30 Works

Zabezpieczenia akcesoryjne w kredytowaniu konsorcjalnym – problem separacji podmiotowej

Tomasz Tomczak
Głównym celem rozważań zawartych w monografii jest próba odpowiedzi na pytanie: czy w przypadku kredytowania konsorcjalnego możliwe jest, aby zabezpieczenia zamiast kredytodawcom przyznać agentowi zabezpieczeń, jednak przy założeniu, że zabezpieczałyby one wierzytelności nie agenta, a kredytodawców? Pytanie to w zasadzie wyraża jeden z głównych problemów badawczych niniejszej pracy, tj. na ile płaszczyzna podmiotowa akcesoryjności wymaga, aby zarówno zabezpieczenie, jak i zabezpieczone nim wierzytelności z tytułu kredytowania konsorcjalnego przysługiwały temu samemu podmiotowi (problem separacji podmiotowej). Natomiast...

Pseudosteppes and related grassland vegetationin the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts –the borderland of the Irano-Turanian and Euro-Siberian regions

Sebastian Świerszcz, Marcin Nobis, Grzegorz Swacha, Zygmunt Kącki, Iwona Dembicz, Krystyna Waindzoch, Sylwia Nowak & Arkadiusz Nowak
The aim of our study was to complete the syntaxonomical scheme for grassland vegetation of the lowland, montane and alpine zones in the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts in Tajikistan and Kyrgyzstan with some remarks on its environmental predictors. A total of 198 relevés were sampled in 2013–2018 using the seven-degree cover-abundance scale of the Braun-Blanquet approach. They were classified with k-means algorithmwith tranforming cover values to three level scale of the following intervals0%,...

Zmiana nazwiska 13-letniego, przysposobionego pasierba, kilka uwag de lege lata i de lege ferenda i de lege ferenda

Magdalena Gołowkin – Hudała
Nazwisko jest częścią naszej tożsamości, jesteśmy postrzegani przez jego pryzmat w społeczeństwie i używamy go na co dzień. Zmiana nazwiska jest możliwa wyłącznie w przypadkach określonych prawem i zasadniczo wiąże się z wolą osoby, której dotyczy. Pasierb, który ukończył 13 lat, przysposobiony przez ojczyma lub macochę, nie może nie zgodzić się na zmianę swojego dotychczasowego nazwiska. W wyniku przysposobienia można do jego nazwiska dodać nazwisko ojczyma lub macochy, może on też przyjąć nazwisko osoby przysposabiającej....

Stenosis at the beginning of the internal jugular vein compromise outflow through this blood vessel and can alter geometry of the jugular valve located downstream: the results of numerical modeling of blood flow

Marian Simka
Background and Objective. Currently, pathological jugular valves are thought to be the main cause of altered hemodynamics in the internal jugular veins. The alternative interpretation of flow disturbances in these veins is that nozzle-like strictures in their upper parts, for example caused by enlarged bony processes, are the main source of abnormal outflow. This in silico study was aimed at validation of this hypothesis.Methods. Computational fluid mechanics software, COMSOL multiphysics, was used. For numerical validation...

Registration Year

 • 2023
  1
 • 2022
  10
 • 2021
  8
 • 2020
  7
 • 2019
  2
 • 2015
  2

Resource Types

 • Text
  19
 • Dataset
  5
 • Journal Article
  5
 • Book Chapter
  1

Affiliations

 • Opole University
  29
 • Polish Academy of Sciences
  5
 • Jagiellonian University
  4
 • National Research Tomsk State University
  2
 • Helmholtz Centre for Environmental Research
  1
 • University of Padua
  1
 • National Pedagogical Dragomanov University
  1
 • Centre for Ecology and Hydrology
  1
 • Museum and Institute of Zoology
  1
 • University of Wrocław
  1