic

Ewa Bąk-Filipek & Katarzyna Podhorodecka
The aim of the study was to show tourist movement in Poland and its importance in the tourism and national economy. The analysis of the results confirms a several-year trend of further increases in the number of arrivals for both foreigners and foreign tourists. In parallel to the positive trend in terms of the number of trips, unfortunately a decreasing trend is observed in the level of average spending of tourists and one-day visitors. Therefore,...

Proteome-pI 2.0 Isoelectric point for PDB proteins

Lukasz P. Kozlowski
Predicted isoelectric point for PDB proteins (Dec 2021) done using 20 different algorithms. Compressed with 7zip and zip.Methods:Bjellqvist, DTASelect, Dawson, EMBOSS, Grimsley, IPC2_peptide, IPC2_protein, IPC_peptide, IPC_protein, Lehninger, Nozaki, Patrickios, ProMoST, Rodwell, Sillero, Solomon, Thurlkill, Toseland, Wikipedia, IPC2.protein.svr19Primary references:Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: proteome isoelectric point database update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944WWW:http://isoelectricpointdb2.orghttp://isoelectricpointdb2.mimuw.edu.pl

eLife Open Peer Review Corpus

Marcin Miłkowski & Ksawery Jasieński
eLife Open Peer Review CorpusSection for Logic & Cognitive Science, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of ScienceGenerated by Ksawery Jasieński under supervision of Marcin Miłkowski (2022)eLife is committed to open peer review idea. Reviews are not available for download in a single package, so they must be extracted from their complete data set, which is several gigabytes large.The data set contains all available peer reviews as of 24 July 2022 (10853 papers with...

Changing Life in Egyptian Alexandria: The Testimony of the Islamic Cemetery on Kom el-Dikka. Catalog

Robert Mahler
This is a catalog. It contains two sets of data from the Islamic cemetery on Kom el-Dikka. The data were used to study changing life in Egyptian Alexandria in the early Islamic period.Appendix A, Catalog of graves: contains the complete set of archaeological data from the different phases of the cemetery.Appendix B, Catalog of burials: contains the full set of data from bioarchaeological analyses.

Breeding in the pandemic: Short-term lockdown restrictions in a European capital city did not alter the life-history traits of two urban adapters

Michela Corsini, Zuzanna Jagiello, Michał Walesiak, Michał Redlisiak, Ignacy Stadnicki, Ewa Mierzejewska & Marta Szulkin
Humans are transforming natural habitats into managed urban green areas and impervious surfaces with unprecedented peace. Yet, the effects of human presence per se on animal life-history traits are rarely tested. This is particularly true in cities, where human presence is often indissociable from urbanisation itself. We analysed four years of avian breeding data collected in a European capital city to test whether lockdown measures altered nestbox occupancy and life-history traits in terms of egg-laying...

Elity artystyczne versus władza. Subiektywna interpretacja rzeczywistości doby „środkowego” PRL – 1955–1976

Tadeusz Cegielski

Data from: High parasite infection level in non-native invasive species: it is just a matter of time

Marta Kołodziej-Sobocińska, Marcin Brzeziński, Agnieszka Niemczynowicz & Andrzej Zalewski
The Enemy Release Hypothesis is often used to explain the success of non-native species invasions. Growing evidence indicates that parasite or pathogen species richness increases over time in invasive non-native species; however, this increase should not directly translate into release from enemy pressure as infection intensity of parasites (number of parasites per host) has a more profound impact on host fitness. The changes in intensity of parasitic infections in invasive non-native species have not yet...

Registration Year

 • 2022
  33
 • 2021
  79
 • 2020
  30
 • 2019
  11
 • 2018
  4
 • 2017
  4
 • 2016
  3
 • 2015
  3
 • 2014
  1
 • 2012
  1

Resource Types

 • Text
  72
 • Dataset
  71
 • Journal Article
  21
 • Data Paper
  4
 • Audiovisual
  1

Affiliations

 • University of Warsaw
  143
 • Polish Academy of Sciences
  9
 • Warsaw University of Life Sciences
  5
 • ISS UW
  4
 • University of Greifswald
  3
 • Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
  3
 • University of Antwerp
  2
 • Ghent University
  2
 • Technical University of Zvolen
  2
 • University of Wrocław
  2