10 Works

Data from: Re-visiting the phylogeography and demography of European badgers (Meles meles) based on broad sampling, multiple markers and simulations

Alain C. Frantz, Allan D. McDevitt, Lisa C. Pope, Joanna Kochan, John Davison, Chris F. Clements, Morten Elmeros, Guillem Molina-Vacas, Aritz Ruiz-Gonzalez, Alessandro Balestrieri, Koen Van Den Berge, Peter Breyne, Emmanuel Do Linh San, Erik O. Ågren, Franz Suchentrunk, Laurent Schley, Rafał Kowalczyk, Berit I. Kostka, Dusko Ćirović, Nikica Šprem, Marc Colyn, Marco Ghirardi, Venislava Racheva, Christophe Braun, Rita Oliveira … & Terry Burke
Although the phylogeography of European mammals has been extensively investigated since the 1990s, many studies were limited in terms of sampling distribution, the number of molecular markers used and the analytical techniques employed, frequently leading to incomplete postglacial recolonisation scenarios. The broad-scale genetic structure of the European badger (Meles meles) is of interest as it may result from historic restriction to glacial refugia and/or recent anthropogenic impact. However, previous studies were based mostly on samples...

Towards Anonymous Mobility Data Through the Modelling of Spatiotemporal Circadian Rhythms

Kamil Smolak, Katarzyna Siła-Nowicka & Witold Rohm

Insight into the genetic population structure of wild red foxes in Poland reveals low risk of genetic introgression from escaped farm red foxes

Magdalena Zatoń-Dobrowolska, Heliodor Wierzbicki, Magdalena Moska & Anna Mucha
In this study we assessed the level of genetic introgression between red foxes bred on fur farms in Poland and the native wild population. We also evaluated the impact of a geographic barrier and isolation by distance on gene flow between two isolated subpopulations of the native red fox and their genetic differentiation. Nuclear and mitochondrial DNA was collected from a total of 308 individuals (200 farm and 108 wild red foxes) to study non-native...

Powodzie w Jeleniej Górze – przyczyny i skutki

Zbigniew Piepiora & Michał Brzywcz
Celem artykułu jest analiza przyczyn i skutków powodzi na obszarze Jeleniej Góry. Autorzy częściowo pozytywnie zweryfikowali hipotezę, zgodnie z którą powodzie na obszarze miasta mają charakter antropogeniczny. W pracy zidentyfikowano najważniejsze przyczyny powstawania wezbrań powodziowych w Jeleniej Górze, a także czynniki warunkujące ich skalę i zasięg. Następnie przedstawiono skutki, jakie niesie ze sobą powódź na badanym obszarze w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, ekonomii, społeczeństwa oraz przestrzeni.

Contact zone of two different chloroplast lineages and genetic guidelines for seed transfer in Quercus serrata and Q. crispula

Kataru Onosato, Takuto Shitara, Asako Matsumoto, Ayumi Matsuo, Yoshihisa Suyama & Yoshihiko Tsumura
Within their natural distribution ranges, plant species exhibit genetic structure which has been created by global climate change and natural selection over long periods. To conserve local forests with different genetic structures, genetic guidelines for seed and seedling transfer in individual species are therefore necessary. Genetic guidelines have been published for 43 Japanese tree species using population genetic data; however, for practical use, more detailed genetic borders between important genetic lineages should be clarified to...

Powodzie w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Górze – aspekt przestrzenny

Zbigniew Piepiora & Michał Brzywcz
Celem artykułu jest analiza występowania powodzi na obszarze Jeleniej Góry, jego wpływu na funkcjonowanie otoczenia w wybranych aspektach, ocena polityki przestrzennej miasta w kontekście powodzi oraz stworzenie zaleceń i rozwiązań, których realizacja dałaby szansę na ograniczenie skutków powodzi. Autorzy zweryfikowali hipotezę: „Przeciwdziałanie skutkom powodzi w Maciejowej jest możliwe dzięki odpowiedniej polityce przestrzennej”. W pracy zidentyfikowano najważniejsze przyczyny powstawania wezbrań powodziowych w Maciejowej, a także czynniki warunkujące ich skalę i zasięg. Następnie przedstawiono skutki, jakie niesie...

Data from: The presence of bacterial microcolonies on the maxillary sinus ciliary epithelium in healthy young individuals

Monika Morawska-Kochman, Krzysztof Marycz, Katarzyna Jermakow, Kamil Nelke, Wojciech Pawlak & Marek Bochnia
Objective: The aim of this cross-sectional in vitro study was to evaluate the mucosal surfaces of healthy maxillary sinuses, explore different forms of bacterial microorganism colonies present on the mucous membrane, and determine a mucosal surface area they occupy. Methods: Samples of the maxillary sinus mucosa were collected from 30 healthy patients (M=11; F=19). The material was obtained during the Le Fort I osteotomy performed during corrective jaw surgery. The morphological and morphometric analysis of...

Przeciwdziałanie skutkom powodzi w Jeleniej Górze

Zbigniew Piepiora & Michał Brzywcz
Celem artykułu jest ocena systemu ochrony przed powodzią i ocena polityki przestrzennej miasta w kontekście powodzi. Autorzy zweryfikowali w artykule hipotezę: „Ograniczenie negatywnych skutków powodzi na obszarze Jeleniej Góry jest możliwe przy wykorzystaniu dostępnych sił i środków”. W pracy oceniono system ochrony przeciwpowodziowej w Jeleniej Górze, istniejące rozwiązania techniczne oraz zarządzanie kryzysowe mieście. Skupiono się na ocenie gospodarki przestrzennej w kontekście zagrożenia powodziami, polityki przestrzennej miasta oraz zapisów w prawie miejscowym. Sformułowano zalecenia na podstawie...

Data from: Coalescent-based species delimitation approach uncovers high cryptic diversity in the cosmopolitan lichen-forming fungal genus Protoparmelia (Lecanorales, Ascomycota)

Garima Singh, Francesco Dal Grande, Pradeep K. Divakar, Jürgen Otte, Steven D. Leavitt, Katarzyna Szczepanska, Ana Crespo, Víctor J. Rico, André Aptroot, Marcela Eugenia Da Silva Cáceres, H. Thorsten Lumbsch & Imke Schmitt
Species recognition in lichen-forming fungi has been a challenge because of unsettled species concepts, few taxonomically relevant traits, and limitations of traditionally used morphological and chemical characters for identifying closely related species. Here we analyze species diversity in the cosmopolitan genus Protoparmelia s.l. The ~25 described species in this group occur across diverse habitats from the boreal -arctic/alpine to the tropics, but their relationship to each other remains unexplored. In this study, we inferred the...

Spatial, climate and ploidy factors drive genomic diversity and resilience in the widespread grass Themeda triandra

Collin Ahrens, Elizabeth A. James, Adam D. Miller, Ferguson Scott, Nicola C. Aitken, Ashley W. Jones, Patricia Lu‐Irving, Justin O. Borevitz, David J. Cantrill & Paul D. Rymer
This data set was used to assess the climate resilience of Themeda triandra, a foundational species and the most widespread plant in Australia, by assessing the relative contributions of spatial, environmental, and ploidy factors to contemporary genomic variation. Reduced-representation genome sequencing on 472 samples from 52 locations was used to test how the distribution of genomic variation, including ploidy polymorphism, supports adaptation to hotter and drier climates.

Registration Year

 • 2021
  1
 • 2020
  5
 • 2019
  1
 • 2017
  1
 • 2015
  1
 • 2014
  1

Resource Types

 • Dataset
  6
 • Text
  4

Affiliations

 • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
  10
 • University of the Basque Country
  1
 • National Veterinary Institute
  1
 • Queen's University Belfast
  1
 • Research Institute for Nature and Forest
  1
 • Field Museum of Natural History
  1
 • University of Zagreb
  1
 • University of Queensland
  1
 • University of Milan
  1
 • Royal Botanic Gardens
  1