8 Works

Wartości społeczno-moralne w czasopiśmie „Ateneum Kapłańskie” (na przykładzie artykułów ks. Stefana Wyszyńskiego z lat 1932-1939)

Marek Baron

The problems of psychosocial functioning and professional support of children from internally displaced families in Ukraine

Alla Yaroshenko & Fabian Andruszkiewicz
The paper presents dilemmas concerning children from families of immigrants in Ukraine, where the main problem is the aspect of psychosocial functioning in the environment. The directions of actions aimed at stimulating the child’s development by providing psychological help in educational institutions or social service centres for the family, children and youth were described, as well as directions of support for raising a child in the family environment. The shortcomings and advantages of these projects...

Kompetencje organów gminy związane z finansowaniem zadań własnych gminy w formie dotacji

Klaudia Stelmaszczyk
The competences of the commune authorities in the process of implementing own tasks of a local government unit through the subsidy institution are highly diversified and located on many legal levels of reference, in particular the systemic, financial and material ones. The lack of uniformity of legal solutions in the scope of the broadly understood subsidy system results in difficulties in the analysis of regulations and, consequently, leads to irregularities in the implementation of public...

Zaburzenia neurorozwojowe. Zmiany w podejściu teoretycznym i diagnostycznym

Grażyna Jastrzębowska

Halophytic vegetation and adjoining plant communities in Middle Asia (Pamir-Alai and western Tian Shan)

Sebastian Świerszcz, Marcin Nobis, Anna Wróbel, Ewelina Klichowska, Sylwia Nowak & Arkadiusz Nowak
In this paper, we complete the syntaxonomical scheme for halophytic vegetation and adjoining plant communities of the lowland, montane and alpine zones in the Pamir-Alai and western Tian Shan in Tajikistan and Kyrgyzstan with some remarks on its environmental predictors. A total of 217 relevés were sampled in 2014–2019 using the seven-degree cover-abundance scale of the Braun-Blanquet approach. Modified TWlNSPAN was used to classify plant communities based on species composition. The cover-abundance scale was transformed...

Zabezpieczenia akcesoryjne w kredytowaniu konsorcjalnym – problem separacji podmiotowej

Tomasz Tomczak
Głównym celem rozważań zawartych w monografii jest próba odpowiedzi na pytanie: czy w przypadku kredytowania konsorcjalnego możliwe jest, aby zabezpieczenia zamiast kredytodawcom przyznać agentowi zabezpieczeń, jednak przy założeniu, że zabezpieczałyby one wierzytelności nie agenta, a kredytodawców? Pytanie to w zasadzie wyraża jeden z głównych problemów badawczych niniejszej pracy, tj. na ile płaszczyzna podmiotowa akcesoryjności wymaga, aby zarówno zabezpieczenie, jak i zabezpieczone nim wierzytelności z tytułu kredytowania konsorcjalnego przysługiwały temu samemu podmiotowi (problem separacji podmiotowej). Natomiast...

Pseudosteppes and related grassland vegetationin the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts –the borderland of the Irano-Turanian and Euro-Siberian regions

Sebastian Świerszcz, Marcin Nobis, Grzegorz Swacha, Zygmunt Kącki, Iwona Dembicz, Krystyna Waindzoch, Sylwia Nowak & Arkadiusz Nowak
The aim of our study was to complete the syntaxonomical scheme for grassland vegetation of the lowland, montane and alpine zones in the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts in Tajikistan and Kyrgyzstan with some remarks on its environmental predictors. A total of 198 relevés were sampled in 2013–2018 using the seven-degree cover-abundance scale of the Braun-Blanquet approach. They were classified with k-means algorithmwith tranforming cover values to three level scale of the following intervals0%,...

Registration Year

 • 2021
  8

Resource Types

 • Text
  7
 • Book Chapter
  1

Affiliations

 • Opole University
  8
 • Polish Academy of Sciences
  2
 • National Research Tomsk State University
  2
 • Jagiellonian University
  2
 • National Pedagogical Dragomanov University
  1
 • University of Wrocław
  1
 • University of Warsaw
  1