208 Works

A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries

Larissa M. Batrancea, Anca Nichita, Ruggero De Agostini, Fabricio Batista Narcizo, Denis Forte, Samuel de Paiva Neves Mamede, Ana Maria Roux-Cesar, Bozhidar Nedev, Leoš Vitek, József Pántya, Aidin Salamzadeh, Eleanya K. Nduka, Janusz Kudła, Mateusz Kopyt, Luis Pacheco, Isabel Maldonado, Nsubili Isaga, Serkan Benk & Tamer Budak
Abstract The slippery slope framework explains tax compliance along two main dimensions, trust in authorities and power of authorities, which influence taxpayers’ compliance attitudes. Through frequentist and Bayesian analyses, we investigated the framework’s assumptions on a sample of 2786 self-employed taxpayers from eleven post-communist and non-post-communist countries doing business in five economic branches. After using scenarios that experimentally manipulated trust and power, our results confirmed the framework’s assumptions regarding the attitudes of the self-employed taxpayers;...

A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries

Larissa M. Batrancea, Anca Nichita, Ruggero De Agostini, Fabricio Batista Narcizo, Denis Forte, Samuel de Paiva Neves Mamede, Ana Maria Roux-Cesar, Bozhidar Nedev, Leoš Vitek, József Pántya, Aidin Salamzadeh, Eleanya K. Nduka, Janusz Kudła, Mateusz Kopyt, Luis Pacheco, Isabel Maldonado, Nsubili Isaga, Serkan Benk & Tamer Budak
Abstract The slippery slope framework explains tax compliance along two main dimensions, trust in authorities and power of authorities, which influence taxpayers’ compliance attitudes. Through frequentist and Bayesian analyses, we investigated the framework’s assumptions on a sample of 2786 self-employed taxpayers from eleven post-communist and non-post-communist countries doing business in five economic branches. After using scenarios that experimentally manipulated trust and power, our results confirmed the framework’s assumptions regarding the attitudes of the self-employed taxpayers;...

Data from: Forest degradation limits the complementarity and quality of animal seed dispersal

Finn Rehling, Jan Schlautmann, Bogdan Jaroszewicz, Dana G. Schabo & Nina Farwig
Forest degradation changes the structural heterogeneity of forests and species communities, with potential consequences for ecosystem functions including seed dispersal by frugivorous animals. While the quantity of seed dispersal may be robust towards forest degradation, changes in the effectiveness of seed dispersal through qualitative changes are poorly understood. Here, we carried out extensive field sampling on the structure of forest microhabitats, seed deposition sites, and plant recruitment along three characteristics of forest microhabitats (canopy cover,...

BIOPOLITYKA JAKO SZCZEGÓLNA FORMA TERRORU W XX-WIECZNYCH REŻIMACH TOTALITARNYCH – III RZESZA, ZSRR I CHRL

Jakub Chustecki
Totalitarne reżimy jako podstawę swoich działań uczyniły praktyki biopolityczne. Splot nauk przyrodniczych z polityką oraz podporządkowanie nauki ideologii doprowadziły do największej w historii świata katastrofy humanitarnej. Szacuje się, że w XX wieku w wyniku działań władz totalitarnych życie straciło ponad 100 milionów ludzi. Stworzenie z człowieka „nagiego życia” było idealnym usprawiedliwieniem dla tego rodzaju działań. Artykuł podejmuje problem zagrożeń wynikających z procesu upolitycznienia życia, poprzez analizę działalności III Rzeszy, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz Chińskiej...

Family and Changing Gender Roles V, International Social Survey Programme 2022, Polish edition

Marcin W. Zieliński & Tomasz Jerzyński
Fifth edition of a study covering topics: role distribution of man and woman in occupation and household, attitudes towards marriage, cohabitation without marriage, attitudes towards single-parenting and childcare by same sex female and male couples (alternative family forms), ideal number of children for a family, attitudes towards children: views on the significance of children in life, gender, care and social policy: attitude towards paid leave for full-time working parents and preferred duration of paid leave,...

The Social Role of Saints’ Processions in 15th Century Cracow

Piotr Kołpak
The concept of „sacred geography” refers not only to the spatial depiction of the sacrum – it also embodies the phenomenon of celebrating the cohesion of Heaven and Earth in accurately defined spaces. Throughout this ideological construct some historical narratives can be better understood, for example Jan Długosz’s story (15th c.) about vision of a townswoman Weronika. She was dreaming of a miraculous procession of saints Adalbert and Florian heading the Krakowian march to the...

Rozwój sieci obserwacyjnej ALPS

Przemysław J. Mikołajczyk, Sylwester Kołomański, Krzysztof Kotysz, Adam Markiewicz, Piotr Łojko & Adam Wiernasz
Przedstawiamy rozwój, działanie i cele projektu ALPS. Projekt skupiony jest na monitorowaniu poziomu zanieczyszczenia światłem na terenie Polski, a w szczególności w obserwatoriach astronomicznych. W tym celu gromadzone są dane numeryczne w postaci jasności powierzchniowej nieba mierzonej w okolicach zenitu oraz wykonywane są obrazy całego nieba.

Wpływ zanieczyszczenia światłem na fizjologię ptaków zamieszkujących miasta

Krystyna Skwarło-Sońta
Globalny postęp urbanizacji jest przyczyną ciągłego wzrostu skażenia światłem, które staje się coraz większą uciążliwością nie tylko dla ludzi, ale także dla pozostałych mieszkańców miasta, tj. flory i fauny.

Data from: Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes

Guillaume Chapron, Petra Kaczensky, John D. C. Linnell, Manuela Von Arx, Djuro Huber, Henrik Andrén, José Vicente López-Bao, Michal Adamec, Francisco Álvares, Ole Anders, Linas Balčiauskas, Vaidas Balys, Péter Bedő, Ferdinand Bego, Juan Carlos Blanco, Urs Breitenmoser, Henrik Brøseth, Luděk Bufka, Raimonda Bunikyte, Paolo Ciucci, Alexander Dutsov, Thomas Engleder, Christian Fuxjäger, Claudio Groff, Katja Holmala … & Luigi Boitani
The conservation of large carnivores is a formidable challenge for biodiversity conservation. Using a data set on the past and current status of brown bears (Ursus arctos), Eurasian lynx (Lynx lynx), gray wolves (Canis lupus), and wolverines (Gulo gulo) in European countries, we show that roughly one-third of mainland Europe hosts at least one large carnivore species, with stable or increasing abundance in most cases in 21st-century records. The reasons for this overall conservation success...

Data from: Variation in neighbourhood context shapes frugivore-mediated facilitation and competition among co-dispersed plant species

Jörg Albrecht, Victoria Bohle, Dana Berens, Bogdan Jaroszewicz, Nuria Selva, Nina Farwig & Dana G. Berens
1. Co-occurring and simultaneously fruiting plant species may either compete for dispersal by shared frugivores, or enhance each other's dispersal through joint attraction of frugivores. While competitive plant–plant interactions are expected to cause the evolutionary divergence of fruit phenologies, facilitative interactions are assumed to promote their convergence. To which extent competitive and facilitative interactions among plant species with similar phenological niches are controlled by spatial variation in their local abundance and co-occurrence is poorly understood....

Symulowana intymność w relacjach typu friends with benefits

Mariola Bieńko
W narracji biograficznej młodych dorosłych przedłużenie dojrzewania to świadome oddzielenie życia seksualnego od prokreacji i małżeństwa. Kultura „podrywu”, obrazująca wyraźną zmianę w kierunku akceptacji przez młodych dorosłych w zachodnich społeczeństwach przygodnego, nierelacyjnego seksu, wywołuje znaczne zainteresowanie w naukach społecznych. Prezentowany artykuł definiuje i opisuje społeczny konstrukt „przyjaźni z korzyścią/bonusem” definiowanej jako relacja, w której przyjaciele przeciwnej płci utrzymują ze sobą powtarzalne kontakty seksualne, wykluczają jednak romantyczne uczucie i zaangażowanie. Związki te postrzegane są jako krótkoterminowe...

Rodzina, partnerzy i znajomi : formy wsparcia i nie-wsparcia w narracjach osób z zaburzeniami lękowymi

Karol Górski
Celem artykułu jest analiza narracji, zamieszkałych w Polsce osób, borykających się z zaburzeniami lękowymi, z perspektywy otrzymywania pomocy i wsparcia ze strony otoczenia społecznego. Badania realizowane na rzecz artykułu pokazują, że znacząca doza wsparcia płynęła ze strony małżonków i partnerów oraz znajomych i przyjaciół. Natomiast rodzina nuklearna nie zawsze była gotowa do udzielania wsparcia pacjentom z zaburzeniami lękowymi. Artykuł pokazuje, że pomoc ze strony otoczenia społecznego, którą można określić jako nie-specjalistyczną formę pomocy, może z...

Bricolage as a Strategy of Pursuing Beauty in the Social Reality of the Polish People’s Republic

Anna Buchner & Bogna Kietlińska
In 2013, the authors participated in the international research grant titled “Towards the Comparative Sociology of Beauty: The Transnational Modelling Industry and the Social Shaping of Beauty Standards in Six European Countries”, which was carried out in Amsterdam, at the Institute for Social Science of Research (University of Amsterdam), under the direction of Professor Giselinde Kuipers. Some of the respondents in Poland were women, whose early adulthood took place in the times of the Polish...

Niewidzialne matki – adaptacyjne strategie zabezpieczania przed stygmatyzacją członków rodzin tworzonych przez lesbijki

Milosz Ukleja
Głównym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie czytelnikom części prowadzonych przeze mnie badań nad codziennością rodzin jednopłciowych, dotyczących wykorzystywania strategii zabezpieczania rodziny przed zjawiskiem stygmatyzacji. W artykule omawiam podstawowe przemiany związane z pojawieniem się zjawiska jednopłciowego rodzicielstwa, odwołując się do badań zachodnich i polskich. Skupiam się na zjawisku tworzenia przez tego typu rodziny codziennych strategii zabezpieczających przed konsekwencjami dominujących norm społecznych, które wykluczają zjawisko jednopłciowego rodzicielstwa. Pojęciami, które mają szczególne znaczenie w prezentowanym materiale, są stygmatyzacja...

Perspektywy peryferyjnej historii i teorii kultury

Dorota Sajewska
Departing from the analysis of the relationship between the birth of the subject of race and the development of capitalism (Mbembe), Sajewska examines the status of blackness in semi-peripheral countries, such as Poland, whose participation in the history of colonial expansion is negligible, as is its influence on the shape and prosperity of capitalism. In her text she proposes to look at peripheral cultural practices as ways of producing and problematizing knowledge. She focuses her...

Microsatellite genotypes, cluster membership and metadata of Central European wolves (Canis lupus)

Maciej Szewczyk & Robert Mysłajek
Local extinction and recolonization events can shape genetic structure of subdivided animal populations. The gray wolf (Canis lupus) was extirpated from most of Europe, but recently recolonized big part of its historical range. An exceptionally dynamic expansion of wolf population is observed in the western part of the Great European Plain. Nonetheless, genetic consequences of this process have not yet been fully understood. We aimed to assess genetic diversity of this recently established wolf population...

Morfotwórcza rola lodowców w północno-zachodniej części Pamiru

Elżbieta Rojan
Pamir należy do masywów Azji Środkowej, które były w przeszłości i są obecnie silnie zlodowacone. W niniejszym opracowaniu dokonano próby oceny morfotwórczej roli lodowców w północno-zachodniej części masywu. Na podstawie wyników badań terenowych stwierdzono bardzo duży zasięg poziomy i pionowy (1800-6800 m n.p.m.) procesów i form glacjalnych. Największe ich zróżnicowanie pod względem wielkości i genezy rozpoznano w strefie 3300-5100 m n.p.m. Obok wietrzenia fizycznego i grawitacyjnych ruchów masowych system glacjalny jest odpowiedzialny za charakter rzeźby...

Sarabernardyzacja, kwestia żydowska i upadek moralny. O warszawskich fankach Sary Bernhardt

Agata Łuksza
My article discusses the phenomenon of ‘sarahbernhardtisation’, which occurred in the winter of 1882 in Warsaw as a result of Sarah Bernhardt’s guest performances in one of the city’s theatres. It consisted in imitating the appearance and manner of the French star. I suggest that the sarahbernhardtisation is an example of early fan practice, where fascination with the idol coincided with the need to break the hegemonic model of femininity. I also argue that the...

Program matury międzynarodowej w Polsce - stan i kierunki rozwoju

Paulina Nowak

Multigene phylogenetics of euglenids based on single-cell transcriptomics of diverse phagotrophs

Gordon Lax, Martin Kolisko, Yana Eglit, Won Je Lee, Naoji Yubuki, Anna Karnkowska, Leander Brian, Gertraud Burger, Patrick Keeling & Alastair Simpson
Euglenids are a well-known group of single-celled eukaryotes, with phototrophic, osmotrophic and phagotrophic members. Phagotrophs represent most of the phylogenetic diversity of euglenids, and gave rise to the phototrophs and osmotrophs, but their evolutionary relationships are poorly understood. Symbiontids, in contrast, are anaerobes that are alternatively inferred to be derived euglenids, or a separate euglenozoan group. Most phylogenetic studies of euglenids have examined the SSU rDNA gene only, which is often highly divergent. Also, many...

SIENKIEWICZ W ŚWIECIE PRZEDMIOTÓW – OSOBISTE ZAPISKI PISARZA O MODZIE I ARCHITEKTURZE

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz

Analiza analogicznych odrzeczownikowych form fleksyjnych dzieci w wieku przedszkolnym

Elżbieta Tarnowska

Dysfunkcje prawej półkuli mózgu a deficyty językowe i komunikacyjne

Aneta Syta

Registration Year

 • 2023
  5
 • 2022
  65
 • 2021
  81
 • 2020
  30
 • 2019
  11
 • 2018
  4
 • 2017
  4
 • 2016
  3
 • 2015
  3
 • 2014
  1

Resource Types

 • Dataset
  84
 • Text
  80
 • Journal Article
  30
 • Book Chapter
  4
 • Collection
  4
 • Data Paper
  3
 • Peer Review
  2
 • Audiovisual
  1

Affiliations

 • University of Warsaw
  178
 • Polish Academy of Sciences
  9
 • South African National Biodiversity Institute
  6
 • University of Alaska Fairbanks
  6
 • University of Liège
  5
 • University of Aberdeen
  5
 • Natural History Museum Vienna
  5
 • Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
  5
 • Royal Belgian Institute of Natural Sciences
  5
 • ISS UW
  5