190 Works

Vertical heat transport at infinite Prandtl number for micropolar fluid

M. Caggio, P. Kalita, G. Łukaszewicz & K.A. Mizerski
We investigate the upper bound on the vertical heat transport in the fully 3D Rayleigh–Bénard convection problem at the infinite Prandtl number for a micropolar fluid. We obtain a bound, given by the cube root of the Rayleigh number, with a logarithmic correction. The derived bound is compared with the optimal known one for the Newtonian fluid. It follows that the (optimal) upper bound for the micropolar fluid is less than the corresponding bound for...

Additional file 1 of A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries

Larissa M. Batrancea, Anca Nichita, Ruggero De Agostini, Fabricio Batista Narcizo, Denis Forte, Samuel de Paiva Neves Mamede, Ana Maria Roux-Cesar, Bozhidar Nedev, Leoš Vitek, József Pántya, Aidin Salamzadeh, Eleanya K. Nduka, Janusz Kudła, Mateusz Kopyt, Luis Pacheco, Isabel Maldonado, Nsubili Isaga, Serkan Benk & Tamer Budak
Additional file 1. Questionnaire structure.

Additional file 1 of A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries

Larissa M. Batrancea, Anca Nichita, Ruggero De Agostini, Fabricio Batista Narcizo, Denis Forte, Samuel de Paiva Neves Mamede, Ana Maria Roux-Cesar, Bozhidar Nedev, Leoš Vitek, József Pántya, Aidin Salamzadeh, Eleanya K. Nduka, Janusz Kudła, Mateusz Kopyt, Luis Pacheco, Isabel Maldonado, Nsubili Isaga, Serkan Benk & Tamer Budak
Additional file 1. Questionnaire structure.

Data from: Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes

Guillaume Chapron, Petra Kaczensky, John D. C. Linnell, Manuela Von Arx, Djuro Huber, Henrik Andrén, José Vicente López-Bao, Michal Adamec, Francisco Álvares, Ole Anders, Linas Balčiauskas, Vaidas Balys, Péter Bedő, Ferdinand Bego, Juan Carlos Blanco, Urs Breitenmoser, Henrik Brøseth, Luděk Bufka, Raimonda Bunikyte, Paolo Ciucci, Alexander Dutsov, Thomas Engleder, Christian Fuxjäger, Claudio Groff, Katja Holmala … & Luigi Boitani
The conservation of large carnivores is a formidable challenge for biodiversity conservation. Using a data set on the past and current status of brown bears (Ursus arctos), Eurasian lynx (Lynx lynx), gray wolves (Canis lupus), and wolverines (Gulo gulo) in European countries, we show that roughly one-third of mainland Europe hosts at least one large carnivore species, with stable or increasing abundance in most cases in 21st-century records. The reasons for this overall conservation success...

Data from: Variation in neighbourhood context shapes frugivore-mediated facilitation and competition among co-dispersed plant species

Jörg Albrecht, Victoria Bohle, Dana Berens, Bogdan Jaroszewicz, Nuria Selva, Nina Farwig & Dana G. Berens
1. Co-occurring and simultaneously fruiting plant species may either compete for dispersal by shared frugivores, or enhance each other's dispersal through joint attraction of frugivores. While competitive plant–plant interactions are expected to cause the evolutionary divergence of fruit phenologies, facilitative interactions are assumed to promote their convergence. To which extent competitive and facilitative interactions among plant species with similar phenological niches are controlled by spatial variation in their local abundance and co-occurrence is poorly understood....

Budowanie relacji. Teatr Ziemi Mazowieckiej i jego publiczności

Piotr Morawski
The article is an attempt to examine the archive of letters written to the Teatr Ziemi Mazowieckiej and to reconstruct the theatre’s practices aimed at giving voice to its audience. The preserved letters allow us to ask questions about the ways of building relations with the audience by the theatre, which inspired their creation and also used them in its programmes. The content of the letters and the strategies used by their authors allow us...

Polskie Generalne Sondaże Społeczne 1992-2008

Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński & Marcin Zieliński
Poruszana problematyka badawczaProblematyka PGSS obejmuje główne nurty zainteresowań polskiej i światowej czołówki badaczy z różnych dyscyplin empirycznych nauk społecznych: socjologii, psychologii społecznej, nauk politycznych i ekonomii. Jest również bliska zainteresowaniom praktyków śledzących procesy przekształceń systemowych w Polsce i analizujących ich skutki. W obrębie powtarzanej od 1992 roku problematyki, w PGSS znalazły się następujące bloki zagadnień:Charakterystyki społeczno-demograficzne badanych, obejmujące również ekologię społeczną i mobilność geograficzną, strukturę rodziny i małżeństwa. Do tej grupy należy zaliczyć także wskaźniki...

Proteome-pI 2.0 Isoelectric point for UniProt proteins

Lukasz P. Kozlowski
Predicted isoelectric point for UniProt proteins (219M sequences) done using 19 different algorithms (September 2021). Compressed with 7zip and zip.Methods:Bjellqvist, DTASelect, Dawson, EMBOSS, Grimsley, IPC2_peptide, IPC2_protein, IPC_peptide, IPC_protein, Lehninger, Nozaki, Patrickios, ProMoST, Rodwell, Sillero, Solomon, Thurlkill, Toseland, WikipediaPrimary references:Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: proteome isoelectric point database update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944WWW:http://isoelectricpointdb2.orghttp://isoelectricpointdb2.mimuw.edu.pl

On the Formulaic Context of the Aural Experience Vocabulary in Middle English

Bartłomiej Błaszkiewicz

Data from: Birds with high lifetime reproductive success experience increased telomere loss

Joanna Sudyka, Aneta Arct, Szymon M. Drobniak, Lars Gustafsson & Mariusz Cichoń
Lifetime reproductive success (LRS) is what counts in terms of evolution, but investments in reproduction entail costs for an organism. The idea that telomere dynamics may be shaped in response to such costs is already established, however we still lack information if this relation translates to overall fitness. Here, we quantified lifetime reproductive success (number of fledged young) and longitudinal telomere dynamics of small passerine birds - the blue tits. We found that individual telomere...

Perspektywy peryferyjnej historii i teorii kultury

Dorota Sajewska
Departing from the analysis of the relationship between the birth of the subject of race and the development of capitalism (Mbembe), Sajewska examines the status of blackness in semi-peripheral countries, such as Poland, whose participation in the history of colonial expansion is negligible, as is its influence on the shape and prosperity of capitalism. In her text she proposes to look at peripheral cultural practices as ways of producing and problematizing knowledge. She focuses her...

Sarabernardyzacja, kwestia żydowska i upadek moralny. O warszawskich fankach Sary Bernhardt

Agata Łuksza
My article discusses the phenomenon of ‘sarahbernhardtisation’, which occurred in the winter of 1882 in Warsaw as a result of Sarah Bernhardt’s guest performances in one of the city’s theatres. It consisted in imitating the appearance and manner of the French star. I suggest that the sarahbernhardtisation is an example of early fan practice, where fascination with the idol coincided with the need to break the hegemonic model of femininity. I also argue that the...

Microsatellite genotypes, cluster membership and metadata of Central European wolves (Canis lupus)

Maciej Szewczyk & Robert Mysłajek
Local extinction and recolonization events can shape genetic structure of subdivided animal populations. The gray wolf (Canis lupus) was extirpated from most of Europe, but recently recolonized big part of its historical range. An exceptionally dynamic expansion of wolf population is observed in the western part of the Great European Plain. Nonetheless, genetic consequences of this process have not yet been fully understood. We aimed to assess genetic diversity of this recently established wolf population...

Symulowana intymność w relacjach typu friends with benefits

Mariola Bieńko
W narracji biograficznej młodych dorosłych przedłużenie dojrzewania to świadome oddzielenie życia seksualnego od prokreacji i małżeństwa. Kultura „podrywu”, obrazująca wyraźną zmianę w kierunku akceptacji przez młodych dorosłych w zachodnich społeczeństwach przygodnego, nierelacyjnego seksu, wywołuje znaczne zainteresowanie w naukach społecznych. Prezentowany artykuł definiuje i opisuje społeczny konstrukt „przyjaźni z korzyścią/bonusem” definiowanej jako relacja, w której przyjaciele przeciwnej płci utrzymują ze sobą powtarzalne kontakty seksualne, wykluczają jednak romantyczne uczucie i zaangażowanie. Związki te postrzegane są jako krótkoterminowe...

Niewidzialne matki – adaptacyjne strategie zabezpieczania przed stygmatyzacją członków rodzin tworzonych przez lesbijki

Milosz Ukleja
Głównym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie czytelnikom części prowadzonych przeze mnie badań nad codziennością rodzin jednopłciowych, dotyczących wykorzystywania strategii zabezpieczania rodziny przed zjawiskiem stygmatyzacji. W artykule omawiam podstawowe przemiany związane z pojawieniem się zjawiska jednopłciowego rodzicielstwa, odwołując się do badań zachodnich i polskich. Skupiam się na zjawisku tworzenia przez tego typu rodziny codziennych strategii zabezpieczających przed konsekwencjami dominujących norm społecznych, które wykluczają zjawisko jednopłciowego rodzicielstwa. Pojęciami, które mają szczególne znaczenie w prezentowanym materiale, są stygmatyzacja...

Rodzina, partnerzy i znajomi : formy wsparcia i nie-wsparcia w narracjach osób z zaburzeniami lękowymi

Karol Górski
Celem artykułu jest analiza narracji, zamieszkałych w Polsce osób, borykających się z zaburzeniami lękowymi, z perspektywy otrzymywania pomocy i wsparcia ze strony otoczenia społecznego. Badania realizowane na rzecz artykułu pokazują, że znacząca doza wsparcia płynęła ze strony małżonków i partnerów oraz znajomych i przyjaciół. Natomiast rodzina nuklearna nie zawsze była gotowa do udzielania wsparcia pacjentom z zaburzeniami lękowymi. Artykuł pokazuje, że pomoc ze strony otoczenia społecznego, którą można określić jako nie-specjalistyczną formę pomocy, może z...

Bricolage as a Strategy of Pursuing Beauty in the Social Reality of the Polish People’s Republic

Anna Buchner & Bogna Kietlińska
In 2013, the authors participated in the international research grant titled “Towards the Comparative Sociology of Beauty: The Transnational Modelling Industry and the Social Shaping of Beauty Standards in Six European Countries”, which was carried out in Amsterdam, at the Institute for Social Science of Research (University of Amsterdam), under the direction of Professor Giselinde Kuipers. Some of the respondents in Poland were women, whose early adulthood took place in the times of the Polish...

Multigene phylogenetics of euglenids based on single-cell transcriptomics of diverse phagotrophs

Gordon Lax, Martin Kolisko, Yana Eglit, Won Je Lee, Naoji Yubuki, Anna Karnkowska, Leander Brian, Gertraud Burger, Patrick Keeling & Alastair Simpson
Euglenids are a well-known group of single-celled eukaryotes, with phototrophic, osmotrophic and phagotrophic members. Phagotrophs represent most of the phylogenetic diversity of euglenids, and gave rise to the phototrophs and osmotrophs, but their evolutionary relationships are poorly understood. Symbiontids, in contrast, are anaerobes that are alternatively inferred to be derived euglenids, or a separate euglenozoan group. Most phylogenetic studies of euglenids have examined the SSU rDNA gene only, which is often highly divergent. Also, many...

SIENKIEWICZ W ŚWIECIE PRZEDMIOTÓW – OSOBISTE ZAPISKI PISARZA O MODZIE I ARCHITEKTURZE

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz

Narracje politologa: rodzaje, struktura, wiarygodność. Między interpretacjonizmem a umiarkowanym realizmem

Tadeusz Klementewicz

Demokracja, demokratyczny, demokratyzm jako pojęcia syndromatyczne. Tezy

Mirosław Karwat

Nieantykobiecy dyskurs społeczności manosfery

Małgorzata Bosiakowska

ANALIZA EWOLUCJI ZNACZENIA DOMENY MORSKIEJ NATO A INTERES BEZPIECZEŃSTWA RP

Antoni Pieńkos
Celem artykułu jest przeanalizowanie znaczenia domeny morskiej dla NATO oraz pokazanie jego istotności w kontekście polskiego członkostwa w tej organizacji i wpływu na interes bezpieczeństwa RP. Dodatkowo autor postara się przedstawić, jakie wyzwania technologiczno-organizacyjne należy przezwyciężyć, aby móc przeprowadzić skutecznie proces budowy nowoczesnych okrętów bojowych w Polsce. Dlatego też całość tekstu zostanie podzielona na trzy części. Celem pierwszej z nich jest pokazanie ewolucji znaczenia domeny morskiej NATO w kolejnych etapach funkcjonowania organizacji. Rosnące sukcesywnie znaczenie...

Program matury międzynarodowej w Polsce - stan i kierunki rozwoju

Paulina Nowak

Registration Year

 • 2022
  54
 • 2021
  79
 • 2020
  30
 • 2019
  11
 • 2018
  4
 • 2017
  4
 • 2016
  3
 • 2015
  3
 • 2014
  1
 • 2012
  1

Resource Types

 • Dataset
  78
 • Text
  78
 • Journal Article
  24
 • Collection
  4
 • Data Paper
  3
 • Peer Review
  2
 • Audiovisual
  1

Affiliations

 • University of Warsaw
  162
 • Polish Academy of Sciences
  9
 • South African National Biodiversity Institute
  6
 • University of Liège
  6
 • University of Alaska Fairbanks
  6
 • University of Aberdeen
  5
 • Natural History Museum Vienna
  5
 • Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
  5
 • Royal Belgian Institute of Natural Sciences
  5
 • ISS UW
  5