5 Works

Powodzie w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Górze – aspekt przestrzenny

Zbigniew Piepiora & Michał Brzywcz
Celem artykułu jest analiza występowania powodzi na obszarze Jeleniej Góry, jego wpływu na funkcjonowanie otoczenia w wybranych aspektach, ocena polityki przestrzennej miasta w kontekście powodzi oraz stworzenie zaleceń i rozwiązań, których realizacja dałaby szansę na ograniczenie skutków powodzi. Autorzy zweryfikowali hipotezę: „Przeciwdziałanie skutkom powodzi w Maciejowej jest możliwe dzięki odpowiedniej polityce przestrzennej”. W pracy zidentyfikowano najważniejsze przyczyny powstawania wezbrań powodziowych w Maciejowej, a także czynniki warunkujące ich skalę i zasięg. Następnie przedstawiono skutki, jakie niesie...

Przeciwdziałanie skutkom powodzi w Jeleniej Górze

Zbigniew Piepiora & Michał Brzywcz
Celem artykułu jest ocena systemu ochrony przed powodzią i ocena polityki przestrzennej miasta w kontekście powodzi. Autorzy zweryfikowali w artykule hipotezę: „Ograniczenie negatywnych skutków powodzi na obszarze Jeleniej Góry jest możliwe przy wykorzystaniu dostępnych sił i środków”. W pracy oceniono system ochrony przeciwpowodziowej w Jeleniej Górze, istniejące rozwiązania techniczne oraz zarządzanie kryzysowe mieście. Skupiono się na ocenie gospodarki przestrzennej w kontekście zagrożenia powodziami, polityki przestrzennej miasta oraz zapisów w prawie miejscowym. Sformułowano zalecenia na podstawie...

Spatial, climate and ploidy factors drive genomic diversity and resilience in the widespread grass Themeda triandra

Collin Ahrens, Elizabeth A. James, Adam D. Miller, Ferguson Scott, Nicola C. Aitken, Ashley W. Jones, Patricia Lu‐Irving, Justin O. Borevitz, David J. Cantrill & Paul D. Rymer
This data set was used to assess the climate resilience of Themeda triandra, a foundational species and the most widespread plant in Australia, by assessing the relative contributions of spatial, environmental, and ploidy factors to contemporary genomic variation. Reduced-representation genome sequencing on 472 samples from 52 locations was used to test how the distribution of genomic variation, including ploidy polymorphism, supports adaptation to hotter and drier climates.

Powodzie w Jeleniej Górze – przyczyny i skutki

Zbigniew Piepiora & Michał Brzywcz
Celem artykułu jest analiza przyczyn i skutków powodzi na obszarze Jeleniej Góry. Autorzy częściowo pozytywnie zweryfikowali hipotezę, zgodnie z którą powodzie na obszarze miasta mają charakter antropogeniczny. W pracy zidentyfikowano najważniejsze przyczyny powstawania wezbrań powodziowych w Jeleniej Górze, a także czynniki warunkujące ich skalę i zasięg. Następnie przedstawiono skutki, jakie niesie ze sobą powódź na badanym obszarze w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, ekonomii, społeczeństwa oraz przestrzeni.

Contact zone of two different chloroplast lineages and genetic guidelines for seed transfer in Quercus serrata and Q. crispula

Kataru Onosato, Takuto Shitara, Asako Matsumoto, Ayumi Matsuo, Yoshihisa Suyama & Yoshihiko Tsumura
Within their natural distribution ranges, plant species exhibit genetic structure which has been created by global climate change and natural selection over long periods. To conserve local forests with different genetic structures, genetic guidelines for seed and seedling transfer in individual species are therefore necessary. Genetic guidelines have been published for 43 Japanese tree species using population genetic data; however, for practical use, more detailed genetic borders between important genetic lineages should be clarified to...

Registration Year

 • 2020
  5

Resource Types

 • Text
  3
 • Dataset
  2

Affiliations

 • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
  5
 • Royal Botanic Gardens
  1
 • Sydney Fish Market (Australia)
  1
 • Royal Botanic Garden Sydney
  1
 • Western Sydney University
  1
 • University of Canberra
  1