75 Works

Wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli na związanie stron umową

Iwona Karasek-Wojciechowicz

Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia

Karolina Wyrwinska & Michał Wyrwiński

The ICSID Annulment Committee: the blossoming flower or the rotten tomato

Aleksander Wróbel

Refleksje nad tendencjami rozwojowymi ukraińskiego prawa autorskiego z polskiej perspektywy prawnoporównawczej

Jakub Doliński & Khrystyna Potapenko

Władcze i niewładcze działania gminy jako kryterium opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Adam Nita
W artykule podjęto analizę zagadnienia władczych i niewładczych działań gminy jako kryterium opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Autor podkreśla, iż oddzielenie tych dwóch sfer działalności gminy ma znaczenie z uwagi na przepisy kształtujące konstrukcję podatku od wartości dodanej. W artykule poddano zatem rozważaniom teoretyczne i normatywne podstawy dla władczych oraz niewładczych działań gminy, konsekwencje podatkowe dwoistej natury stosunków prawnych z udziałem gminy – aspekt podatku od towarów i usług, a także niespójność unijnej i...

Data from: Multispecies invasion reduces the negative impact of single alien plant species on native flora

Magdalena Lenda, Piotr Skórka, Johannes Knops, Michał Żmihorski, Renata Gaj, Dawid Moroń, Michal Woyciechowski & Piotr Tryjanowski
Aim: In the current Anthropocene, many ecosystems are being simultaneously invaded by multiple alien species. Some of these invasive species become more dominant and have greater environmental impacts than others. If two potentially dominant species invade the same area, the combined impact has been reported to be either (1) domination by one species, i.e., the competitive dominance of one invader, or (2) invasion meltdown, where the combined impact is much greater, i.e., a synergistic effect....

Data from: MHC structuring and divergent allele advantage in a urodele amphibian: a hierarchical multi-scale approach

Lorenzo Talarico, Wieslaw Babik, Silvio Marta, Venusta Pietrocini & Marco Mattoccia
The proteins encoded by extraordinarily polymorphic major histocompatibility complex (MHC) genes are involved in the adaptive immune response. Balancing selection is believed to maintain MHC polymorphism in the long-term, although neutral processes also play a role in shaping MHC diversity. However, the relative contribution of these processes is poorly understood. Here we characterized MHC class II variation of a low-dispersal, pond-breeding newt (Triturus carnifex) over a restricted, geographically structured area. We aimed to: (1) evaluate...

Data from: Pervasive introgression of MHC genes in newt hybrid zones

Dudek Katarzyna, Tomasz Gaczorek, Piotr Zieliński & Wieslaw Babik
Variation in the vertebrate major histocompatibility complex (MHC) genes is crucial for fighting pathogen assault. Because new alleles confer a selective advantage, MHC should readily introgress between species, even under limited hybridization. Using replicated transects through two hybrid zones between strongly reproductively isolated European newts, Lissotriton montandoni and L. vulgaris, we demonstrated recent and ongoing MHC class I and II introgression in the Carpathian region. The extent of introgression correlated with the age of contact....

Does operational sex ratio influence relative strength of purging selection in males vs. females?

Agata Plesnar-Bielak, Karolina Sychta, Tomasz S Gaczorek, Joanna K Palka, Monika A Prus & Zofia M Prokop
According to theory, sexual selection in males may efficiently purge mutation load of sexual populations, reducing or fully compensating “the cost of males”. For this to occur, mutations not only need to be deleterious to both sexes, they also must affect males more than females. A frequently overlooked problem is that relative strength of selection on males vs. females may vary between environments, with social conditions being particularly likely to affect selection in males and...

Teatr Cricot – suma przybliżeń

Karolina Czerska
This article concerns the evasive work of the Cricot Theater, founded in Krakow in 1933. The author recalls the varied, sometimes contradictory traits attributed to Cricot, introduces the category of “games” to signify a high level of entertainment, and also describes some theater productions and statements that reflect the internal diversity of the ensemble. Among the artists appear Henryk Wiciński, Helena Wielowieyska, Józef Jarema, and Lech Piwowar – some outstanding representatives and co-creators of Cricot....

Kiedy opór staje się normą

Anna Majewska
During a participatory project as part of the RePresentations program, there was a meeting between young people and the feminist Siksa duo. Workshopping gave rise to critical reflections on the problem of how the prevailing order was absorbing the revolution. The author has a look at the course of the project and the narrative the media has built around Siksa, describing the mechanisms for producing the image of rebels and leading to the subjugation of...

Środki merytorycznej obrony małżonka dłużnika przed egzekucją

Marta Romańska

Zaprzestanie uporczywej terapii na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lambert i inni przeciwko Francji

Alicja Bańczyk

Od redakcji

Wojciech Burek

Jurysdykcja krajowa sądów polskich a kolizyjna jednolitość spadku

Anna Wysocka-Bar

Ochrona konsumenta a fenomen \"rozszerzonej rzeczywistości\" - nowe wyzwania polityki prawa

Mirosław Gumularz

Konsument czy klient? Zmiana sposobu wyznaczania podmiotów wymagających ochrony w kontekście wybranych rynków regulowanych

Katarzyna Południak-Gierz

Recenzja monografii Macieja Kalińskiego Szkoda na mieniu i jej naprawienie

Stefan Daniluk

Zarys rosyjskiej koncepcji regulacji świadczenia usług

Marlena Pecyna

Registration Year

 • 2019
  75

Resource Types

 • Text
  66
 • Dataset
  9

Affiliations

 • Jagiellonian University
  75
 • Polish Academy of Sciences
  2
 • Uppsala University
  2
 • University of Queensland
  1
 • The Ohio State University
  1
 • University of Milan
  1
 • University of North Carolina
  1
 • University of Virginia
  1
 • Autonomous University of Madrid
  1
 • Texas A&M University
  1