32 Works

Eucharystia w pismach s. Wandy Boniszewskiej CSA

Michał Damazyn

Data from: Seed predator effects on plants: moving beyond time-corrected proxies

Yvette Ortega, Łukasz Dylewski, Michał Bogdziewicz & Dean Pearson
Small mammals impact plant recruitment globally via size-dependent seed predation, generating a unimodal pattern across ecosystems. Chen et al. (2021) critiqued our seed removal analysis, advocating corrections for exposure time. We show in our rebuttal that such manipulations are unwarranted and argue for increased emphasis on plant recruitment metrics. This archive holds the updated seed removal dataset used for our rebuttal.

Predictability of temporal variation in climate and the evolution of seasonal polyphenism in tropical butterflies

Sridhar Halali, Dheeraj Halali, Henry S. Barlow, Freerk Molleman, Ullasa Kodandaramaiah, Paul M. Brakefield & Oskar Brattström
Phenotypic plasticity in heterogeneous environments can provide tight environment-phenotype matching. However, the pre-requisite is a reliable environmental cue(s) that enables organisms to use current environmental information to induce the development of a phenotype with high fitness in a forthcoming environment. Here we quantify predictability in the timing of precipitation and temperature change to examine how this is associated with seasonal polyphenism in tropical Mycalesina butterflies. Seasonal precipitation in the tropics typically results in distinct selective...

Dwa rękopiśmienne Korany w zbiorach Biblioteki Kórnickiej

Filip A. Jakubowski

Prawne uwarunkowania funkcjonowania Komisji Regulacyjnej ds. majątku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Beniamin Rozczyński
Autor w prezentowanym artykule przybliża problematykę reprywatyzacji oraz funkcjonowania Komisji Regulacyjnej ds. mienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W tym celu Autor omawia dotychczasowe koncepcje związane z podjęciem kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej oraz założenie jakie powinny jej przyświecać. Ponadto analizuje podstawę prawną powstania Komisji regulacyjnej oraz charakter prawny wydawanych przez nią orzeczeń. Przytoczone zostają również orzeczenia wyznaczonej do prowadzenia postępowania regulacyjnego Komisji regulacyjnej, a także sądów powszechnych i administracyjnych, które mają istotny wpływ na rewindykację mienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Аксиологическая парадигма музыкального произведения

Małgorzata Rusak

Registration Year

 • 2021
  32

Resource Types

 • Dataset
  12
 • Text
  11
 • Journal Article
  9

Affiliations

 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  31
 • Indian Institute of Science Education and Research, Thiruvananthapuram
  2
 • University of the Basque Country
  1
 • University of Padua
  1
 • University of Silesia
  1
 • University of Cambridge
  1
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  1
 • Polish Academy of Sciences
  1
 • University of Wolverhampton
  1
 • University of New Hampshire
  1