219 Works

Media pressure and the process of westernization of body self-assessment in young heterosexual and gay Polish men - version 1

Bernadetta Izydorczyk & Jakub Wojtas

The two-factor structure of cognitive flexibility : tempo of switching and overcoming of prepotent responses - data - version 1

Aleksandra Różańska, Weronika Król, Jarosław Orzechowski & Aleksandra Gruszka-Gosiewska

Awkward Objects of Genocide. The Holocaust and vernacular arts in and beyond Polish ethnographic museums

Erica Lehrer, Roma Sendyka, Wojciech Wilczyk & Magdalena Zych

Most likely DNA sequence version 1.0 - version 1

Jacek Kaczyński

Label-free real-time measurement of metabolism of adherent and suspended single cells - version 1

Tommaso Vannocci, Luca Quaroni, Antonio de Riso, Giulia Milordini, Magda Wolna, Gianfelice Cinque & Annalisa Pastore

Umorzenie długów w postępowaniu upadłościowym

Marek Porzycki

Szkice z prawa upadłościowego. Szkic pierwszy o skutkach odstąpienia przez syndyka od umowy wzajemnej

Fryderyk Zoll

George Berkeley i John Stuart Mill o użyteczności religii chrześcijańskiej

Przemysław Spryszak

Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje

Benedykt Baliga & Michał Kućka

Privity of contract a zasada względnego charakteru stosunku zobowiązaniowego

Iwona Karwala

Francuski a polskie projekty nowelizacji regulacji zobowiązań umownych - porównanie rozwiązań

Anna Jagodzińska-Mastej

Umowa kredytu. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Grzegorz Tracz

Problem kwalifikacji akcji w świetle ich obligatoryjnej dematerializacji w spółkach niepublicznych

Kamil Jurzak

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia (art. 746, 1182 k.p.c.)

Andrzej Kubas

Od redakcji

Wojciech Burek

Relacja konwencji CMR i unijnego prawa prywatnego międzynarodowego

Anna Wysocka-Bar

B-GOOD Database on Nectar & Pollen Production - version 1

Michał Filipiak, Aleksandra Walczyńska & Elżbieta Ziółkowska

Next-generation phylogeography of the banded newts (Ommatotriton): A phylogenetic hypothesis for three ancient species with geographically restricted interspecific gene flow and deep intraspecific genetic structure

Isolde Van Riemsdijk, J. W. Arntzen, Wiesław Babik, Sergé Bogaerts, Michael Franzen, Konstantinos Kalaentzis, Spartak N. Litvinchuk, Kurtuluş Olgun, Jan Willem P.M. Wijnands & Ben Wielstra
Technological developments now make it possible to employ many markers for many individuals in a phylogeographic setting, even for taxa with large and complex genomes such as salamanders. The banded newt (genus Ommatotriton) from the Near East has been proposed to contain three species (O. nesterovi, O. ophryticus and O. vittatus) with unclear phylogenetic relationships, apparently limited interspecific gene flow and deep intraspecific geographic mtDNA structure. We use parallel tagged amplicon sequencing to obtain 177...

Exercise training has morph-specific effects on telomere, body condition and growth dynamics in a color-polymorphic lizard

Christopher Friesen, Wilson Wilson, Nicky Rollings, Joanna Sudyka, Mathieu Giraudeau, Camilla Whittington & Mats Olsson
Alternative reproductive tactics (ARTs) are correlated suites of sexually selected traits that are likely to impose differential physiological costs on different individuals. While moderate activity might be beneficial, animals living in the wild often work at the margins of their resources and performance limits. Individuals using ARTs may have divergent capacities for activity. When pushed beyond their respective capacities, they may experience condition loss, oxidative stress, and molecular damage that must be repaired with limited...

Dramaturgy Like a Ghost? A Few Remarks on the Dramaturg and Words in Dance

Karolina Wycisk
The author begins with an observation by André Lepecki concerning the fear of working with a dramaturg. Recalling several concepts that define the role of the dramaturg in dance (Lepecki, Liesbeth Wildschut, Bojana Cvejić, Bojana Bauer, Maaike Bleeker), the author juxtaposes various interpretations of the scope and forms of collaboration with the dramaturg. She reaches the conclusion that although in a professional context, dramaturgy is most of the time associated with project-based work and the...

Performatywne archiwum ustanowień i relacyjności – feminizm i postmodernizm lat dziewięćdziesiątych w Polsce

Łucja Iwanczewska
The article discusses the discourse and feminist practices of the transformation period in Poland. The author traces the intermingling of feminism and postmodernism at the time, the Polish specificity of modernity and democratization, pointing to the role of critical art in the performative archive of Polish feminism of the 1990s. She reconstructs the feminist archive of that time to inquire about its contemporary potential and agency. Keywords: feminism; postmodernism; feminist art; archives; public discourse

Warunek informacji jako element ważnej zgody na udział w badaniach

Włodzimierz Galewicz

Registration Year

 • 2021
  219

Resource Types

 • Journal Article
  83
 • Text
  82
 • Dataset
  51
 • Book Chapter
  2
 • Conference Paper
  1

Affiliations

 • Jagiellonian University
  219
 • Max Planck Institute for Ornithology
  2
 • University of Rhode Island
  2
 • Polish Academy of Sciences
  2
 • National Research Tomsk State University
  2
 • University of British Columbia
  2
 • Sacred Heart University
  2
 • Opole University
  2
 • University of Montpellier
  2
 • Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum
  1