27 Works

Descholersi wobec praw dziecka do wolności uczenia się

Bogusław M. Śliwerski

High MHC diversity confers no advantage for phenotypic quality and reproductive performance in a wild bird

Ewa Pikus, Peter Dunn & Piotr Minias
Genes of the major histocompatibility complex (MHC) encode antigen binding molecules and are an integral part of the acquired immune response of vertebrates. In general, high individual MHC diversity is expected to increase fitness by broadening the spectrum of pathogens recognized by the immune system, in accordance with the heterozygote advantage mechanism. On the other hand, the optimality hypothesis assumes that individuals with optimal (intermediate), rather than maximum diversity of the MHC will achieve the...

Wiedza nauczycieli na temat zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji uczniów z ASD – wyniki badań

Patrycja Dziewulska & Ewelina Zając

Zmysł węchu – istota, zaburzenia, diagnoza, terapia (Na przykładzie logopedy pracującego z dziećmi)

Renata Marciniak-Firadza

Hydrophobic and conductive cotton fabric with silver nanowires and silanes

Alicja Nejman, Małgorzata Cieślak & Grzegorz Celichowski

Technologia wykonania miecza i czekana odnalezionych w reliktach mostu prowadzącego na wyspę Ledniczkę na jeziorze Lednica w świetle badań archeometalurgicznych

Paweł Kucypera, Andrzej Pydyn, Mateusz Popek & Konrad Lewek
Two early medieval weapons discovered within the relics of the Ledniczka bridge on Lake Lednica were subjected to non-invasive archaeometallurgical investigations. The conducted analyses allowed to determine the methods of their manufacture, as well as the characteristics of materials that were used in their making. Each specimen was a composite product forged from iron alloys of varying properties. Both the sword and the hammer axe were richly decorated with ferrous and non-ferrous metals. The research...

Data and Materials : Summarizing Global SARS-CoV-2 Geographical Spread by Phylogenetic Multitype Branching Models

Hao Chi Kiang , Krzysztof Bartoszek, Sebastian Sakowski, Stefano Iacus & Michele Vespe
Raw numerical results, phylogeny, and related data for the conference proceeding article "Summarizing Global SARS-CoV-2 Geographical Spread by Phylogenetic Multitype Branching Models".

Wychowanie w rodzinie włościańskiej w świetle listów czytelników „Zorzy” (1905–1918

Małgorzata Krakowiak
Celem artykułu jest wskazanie i omówienie wychowawczych działań stosowanych przez rodziny włościańskie. Działania te były opisywane w listach czytelników i publikowane wczasopiśmie „Zorza” i jego kontynuacjach w latach 1905–1918. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: Jak w listach oceniano wychowawcze wpływy rodziny i jakie postulaty formułowano? Jak w korespondencji publikowanej w prasie dla włościan opisywano realizacje opiekuńczo-wychowawczych zadań w rodzinach? Jakie zagrożenia dla rodziny – jej stałościi wychowawczej roli – wskazywano w korespondencji czytelników?

Aktywność w zakresie prewencji i deradykalizacji kontrterrorystycznej (CT/PCVE) w latach 2005–2020 w Belgii, Francji, Hiszpanii i Niderlandach

Ryszard Machnikowski, Andrzej Kozłowski, Stanislaw Kosmynka & Piotr Ciach

Upbringing in a peasant family described in the readers’ letters of the periodical „Zorza” (1905–1918)

Małgorzata Krakowiak
The aim of the article was to indicate and discuss upbringing in peasant families, which was described in readers’ letters published in the periodical „Zorza” and its continuations from 1905 until 1918. In the present article, the author tried to answer the following questions: How was the educational influence in the family assessed in the letters and wha tpostulates were formulated? How was the implementation of care and educational tasks in the families described in...

Polityczne uwarunkowania trwania systemu klasowo-lekcyjnego w szkolnictwie publicznym

Bogusław ŚLIWERSKI
Przedmiotem analizy jest panujący we współczesnej Polsce centralistyczny system zarządzania, nadzoru i reformowania edukacji szkolnej. Autor wskazuje na kwestię pozorowania przez rządy lat 1993-2020 procesów decentralizacji, demokratyzacji kształcenia dzieci i młodzieży w szkolnictwie publicznym. Uniemożliwia to rezygnację nauczycieli z edukacji behawioralnej, doktrynalnej, zamkniętej na rzecz dydaktyki konstruktywistycznej, otwartej i zmieniającej system klasowo-lekcyjnego gorsetu.

Komunikacyjne aspekty społecznego sporu o ocenę polskiej transformacji ustrojowej i demokracji. Badania wstępne nad świadomością dyskursową elit symbolicznych

Magdalena Nowicka-Franczak
Zbiór danych składa się z transkrypcji 21 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych od czerwca do października 2021 r. z dziennikarzami i dziennikarkami, publicyst(k)ami i publicznymi intelektualist(k)ami, związanymi z ogólnopolskimi mediami opiniotwórczymi. Grupę dobierano celowo. Objęła osoby reprezentujące różne opcje światopoglądowe. Podział płciowy nie był zbalansowany (7 kobiet i 14 mężczyzn), ponieważ polskie media opiniotwórcze pozostają zmaskulinizowane. Wywiady trwały najczęściej 85–90 min. Transkrypcje poddano pseudonimizacji. Badani byli w momencie wywiadu w wieku 32–64 lat, reprezentowali trzy pokolenia autorów...

Sex chromosome differentiation via changes in the Y chromosome repeat landscape in African annual killifishes Nothobranchius furzeri and N. kadleci

Jana Štundlová, Monika Kreklová, Karolína Lukšíková, Anna Voleníková, Tomáš Pavlica, Marie Altmanová, Martin Reichard, Christoph Englert, Silke Förste, Martina Dalíková, Šárka Pelikánová, Anatolie Marta, Sergey A. Simanovsky, Matyáš Hiřman, Marek Jankásek, Tomáš Dvořák, Joerg Bohlen, Petr Ráb, Petr Nguyen & Alexandr Sember
Repetitive DNA represents an important driver of sex chromosome differentiation. Yet repetitive sequences tend to be misrepresented or overlooked in genomic studies. We analysed repetitive landscape of sex chromosomes in several populations of a turquoise killifish Nothobranchius furzeri and its sister species N. kadleci (Teleostei: Nothobranchiidae), representatives of African annual killifishes with high rate of karyotype and sex chromosome evolution. We combined bioinformatic analyses of repeatome with molecular cytogenetic techniques such as comparative genomic hybridization,...

Septoria_krystynae_ML_1000.pdf

Katarzyna Janik-Superson, Dominik Strapagiel, Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, Sebastian Piskorski & Ewa Zapora
Phylogenetic tree with the new Septoria krystynae fungal species, constructed by the maximum likelihood (ML) method using a concatenated alignment data set of the partial sequences of the translation elongation factor 1-α (tef1), β-tubulin (tub2), 28S nuc rRNA gene (LSU, large subunit 28S), internal transcribed spacer regions and intervening 5.8S nuc rRNA gene (ITS) of the nuc rDNA operon and actin (actA) genes. The K2+G+I (Kimura 2-parameter model with Gamma distribution and evolutionarily invariable certain...

Septoria_krystynae_ML_1000.pdf

Katarzyna Janik-Superson, Dominik Strapagiel, Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, Sebastian Piskorski & Ewa Zapora
Phylogenetic tree with the new Septoria krystynae fungal species, constructed by the maximum likelihood (ML) method using a concatenated alignment data set of the partial sequences of the translation elongation factor 1-α (tef1), β-tubulin (tub2), 28S nuc rRNA gene (LSU, large subunit 28S), internal transcribed spacer regions and intervening 5.8S nuc rRNA gene (ITS) of the nuc rDNA operon and actin (actA) genes. The K2+G+I (Kimura 2-parameter model with Gamma distribution and evolutionarily invariable certain...

Septoria_krystynae_ML_1000.pdf

Katarzyna Janik-Superson, Dominik Strapagiel, Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, Sebastian Piskorski & Ewa Zapora
Phylogenetic tree with the new Septoria krystynae fungal species, constructed by the maximum likelihood (ML) method using a concatenated alignment data set of the partial sequences of the translation elongation factor 1-α (tef1), β-tubulin (tub2), 28S nuc rRNA gene (LSU, large subunit 28S), internal transcribed spacer regions and intervening 5.8S nuc rRNA gene (ITS) of the nuc rDNA operon and actin (actA) genes. The K2+G+I (Kimura 2-parameter model with Gamma distribution and evolutionarily invariable certain...

Nowoczesność, edukacja, młode pokolenie w perspektywie

Aneta Bołdyrew
Celem artykułu jest syntetyzujące omówienie najważniejszych przemian społecznych w warunkach nowoczesności w XIX i na początku XX w., szczególnie istotnych dla przeobrażeń życia rodzinnego, sytuacji dzieci i młodzieży, edukacji.

Wybrane uwarunkowania tworzenia lokalnych systemów innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe

Katarzyna Zajda &
Badanie przeprowadzono w ramach projektu pt.: „Lokalne systemy innowacji społecznych na wsi”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (na podstawie UMO-2015/19/D/HS6/00690) realizowanego w latach 2016-2021.Kierownikiem projektu była dr Katarzyna Zajda (Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki), wykonawcą dr Agnieszka Kretek-Kamińska (Katedra Metod i Technik Badawczych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki).Przedmiotem badania były cechy organizacji pozarządowych wyróżniające te, które posiadały doświadczenie we wdrażaniu innowacji społecznych.Założono, że cechy te można wspierać, by zwiększać potencjał organizacji pozarządowych...

Salamanders reveal novel trajectories of amphibian MHC evolution

Piotr Minias, Gemma Palomar, Katarzyna Dudek & Wiesław Babik
Genes of the Major Histocompatibility Complex (MHC) code for immune proteins that are crucial for pathogen recognition in vertebrates. MHC research in non-model taxa has long been hampered by its genomic complexity that makes the locus-specific genotyping challenging. The recent progress in sequencing and genotyping methodologies allows an extensive phylogenetic coverage in studies of MHC evolution. Here, we analysed the peptide-binding region of MHC class I in 30 species of salamanders from six families representative...

The macropragmatics of follow-up sequences in political communication

Piotr Cap

Zjawisko onomatopei jako złożone zagadnienie w procesie przekładu wierszy Juliana Tuwima dla dzieci na język niemiecki

Maria Migodzińska

Registration Year

 • 2022
  27

Resource Types

 • Journal Article
  14
 • Dataset
  6
 • Image
  3
 • Text
  3
 • Book Chapter
  1

Affiliations

 • University of Łódź
  25
 • Uniwersytet Łódzki
  2
 • European Commission
  1
 • Lodz University of Technology
  1
 • Nicolaus Copernicus University
  1
 • Institute of Animal Physiology and Genetics
  1
 • University of Wisconsin–Milwaukee
  1
 • University of South Bohemia in České Budějovice
  1
 • Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute
  1
 • Jagiellonian University
  1