58 Works

Cena zwycięstwa. Pamięć o II wojnie światowej we współczesnym społeczeństwie rosyjskim

Nikołaj Iwanow
The victory over fascism has been a source of national pride and inspiration for the majority of Russian society to this day. But is it possible to speak about a victory whereas the country was completely ruined and lost at least one ninth of its population? In today's Russia undermining the importance of victory is considered almost a common crime by official state factors. The memory of the "great war" is to be sacred and...

Additional file 3 of An insight into cancer palaeobiology: does the Mesozoic neoplasm support tissue organization field theory of tumorigenesis?

Dawid Surmik, Justyna Słowiak-Morkovina, Tomasz Szczygielski, Maciej Kamaszewski, Sudipta Kalita, Elżbieta M. Teschner, Dawid Dróżdż, Piotr Duda, Bruce M. Rothschild & Dorota Konietzko-Meier
Additional file 3. 3D model of pathologically-altered intercentrum, virtually extracted from microtomographic scans.

Additional file 3 of An insight into cancer palaeobiology: does the Mesozoic neoplasm support tissue organization field theory of tumorigenesis?

Dawid Surmik, Justyna Słowiak-Morkovina, Tomasz Szczygielski, Maciej Kamaszewski, Sudipta Kalita, Elżbieta M. Teschner, Dawid Dróżdż, Piotr Duda, Bruce M. Rothschild & Dorota Konietzko-Meier
Additional file 3. 3D model of pathologically-altered intercentrum, virtually extracted from microtomographic scans.

Additional file 6 of An insight into cancer palaeobiology: does the Mesozoic neoplasm support tissue organization field theory of tumorigenesis?

Dawid Surmik, Justyna Słowiak-Morkovina, Tomasz Szczygielski, Maciej Kamaszewski, Sudipta Kalita, Elżbieta M. Teschner, Dawid Dróżdż, Piotr Duda, Bruce M. Rothschild & Dorota Konietzko-Meier
Additional file 6. Photoscan of ground section of normal, non-altered anterodorsal vertebral intercentrum of Metoposaurus krasiejowensis, for comparative purposes, specimen number UOPB 00118 [1].

Additional file 2 of Mapping age- and sex-specific HIV prevalence in adults in sub-Saharan Africa, 2000–2018

Emily Haeuser, Audrey L. Serfes, Michael A. Cork, Mingyou Yang, Hedayat Abbastabar, E. S. Abhilash, Maryam Adabi, Oladimeji M. Adebayo, Victor Adekanmbi, Daniel Adedayo Adeyinka, Saira Afzal, Bright Opoku Ahinkorah, Keivan Ahmadi, Muktar Beshir Ahmed, Yonas Akalu, Rufus Olusola Akinyemi, Chisom Joyqueenet Akunna, Fares Alahdab, Fahad Mashhour Alanezi, Turki M. Alanzi, Kefyalew Addis Alene, Robert Kaba Alhassan, Vahid Alipour, Amir Almasi-Hashiani, Nelson Alvis-Guzman … & Laura Dwyer-Lindgren
Additional file 2: Supplemental tables.Table S1. HIV seroprevalence survey data. Table S2. ANC sentinel surveillance data. Table S3. HIV and covariates surveys excluded from this analysis. Table S4. Sources for pre-existing covariates. Table S5. HIV covariate survey data. Table S6. Fitted model parameters.

Additional file 4 of Mapping age- and sex-specific HIV prevalence in adults in sub-Saharan Africa, 2000–2018

Emily Haeuser, Audrey L. Serfes, Michael A. Cork, Mingyou Yang, Hedayat Abbastabar, E. S. Abhilash, Maryam Adabi, Oladimeji M. Adebayo, Victor Adekanmbi, Daniel Adedayo Adeyinka, Saira Afzal, Bright Opoku Ahinkorah, Keivan Ahmadi, Muktar Beshir Ahmed, Yonas Akalu, Rufus Olusola Akinyemi, Chisom Joyqueenet Akunna, Fares Alahdab, Fahad Mashhour Alanezi, Turki M. Alanzi, Kefyalew Addis Alene, Robert Kaba Alhassan, Vahid Alipour, Amir Almasi-Hashiani, Nelson Alvis-Guzman … & Laura Dwyer-Lindgren
Additional file 4: Supplemental results.1. README. 2. Prevalence range across districts. 3. Prevalence range between sexes. 4. Prevalence range between ages. 5. Age-specific district ranges.

Data from: The influence of disorder on the exciton spectra in two-dimensional structures

Vladimir Stephanovich
We study the joint effect of disorder and Coulomb interaction screening on the exciton spectra in two-dimensional (2D) structures. These can be van der Waals structures or heterostructures of organic (polymeric) semiconductors as well as inorganic substances like transition metal dichalcogenides. We consider 2D screened hydrogenic problem with Rytova - Keldysh interaction by means if so-called fractional Scrodinger equation. Our main finding is that above synergy between screening and disorder either destroys the exciton (strong...

Wartości społeczno-moralne w czasopiśmie „Ateneum Kapłańskie” (na przykładzie artykułów ks. Stefana Wyszyńskiego z lat 1932-1939)

Marek Baron

Instytucja zaprzeczenia ojcostwa – między teorią a praktyką w prawie polskim

Katarzyna Daniel
The writing of this article was undertaken due to cases of denying paternity that the author had come across in her previous work in a law firm. The time for a man to bring an action to deny paternity or to determine the ineffectiveness of paternity recognition is extremely short and amounts to 6 months. In addition, after its expiry, the only option from the father’s perspective is to bring an action by the prosecutor,...

The problems of psychosocial functioning and professional support of children from internally displaced families in Ukraine

Alla Yaroshenko & Fabian Andruszkiewicz
The paper presents dilemmas concerning children from families of immigrants in Ukraine, where the main problem is the aspect of psychosocial functioning in the environment. The directions of actions aimed at stimulating the child’s development by providing psychological help in educational institutions or social service centres for the family, children and youth were described, as well as directions of support for raising a child in the family environment. The shortcomings and advantages of these projects...

Data from: Plant – herbivorous beetle networks: molecular characterization of trophic ecology within a threatened steppic environment

Łukasz Kajtoch, Daniel Kubisz, Waldemar Heise, Miłosz A. Mazur & Wieslaw Babik
DNA barcoding facilitates many evolutionary and ecological studies, including the examination of the dietary diversity of herbivores. In this study, we present a survey of ecological associations between herbivorous beetles and host plants from seriously threatened European steppic grasslands. We determined host plants for the majority (65%) of steppic leaf beetles (55 species) and weevils (59) known from central Europe using two barcodes (trnL and rbcL) and two sequencing strategies (Sanger for mono/oligophagous species and...

Legal aspects of the foster parent’s limited decision-making power concerning the child

Aleksandra Wilk
Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wywołuje m.in. skutki w zakresie rozdzielenia praw i obowiązków między rodzicami zastępczymi a rodzicami biologicznymi. Rodzice biologiczni zachowują bowiem niektóre uprawnienia rodzicielskie. Brak wystarczająco jednolitych i precyzyjnych regulacji prawnych określających zakres praw i obowiązków obu rodzin może powodować realne trudności w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich, gdy pomiędzy rodzinami nie ma porozumienia.

PRZEDREWOLUCYJNE FILMY ROSYJSKIE I ICH PROPAGANDOWE ODNIESIENIE

Dominik Marcinkowski
Klasyczne kino rosyjskie często utożsamiane jest z komunistycznymi filmami propagandowymi z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Jednak początki tamtejszego przemysłu filmowego sięgają czasów z przed rewolucji październikowej. W następnych latach bolszewicy często sięgali do doświadczeń i osiągnięć swoich poprzedników, tworząc dzieła programowo polityczne. Poniższy tekst stanowi prezentację wyników analizy czterech filmów, powstałych w latach 1911-1917: Obrona Sewastopola (1911), Rok 1812 (1912), Trzechsetlecie dynastii Romanowów (1913) i Ojciec Sergiusz (1917). Głównym celem prezentowanych badań jest...

Kompetencje organów gminy związane z finansowaniem zadań własnych gminy w formie dotacji

Klaudia Stelmaszczyk
The competences of the commune authorities in the process of implementing own tasks of a local government unit through the subsidy institution are highly diversified and located on many legal levels of reference, in particular the systemic, financial and material ones. The lack of uniformity of legal solutions in the scope of the broadly understood subsidy system results in difficulties in the analysis of regulations and, consequently, leads to irregularities in the implementation of public...

Zaburzenia neurorozwojowe. Zmiany w podejściu teoretycznym i diagnostycznym

Grażyna Jastrzębowska

Potrzeby mieszkaniowe dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – perspektywa rodziców

Agnieszka Franczyk & Weronika Kurcz
Problematyka samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną jest często omawiana w literaturze pedagogicznej, bywa jednak ujmowana w wąskim zakresie. Obejmuje kwestie podejmowania decyzji w błahych sprawach, pomijając te fundamentalne, np. dotyczące możliwości decydowania o tym, gdzie i z kim zamieszkać.

Additional file 4 of An insight into cancer palaeobiology: does the Mesozoic neoplasm support tissue organization field theory of tumorigenesis?

Dawid Surmik, Justyna Słowiak-Morkovina, Tomasz Szczygielski, Maciej Kamaszewski, Sudipta Kalita, Elżbieta M. Teschner, Dawid Dróżdż, Piotr Duda, Bruce M. Rothschild & Dorota Konietzko-Meier
Additional file 4. 3D model of bone outgrowth, virtually extracted from microtomographic scans.

Additional file 2 of Mapping age- and sex-specific HIV prevalence in adults in sub-Saharan Africa, 2000–2018

Emily Haeuser, Audrey L. Serfes, Michael A. Cork, Mingyou Yang, Hedayat Abbastabar, E. S. Abhilash, Maryam Adabi, Oladimeji M. Adebayo, Victor Adekanmbi, Daniel Adedayo Adeyinka, Saira Afzal, Bright Opoku Ahinkorah, Keivan Ahmadi, Muktar Beshir Ahmed, Yonas Akalu, Rufus Olusola Akinyemi, Chisom Joyqueenet Akunna, Fares Alahdab, Fahad Mashhour Alanezi, Turki M. Alanzi, Kefyalew Addis Alene, Robert Kaba Alhassan, Vahid Alipour, Amir Almasi-Hashiani, Nelson Alvis-Guzman … & Laura Dwyer-Lindgren
Additional file 2: Supplemental tables.Table S1. HIV seroprevalence survey data. Table S2. ANC sentinel surveillance data. Table S3. HIV and covariates surveys excluded from this analysis. Table S4. Sources for pre-existing covariates. Table S5. HIV covariate survey data. Table S6. Fitted model parameters.

Additional file 3 of Mapping age- and sex-specific HIV prevalence in adults in sub-Saharan Africa, 2000–2018

Emily Haeuser, Audrey L. Serfes, Michael A. Cork, Mingyou Yang, Hedayat Abbastabar, E. S. Abhilash, Maryam Adabi, Oladimeji M. Adebayo, Victor Adekanmbi, Daniel Adedayo Adeyinka, Saira Afzal, Bright Opoku Ahinkorah, Keivan Ahmadi, Muktar Beshir Ahmed, Yonas Akalu, Rufus Olusola Akinyemi, Chisom Joyqueenet Akunna, Fares Alahdab, Fahad Mashhour Alanezi, Turki M. Alanzi, Kefyalew Addis Alene, Robert Kaba Alhassan, Vahid Alipour, Amir Almasi-Hashiani, Nelson Alvis-Guzman … & Laura Dwyer-Lindgren
Additional file 3: Supplemental figures.Figure S1. Prevalence of male circumcision. Figure S2. Prevalence of signs and symptoms of sexually transmitted infections. Figure S3. Prevalence of marriage or living as married. Figure S4. Prevalence of partner living elsewhere among females. Figure S5. Prevalence of condom use during most recent sexual encounter. Figure S6. Prevalence of sexual activity among young females. Figure S7. Prevalence of multiple partners among males in the past year. Figure S8. Prevalence of...

Podręcznik do nauki języka angielskiego Franciszka Kuszla w świetle jego biografii

Mirosława Podhajecka

Następcza niemożność świadczenia wynajmującego z terminowej umowy najmu

Rafał Adamus
Przedmiotem analiz w niniejszym opracowaniu jest zagadnienie terminowej umowy najmu, której wypowiedzenie (wykonanie uprawnienia kształtującego) wymaga zachowania pewnych warunków. Niemniej w przypadku terminowej umowy najmu może dojść do sytuacji, w której nie jest możliwe spełnienie świadczenia przez wynajmującego zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego. Niemożliwość taka może wynikać z okoliczności niezależnych od stron stosunku prawnego. Skutkiem następczej niemożliwości świadczenia niezawinionej przez strony jest wygaśnięcie terminowej umowy...

Partnerstwo strategiczne jako doktryna i kategoria definiująca relacje polsko-amerykańskie

Ksymena Matysek

Zabezpieczenia akcesoryjne w kredytowaniu konsorcjalnym – problem separacji podmiotowej

Tomasz Tomczak
Głównym celem rozważań zawartych w monografii jest próba odpowiedzi na pytanie: czy w przypadku kredytowania konsorcjalnego możliwe jest, aby zabezpieczenia zamiast kredytodawcom przyznać agentowi zabezpieczeń, jednak przy założeniu, że zabezpieczałyby one wierzytelności nie agenta, a kredytodawców? Pytanie to w zasadzie wyraża jeden z głównych problemów badawczych niniejszej pracy, tj. na ile płaszczyzna podmiotowa akcesoryjności wymaga, aby zarówno zabezpieczenie, jak i zabezpieczone nim wierzytelności z tytułu kredytowania konsorcjalnego przysługiwały temu samemu podmiotowi (problem separacji podmiotowej). Natomiast...

Pseudosteppes and related grassland vegetationin the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts –the borderland of the Irano-Turanian and Euro-Siberian regions

Sebastian Świerszcz, Marcin Nobis, Grzegorz Swacha, Zygmunt Kącki, Iwona Dembicz, Krystyna Waindzoch, Sylwia Nowak & Arkadiusz Nowak
The aim of our study was to complete the syntaxonomical scheme for grassland vegetation of the lowland, montane and alpine zones in the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts in Tajikistan and Kyrgyzstan with some remarks on its environmental predictors. A total of 198 relevés were sampled in 2013–2018 using the seven-degree cover-abundance scale of the Braun-Blanquet approach. They were classified with k-means algorithmwith tranforming cover values to three level scale of the following intervals0%,...

Registration Year

 • 2023
  29
 • 2022
  10
 • 2021
  8
 • 2020
  7
 • 2019
  2
 • 2015
  2

Resource Types

 • Text
  29
 • Dataset
  17
 • Journal Article
  7
 • Collection
  4
 • Book Chapter
  1

Affiliations

 • Opole University
  57
 • Polish Academy of Sciences
  14
 • University of Padua
  11
 • IrsiCaixa
  10
 • Charité - University Medicine Berlin
  10
 • Tufts Medical Center
  10
 • Hong Kong Polytechnic University
  10
 • Saveetha University
  10
 • Universidade Federal de Goiás
  10
 • Yunnan University
  10