79 Works

Między polityką a ideologią. Koncepcja corporate citizenship jako nowy paradygmat CSR

Jerzy Szczupaczyński

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i jego działalność w latach 2017–2020

Joanna Madalińska-Michalak

Potęga inspiracji? Religijnie motywowane społeczeństwo obywatelskie jako praca nad ekstasis

Aneta Gawkowska

Nie ma Tory poza Mojżeszem

Marek Baraniak

Street Art and the Crisis of Public Space During the Pandemic

Marta Maliszewska

O tym, jako kobieta z ogona psiego powstała… Od folkloru do facecji. Kilka uwag o wierszu przypisanym Elżbiecie Drużbackiej

Joanna Piechura

Gurukula - nauka w domu guru : o dawnej i współczesnej relacji mistrz - uczeń w nauce klasycznego (i nie tylko) tańca indyjskiego

Zuzanna Kann-Skorupska
Tradycyjne nauczanie klasycznych form tańca indyjskiego jest niezwykle fascynującym zjawiskiem kulturowym. W swoich rozważaniach wyjaśniam, co kryje się pod pojęciem klasycznego tańca indyjskiego, jaka była jego historia. Opisuję starożytny model nauczania świątynnego tańca dasijattam oraz rodzaj szczególnych relacji, jakie łączyły ucznia i nauczyciela w systemie gurukula. Istotne w tym przypadku jest zwrócenie uwagi na tradycję ustną, sposób przekazu wiedzy. Zastanawiam się, na ile możliwe jest funkcjonowanie tego modelu nauczania we współczesnym świecie, jakie są jego...

Polskie Generalne Sondaże Społeczne 1992-2010

Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński & Marcin Zieliński
Poruszana problematyka badawczaProblematyka PGSS obejmuje główne nurty zainteresowań polskiej i światowej czołówki badaczy z różnych dyscyplin empirycznych nauk społecznych: socjologii, psychologii społecznej, nauk politycznych i ekonomii. Jest również bliska zainteresowaniom praktyków śledzących procesy przekształceń systemowych w Polsce i analizujących ich skutki. W obrębie powtarzanej od 1992 roku problematyki, w PGSS znalazły się następujące bloki zagadnień:Charakterystyki społeczno-demograficzne badanych, obejmujące również ekologię społeczną i mobilność geograficzną, strukturę rodziny i małżeństwa. Do tej grupy należy zaliczyć także wskaźniki...

Proteome-pI 2.0 Isoelectric point for PDB proteins

Lukasz P. Kozlowski
Predicted isoelectric point for PDB proteins (Dec 2021) done using 20 different algorithms. Compressed with 7zip and zip.Methods:Bjellqvist, DTASelect, Dawson, EMBOSS, Grimsley, IPC2_peptide, IPC2_protein, IPC_peptide, IPC_protein, Lehninger, Nozaki, Patrickios, ProMoST, Rodwell, Sillero, Solomon, Thurlkill, Toseland, Wikipedia, IPC2.protein.svr19Primary references:Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: proteome isoelectric point database update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944WWW:http://isoelectricpointdb2.orghttp://isoelectricpointdb2.mimuw.edu.pl

Domestic Tourism in Poland: State, Development, and Prospects before and during the COVID-19 Pandemic

Ewa Bąk-Filipek & Katarzyna Podhorodecka
The aim of the study was to show tourist movement in Poland and its importance in the tourism and national economy. The analysis of the results confirms a several-year trend of further increases in the number of arrivals for both foreigners and foreign tourists. In parallel to the positive trend in terms of the number of trips, unfortunately a decreasing trend is observed in the level of average spending of tourists and one-day visitors. Therefore,...

Utracone przestrzenie i obcy świat w emigracyjnej dramaturgii Jewreinowa

Jadwiga Gracla

Dwutorowe podejście społeczności międzynarodowej do programu nuklearnego Iranu jako przykład dyplomacji koersywnej

Monika Stachoń

Diagnoza artykulacji u dzieci dwujęzycznych wychowujących się w środowisku polsko-amerykańskim

Anna Krawczyk & Anita Lorenc

Habitat conditions of the Salvinia natans phytocoenoses in the Vistula and Odra river valleys in Poland

Stanisław Kłosowski, Paweł Pawlikowski, Ewa Jabłońska & Monika Podgórska
The Floating Fern, Salvinia natans, is a species of fern associated with stagnant water, primarily oxbow lakes, but also ponds clay pits, low-flow drainage canals and ditches. In these ecosystems, it most often forms phytocoenoses of Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizae. Due to anthropogenic changes in the river valleys where this species and its communities usually occur, they are under threat of extinction in many parts of Europe. The floristic composition and structure of the phytocoenoses dominated...

Pseudosteppes and related grassland vegetationin the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts –the borderland of the Irano-Turanian and Euro-Siberian regions

Sebastian Świerszcz, Marcin Nobis, Grzegorz Swacha, Zygmunt Kącki, Iwona Dembicz, Krystyna Waindzoch, Sylwia Nowak & Arkadiusz Nowak
The aim of our study was to complete the syntaxonomical scheme for grassland vegetation of the lowland, montane and alpine zones in the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts in Tajikistan and Kyrgyzstan with some remarks on its environmental predictors. A total of 198 relevés were sampled in 2013–2018 using the seven-degree cover-abundance scale of the Braun-Blanquet approach. They were classified with k-means algorithmwith tranforming cover values to three level scale of the following intervals0%,...

SŁOWORODY – KLUCZ DO HISTORII SŁOWIAN W PRELEKCJACH PARYSKICH MICKIEWICZA

Olaf Krysowski

Changing Life in Egyptian Alexandria: The Testimony of the Islamic Cemetery on Kom el-Dikka. Catalog

Robert Mahler
This is a catalog. It contains two sets of data from the Islamic cemetery on Kom el-Dikka. The data were used to study changing life in Egyptian Alexandria in the early Islamic period.Appendix A, Catalog of graves: contains the complete set of archaeological data from the different phases of the cemetery.Appendix B, Catalog of burials: contains the full set of data from bioarchaeological analyses.

Fish fluoxetine reaction time

Małgorzata Grzesiuk & Alicja Pawelec
Fluoxetine is an antidepressant medicine causing relaxation and mood improvement in people, with silencing certain personality traits in some cases. The question arise if such phenomena can be observed in non-target organisms like fish. Fluoxetine affects fishes behaviour, however, it is not known if the medicine affects its “personality”. This study aimed to evaluate the reaction of the invasive Neogobius fluviatilis and native Gobio gobio individuals to fluoxetine at environmental concentration of 360 ng L-1....

Rewetting does not return drained fen peatlands to their old selves

Juergen Kreyling, Franziska Tanneberger, Florian Jansen, Sebastian Van Der Linden, Camiel Aggenbach, Volker Blüml, John Couwenberg, Willem-Jan Emsens, Hans Joosten, Agatha Klimkowska, Wiktor Kotowski, Lukasz Kozub, Bernd Lennartz, Yvonne Liczner, Haojie Liu, Dierk Michaelis, Claudia Oehmke, Karsten Parakenings, Elisabeth Pleyl, Arne Poyda, Stefanie Raabe, Markus Röhl, Kirsten Rücker, Anett Schneider, Joachim Schrautzer … & Gerald Jurasinski
Peatlands, in particular groundwater-fed fens of the temperate zone, have been drained for agriculture, forestry and peat extraction for a long time and on a large scale. Drainage turns peatlands from a carbon and nutrient sink into a respective source, diminishes water regulation capacity at the landscape scale, causes continuous surface height loss and destroys their typical biodiversity. Over the last decades, drained peatlands have been rewetted for biodiversity restoration and, as it strongly decreases...

Proteome-pI 2.0 Isoelectric point for UniProt proteins

Lukasz P. Kozlowski
Predicted isoelectric point for UniProt proteins (219M sequences) done using 19 different algorithms (September 2021). Compressed with 7zip and zip.Methods:Bjellqvist, DTASelect, Dawson, EMBOSS, Grimsley, IPC2_peptide, IPC2_protein, IPC_peptide, IPC_protein, Lehninger, Nozaki, Patrickios, ProMoST, Rodwell, Sillero, Solomon, Thurlkill, Toseland, WikipediaPrimary references:Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: proteome isoelectric point database update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944WWW:http://isoelectricpointdb2.orghttp://isoelectricpointdb2.mimuw.edu.pl

Structure of rRNA coding genes in Euglenozoa – research data

Paweł Hałakuc
Background:Euglenozoa (Discoba) are known for unorthodox rDNA organization: rDNA may be located on extrachromosomal circles, and 28S rRNA is fragmented into smaller molecules interspersed by additional internal transcribed spacers (ITSs). Diplonemea is one of the main groups of Euglenozoa and its members are among the most abundant and diverse protists in the oceans. Despite that, the rRNA of only one diplonemid species, Diplonema papillatum, has been examined so far and found to exhibit continuous 28S...

SIENKIEWICZ W ŚWIECIE PRZEDMIOTÓW – OSOBISTE ZAPISKI PISARZA O MODZIE I ARCHITEKTURZE

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz

Demokracja, demokratyczny, demokratyzm jako pojęcia syndromatyczne. Tezy

Mirosław Karwat

Registration Year

 • 2021
  79

Resource Types

 • Text
  43
 • Dataset
  23
 • Journal Article
  12
 • Audiovisual
  1

Affiliations

 • University of Warsaw
  65
 • ISS UW
  5
 • Institute of Informatics, University of Warsaw, Poland
  4
 • Uniwersytet Warszawski
  3
 • Warsaw University of Life Sciences
  3
 • University of Antwerp
  2
 • University of Greifswald
  2
 • University of Wrocław
  2
 • Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre
  2
 • Polish Academy of Sciences
  2