10 Works

Prawne aspekty ograniczonej decyzyjności rodzica zastępczego wobec dziecka

Aleksandra Wilk
Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wywołuje m.in. skutki w zakresie rozdzielenia praw i obowiązków między rodzicami zastępczymi a rodzicami biologicznymi. Rodzice biologiczni zachowują bowiem niektóre uprawnienia rodzicielskie. Brak wystarczająco jednolitych i precyzyjnych regulacji prawnych określających zakres praw i obowiązków obu rodzin może powodować realne trudności w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich, gdy pomiędzy rodzinami nie ma porozumienia.

Znaczenie opieki nad wnukami w jakości życia osób w podeszłym wieku

Jarosław Czepczarz & Agata Czepczarz
Rodzina jest pierwszą grupą społeczną, w jakiej funkcjonuje człowiek. Większość osób starszych odczuwa silną potrzebę posiadania dobrych więzów rodzinnych. Jeśli pozwala im na to stan zdrowia, mogą oni odpowiadać za wiele obowiązków domowych. Dziadkowie wyręczają młodsze pokolenie, które jest aktywne zawodowo, co daje im poczucie użyteczności w funkcjonowaniu rodziny. Rodzice często decydują się na oddanie potomstwa pod opiekę dziadków z wielu różnych powodów, często nie zastanawiając się, jaki wpływ ma to na zdrowie osób starszych.

Legal aspects of the foster parent’s limited decision-making power concerning the child

Aleksandra Wilk
Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wywołuje m.in. skutki w zakresie rozdzielenia praw i obowiązków między rodzicami zastępczymi a rodzicami biologicznymi. Rodzice biologiczni zachowują bowiem niektóre uprawnienia rodzicielskie. Brak wystarczająco jednolitych i precyzyjnych regulacji prawnych określających zakres praw i obowiązków obu rodzin może powodować realne trudności w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich, gdy pomiędzy rodzinami nie ma porozumienia.

Zmiana nazwiska 13-letniego, przysposobionego pasierba, kilka uwag de lege lata i de lege ferenda i de lege ferenda

Magdalena Gołowkin – Hudała
Nazwisko jest częścią naszej tożsamości, jesteśmy postrzegani przez jego pryzmat w społeczeństwie i używamy go na co dzień. Zmiana nazwiska jest możliwa wyłącznie w przypadkach określonych prawem i zasadniczo wiąże się z wolą osoby, której dotyczy. Pasierb, który ukończył 13 lat, przysposobiony przez ojczyma lub macochę, nie może nie zgodzić się na zmianę swojego dotychczasowego nazwiska. W wyniku przysposobienia można do jego nazwiska dodać nazwisko ojczyma lub macochy, może on też przyjąć nazwisko osoby przysposabiającej....

Stenosis at the beginning of the internal jugular vein compromise outflow through this blood vessel and can alter geometry of the jugular valve located downstream: the results of numerical modeling of blood flow

Marian Simka
Background and Objective. Currently, pathological jugular valves are thought to be the main cause of altered hemodynamics in the internal jugular veins. The alternative interpretation of flow disturbances in these veins is that nozzle-like strictures in their upper parts, for example caused by enlarged bony processes, are the main source of abnormal outflow. This in silico study was aimed at validation of this hypothesis.Methods. Computational fluid mechanics software, COMSOL multiphysics, was used. For numerical validation...

STAN BADAŃ NAD KLASZTOREM KANONIKÓW REGULARNYCH W ŻAGANIU W ŚREDNIOWIECZU

Zbigniew Witczak
Opactwo klasztoru kanoników regularnych reguły świętego Augustyna w Żaganiu powstało w 1284 r. Początkowo zakonnicy związani z klasztorem NMP na Piasku we Wrocławiu drugiej połowie XII w. uzyskali niezależność od macierzystej jednostki. Niektóre z aspektów działalności kanoników z Żagania zostało już w historiografii zbadane. Dobrze znana jest historia i zasoby biblioteki klasztornej oraz zabudowań konwentu. Niestety wielu elementów z działalności i z życia kanoników żagańskich nie doczekało się jeszcze opracowania. Wiele wątków w dotychczasowych badaniach...

Kursy języka polskiego na Śląsku Opolskim w pierwszej połowie XX wieku

Eleonora Sapia-Drewniak
Celem opracowania jest poznanie i przedstawienie roli kursów języka polskiego realizowanych na terenie Śląska Opolskiego w okresie jego przynależności do państwa niemieckiego w latach międzywojennych, oraz po zakończeniu II wojny światowej do 1948 roku. zadaniem kursów była kompensacja braku możliwości uczenia się w szkole z polskim językiem wykładowym do 1945 r., przeciwstawienie się germanizacji ludności śląskiej oraz rozbudzenie poczucia przynależności do narodu polskiego.

Plant cover and plant-pollinator interactions in Central European grasslands (Poland/Czech Republic)

Demetra Rakosy, Elena Motivans, Valentin Ştefan, Arkadiusz Nowak, Sebastian Świerszcz, Reinart Feldmann, Elisabeth Kühn, Costanza Geppert, Neeraja Venkataraman, Anna Sobieraj-Betlińska, Anita Grossmann, Wiktoria Rojek, Katarzyna Pochrząst, Magdalena Cielniak, Anika Kirstin Gathof, Kevin Baumann & Tiffany Marie Knight
Complex socio-economic, political and demographic factors have driven the increased conversion of Europe’s semi-natural grasslands to intensive pastures. This trend is particularly strong in some of the most biodiverse regions of the continent, such as Central and Eastern Europe. Intensive grazing is known to decrease species diversity and alter the composition of plant and insect communities. Comparatively little is known, however, about how intensive grazing influences plant functional traits related to pollination and the structure...

A Content Analysis of COVID-19 Pro-Vaccine and Ant-Vaccine Internet Memes in Poland

Katarzyna Buczek

Intercultural Communicative Competence: Obstacles Faced by NESTs, NNESTs and Learners

Stephen Branigan

Registration Year

 • 2022
  10

Resource Types

 • Journal Article
  4
 • Text
  4
 • Dataset
  2

Affiliations

 • Opole University
  9
 • Helmholtz Centre for Environmental Research
  1
 • University of Padua
  1
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  1
 • Polish Academy of Sciences
  1
 • German Center for Integrative Biodiversity Research
  1
 • University of Giessen
  1
 • Jagiellonian University
  1
 • Technical University of Berlin
  1
 • University of Opole, Department of Anatomy
  1