206 Works

Mistrzowie wśród profesorów Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego

Janina Kamińska
Wraz z przemianowaniem Wileńskiej Akademii w Szkołę Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego i zapoczątkowanymi reformami profesorowie zaczęli przekształcać szkołę w nowoczesny uniwersytet. Kadra była zróżnicowana – tworzyli ją duchowni, przede wszystkim ex-jezuici, oraz nowi nauczyciele świeccy. Najbardziej oddaną osobą był Marcin Poczobut, rektor i profesor astronomii. Zatrudnił on profesjonalną kadrę oraz wyposażył szkołę w pomoce naukowe. Uniwersytet dawał doskonałe możliwości dla rozwoju medycyny i nauk ścisłych. Nowo utworzone pracownie badawcze i laboratoria stymulowały ich rozwój. Profesorowie...

Konstrukcje nadziei w utopiach Roberta Owena, Charlesa Fouriera i Flory Tristan

Katarzyna Szumlewicz
W eseju „Konstrukcje nadziei w utopiach Roberta Owena, Charlesa Fouriera i Flory Tristan”, częściowo opartym na książce „Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia”, analizuję poglądy tak zwanych socjalistów utopijnych. Czy ich poglądy faktycznie były utopijne? Jaki był kontekst społeczny ich powstania? Na czym polegały ich projekty naprawy społeczeństwa i jaką rolę odgrywało w nich wychowanie? W tekście stawiam tezę, że poglądy przedstawionych myślicieli nie były w istocie bardziej „utopijne” (w negatywnym...

Utopia „perspektywy zdolności” Marthy Nussbaum

Katarzyna Szumlewicz
Esej jest poświęcony perspektywie zdolności Marthy Nussbaum. Jest to złożona wizja etyki społecznej, którą badam jako utopijną teorię wychowania. Ma ona trzy fundamenty filozoficzne. Pierwszym jest filozofia moralna Immanuela Kanta, według której każda jednostka powinna być traktowana jako cel sam w sobie. Drugim – postulat Karola Marksa, by wyzwolić ludzkie potencjały, zduszone przez alienację. Trzeci stanowi koncepcja praw kobiet i mniejszości, jaką prezentuje w swoich dziełach John Stuart Mill. Jednak refleksja Nussbaum wykracza daleko poza...

Data from: High parasite infection level in non-native invasive species: it is just a matter of time

Marta Kołodziej-Sobocińska, Marcin Brzeziński, Agnieszka Niemczynowicz & Andrzej Zalewski
The Enemy Release Hypothesis is often used to explain the success of non-native species invasions. Growing evidence indicates that parasite or pathogen species richness increases over time in invasive non-native species; however, this increase should not directly translate into release from enemy pressure as infection intensity of parasites (number of parasites per host) has a more profound impact on host fitness. The changes in intensity of parasitic infections in invasive non-native species have not yet...

Uninterrupted growth in a non-polar hadrosaur explains the gigantism among duck-billed dinosaurs

Tomasz Szczygielski, Justyna Słowiak, Łucja Fostowicz-Frelik & Michał Ginter
Duck-billed dinosaurs (Hadrosauridae) were the most common ornithopods of the Late Cretaceous. Second only to sauropods and in many cases exceeding the sizes of the largest land mammals (such as indricotheres or proboscideans), they represent the largest terrestrial herbivores that walked the Earth. Despite their gigantic sizes, diversity, and abundance, their growth strategies remain poorly understood. Herein, we examine the bone microstructure of several Mongolian hadrosauroids of varied adult sizes. The small and middle-sized species...

Nie ma Tory poza Mojżeszem

Marek Baraniak

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i jego działalność w latach 2017–2020

Joanna Madalińska-Michalak

Potęga inspiracji? Religijnie motywowane społeczeństwo obywatelskie jako praca nad ekstasis

Aneta Gawkowska

Data from: When males outlive females: sex-specific effects of temperature on lifespan in a cyclic parthenogen

Barbara Pietrzak, Małgorzata Grzesiuk, Julia Dorosz & Andrzej Mikulski
Lifespans of males and females frequently differ as a consequence of different life history strategies adopted to maximize fitness. It is well visible in cyclic parthenogens, such as water fleas of the genus Daphnia, where males appear in the population usually only for periods when receptive females are available. Moreover, even within one sex, different life history strategies and mechanisms regulating lifespan may exist. Previous studies suggested that Daphnia males may regulate their lifespan by...

Między polityką a ideologią. Koncepcja corporate citizenship jako nowy paradygmat CSR

Jerzy Szczupaczyński

FAMILY, RELIGION, HOMELAND – THE TRADITIONAL VALUES OF POLES IN THE PROCESS OF TRANSFORMATION

Rafał Boguszewski & Marta Bożewicz

O tym, jako kobieta z ogona psiego powstała… Od folkloru do facecji. Kilka uwag o wierszu przypisanym Elżbiecie Drużbackiej

Joanna Piechura

Polskie Generalne Sondaże Społeczne 1992-2010

Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński & Marcin Zieliński
Poruszana problematyka badawczaProblematyka PGSS obejmuje główne nurty zainteresowań polskiej i światowej czołówki badaczy z różnych dyscyplin empirycznych nauk społecznych: socjologii, psychologii społecznej, nauk politycznych i ekonomii. Jest również bliska zainteresowaniom praktyków śledzących procesy przekształceń systemowych w Polsce i analizujących ich skutki. W obrębie powtarzanej od 1992 roku problematyki, w PGSS znalazły się następujące bloki zagadnień:Charakterystyki społeczno-demograficzne badanych, obejmujące również ekologię społeczną i mobilność geograficzną, strukturę rodziny i małżeństwa. Do tej grupy należy zaliczyć także wskaźniki...

Street Art and the Crisis of Public Space During the Pandemic

Marta Maliszewska

Gurukula - nauka w domu guru : o dawnej i współczesnej relacji mistrz - uczeń w nauce klasycznego (i nie tylko) tańca indyjskiego

Zuzanna Kann-Skorupska
Tradycyjne nauczanie klasycznych form tańca indyjskiego jest niezwykle fascynującym zjawiskiem kulturowym. W swoich rozważaniach wyjaśniam, co kryje się pod pojęciem klasycznego tańca indyjskiego, jaka była jego historia. Opisuję starożytny model nauczania świątynnego tańca dasijattam oraz rodzaj szczególnych relacji, jakie łączyły ucznia i nauczyciela w systemie gurukula. Istotne w tym przypadku jest zwrócenie uwagi na tradycję ustną, sposób przekazu wiedzy. Zastanawiam się, na ile możliwe jest funkcjonowanie tego modelu nauczania we współczesnym świecie, jakie są jego...

High-resolution single-crystal X-ray diffraction dataset for triptycene at 100K

Sławomir Antonii Bojarowski, Barbara Gruza, Damian Trzybiński, Radosław Kamiński, Anna Agnieszka Hoser, Prashant Kumar, Krzysztof Woźniak & Paulina Maria Dominiak
High-resolution X-ray diffraction data set triptycene crystals collected in Warsaw, Poland, for charge density analysis. JANA (Z. Kristallogr. 2014, 229, 345-352) and MOPRO (J. Appl. Cryst. 2005, 38, 38-54) program refinement results are provided with associated files.

High-resolution single-crystal X-ray diffraction dataset for cyanuric acid dihydrate at 100K

Sławomir Antonii Bojarowski, Barbara Gruza, Damian Trzybiński, Radosław Kamiński, Anna Agnieszka Hoser, Prashant Kumar, Krzysztof Woźniak & Paulina Maria Dominiak
High-resolution X-ray diffraction data set for cyanuric acid dihydrate crystal collected in Warsaw, Poland, for charge density analysis. XD program refinement results are provided with associated files.

Giant sengi or elephant-shrew (Rhynchocyon species) interactions with Red-Capped Robin-Chat (Cossypha natalensis) and White-Chested Alethe (Chamaetylas fuelleborni) in Tanzania

Norbert Cordeiro, Francesco Rovero, Maurus Msuha, Katarzyna Nowak, Andrea Bianchi & Trevor Jones
Using camera traps and direct observations, we recorded interactions between three species of giant sengi (Rhynchocyon sp.) and two insectivorous bird species from five forests in Tanzania. In all instances, the birds closely followed the giant sengis who were moving and foraging in the leaf litter. Given the two bird species are insectivorous and follow ant swarms to obtain flushed prey, these interactions suggest that following the sengi represents an adaptive foraging strategy. Our observations...

MDPI Open Peer Review Corpus

Marcin Miłkowski & Ksawery Jasieński
MDPI Open Peer Review CorpusSection for Logic & Cognitive Science, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of ScienceGenerated by Ksawery Jasieński under supervision of Marcin Miłkowski (2022)MDPI is committed to open peer review idea, but these are voluntary. They are not available for download in a single package, so they must be crawled from their website.The data set contains all available peer reviews as of 16 June 2022 (123 papers with reviews). In addition,...

High pressure single crystal X-ray diffraction dataset for Hsianghualite at 1.1GPa, 1.9GP and 4.2GPa

Marcin Stachowicz
High pressure single crystal X-ray diffraction for Hsianghualite. Synchtotron Soleil, three datasets collected in diamond anvil cell at 1.1GPa; 1.9GPa; 4.2GPa. Frames in ESPERANTO format (CrysalisPro software).

Supplementary data for: New paromomyids (Mammalia, Primates) from the Paleocene of southwestern Alberta, Canada, and an analysis of paromomyid interrelationships

Craig Scott, Sergi López-Torres & Mary Silcox
Paromomyidae are one of several families of plesiadapiforms that flourished during the Paleocene in North America soon after the extinction of non-avian dinosaurs some 66 million years ago. Although they are often among the best-represented plesiadapiforms in mammalian faunas in both North America and Europe, the early history of paromomyids is poorly understood, and their fossil record at higher latitudes is comparatively depauperate. We report here on the discovery of two new species of paromomyids...

Population dynamics and demographic history of Eurasian collared lemmings

Edana Lord, Aurelio Marangoni, Mateusz Baca, Danijela Popović, Anna V. Goropashnaya, John R. Stewart, Monika V. Knul, Pierre Noiret, Mietje Germonpré, Elodie-Laure Jimenez, Natalia I. Abramson, Sergey Vartanyan, Stefan Prost, Nickolay G. Smirnov, Elena A. Kuzmina, Remi-André Olsen, Vadim B. Fedorov & Love Dalén
Abstract Background Ancient DNA studies suggest that Late Pleistocene climatic changes had a significant effect on population dynamics in Arctic species. The Eurasian collared lemming (Dicrostonyx torquatus) is a keystone species in the Arctic ecosystem. Earlier studies have indicated that past climatic fluctuations were important drivers of past population dynamics in this species. Results Here, we analysed 59 ancient and 54 modern mitogenomes from across Eurasia, along with one modern nuclear genome. Our results suggest...

Registration Year

 • 2023
  3
 • 2022
  65
 • 2021
  81
 • 2020
  30
 • 2019
  11
 • 2018
  4
 • 2017
  4
 • 2016
  3
 • 2015
  3
 • 2014
  1

Resource Types

 • Dataset
  84
 • Text
  80
 • Journal Article
  28
 • Book Chapter
  4
 • Collection
  4
 • Data Paper
  3
 • Peer Review
  2
 • Audiovisual
  1

Affiliations

 • University of Warsaw
  176
 • Polish Academy of Sciences
  9
 • South African National Biodiversity Institute
  6
 • University of Alaska Fairbanks
  6
 • University of Liège
  5
 • University of Aberdeen
  5
 • Natural History Museum Vienna
  5
 • Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
  5
 • Royal Belgian Institute of Natural Sciences
  5
 • ISS UW
  5