24 Works

City break as a form of urban tourism

Agata Balińska
The aim of this paper is to investigate the attractiveness of city break trips as a form of urban (cognitive) tourism. The study focuses on the following research questions: What factors influence the popularity of city break trips? Which cities are most often chosen as destinations for short-term holidays? What factors determine the choice of these cities? Which city attractions appeal to city break visitors? How are city breaks organized? These research questions were investigated...

THE CHARACTERISTICS OF THE FUNCTIONING OF PEOPLE WITH ANOREXIA NERVOSA IN THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGE

Dagmara Maria Boruc & Izabela Pietrowska

ŚWIAT BADACZA I BADANEGO W WARUNKACH ZMIANY

Monika Jurewicz

Genomic footprints of recovery in the European bison

Tom Druet, Kamil Oleński, Laurence Flori, Amandine Bertrand, Wanda Olech, Malgorzata Tokarska, Stanislaw Kaminski & Mathieu Gautier
After extinction in the wild in the beginning of the twentieth century, the European bison has been successfully recovered in two distinct genetic lines from only twelve and seven captive founders. We here aimed at characterizing the levels of realized inbreeding in these two restored lines to provide empirical insights into the genomic footprints left by population recovery from a small number of founders. To that end, we genotyped 183 European bison born over the...

Is the European Union membership a sufficient factorto improve the level of regional development? The case of Albania and voivodeships in Poland

Sylwester Kozak & Etleva Muça
The article presents the results of research on changes in the level of regional development in Albania and in all voivodships in Poland in the years 2010-2017. The applied annual data come from national statistical offices and include two social and six economic criteria. The study used one of the methods of multi-criteria decision analysis - TOPSIS with vector and linear parameters’ normalization. The results obtained (for both methods of normalization) indicate that in the...

POLITYKA GLOBALNA JAKO CZYNNIK ZMIAN REGIONALNYCH

Joanna Wyleżałek

STRACH PRZED GWAŁTOWNĄ ZMIANĄ W SPOŁECZEŃSTWIE RYZYKA

Franciszek Kampka

OBYWATELE I PRAWO PETYCJI. W STRONĘ ZMIAN?

Barbara Post

Jaskuła et al. Morphological variability in Lophyra flexuosa (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cicindelidae) in desert countries: sexual dimorphism and geographic aspect

Radomir Jaskuła, Axel Schwerk & Mateusz Płóciennik
The file with raw data which includes morphometric measuremens for all specimens of Lophyra flexuosa from Morocco and Tunisia studied in the manuscript entitled "Morphological variability in Lophyra flexuosa (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cicindelidae) in desert countries: sexual dimorphism and geographic aspect". Details about all sampling sites for this species (altitude, habitat type, and climatic zone) are also included in the file.

Tourism activity of Polish seniors

Agata Balińska & Monika Wojcieszak-Zbierska
Research on the tourist activity of seniors is a response to social changes that are taking place in European countries, including Poland. Aging is making seniors tourism an important and crumbling sector of the tourism market. The aim of the research presented in the article was to analyze the tourist activity of the elderly. The research also adopted research problems, which boiled down to determining: the frequency of trips of seniors in Poland, the main...

STRATEGIE RADZENIA SOBIE PRZEZ DZIECI W WARUNKACH ZMIANY SPOWODOWANYCH CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Agnieszka Pawluk-Skrzypek

Retrotransposon-based genetic diversity of Deschampsia antarctica Desv. from King George Island (Maritime Antarctic)

Piotr Androsiuk, Katarzyna J. Chwedorzewska, Justyna Dulska, Sylwia Milarska & Irena Giełwanowska
Deschampsia antarctica Desv. can be found in diverse Antarctic habitats which may vary considerably in terms of environmental conditions and soil properties. As a result, the species is characterized by wide ecotypic variation in terms of both morphological and anatomical traits. The species is a unique example of an organism that can successfully colonize inhospitable regions due to its phenomenal ability to adapt to both the local mosaic of microhabitats and to general climatic fluctuations....

ZMIANA SPOŁECZNA – RÓŻNORODNOŚĆ PODEJŚĆ, PROBLEMÓW I PERSPEKTYW BADAWCZYCH. WPROWADZENIE

Beata Maria Nowak, Emilia Paprzycka & Ewa Narkiewicz-Niedbalec

Integracja europejska i współpraca regionalna w koncepcjach programowych parlamentarnych partii ludowych w Polsce (1989–2004)

Piotr Swacha
Celem artykułu jest analiza założeń programowych dotyczących polityki zagranicznej, które zostały sformułowane przez partie ruchu ludowego po roku 1989. Obszarem zainteresowania były kwestie stosunku do integracji europejskiej, koncepcji współpracy regionalnej, relacji Polski z sąsiadami, polskiej obecności w NATO oraz przyszłej wizji Unii Europejskiej. Analiza obejmuje programy przedwyborcze z lat 1991, 1993, 1997, 2001, jak również dokumenty programowe ogłoszone w 1989 r. przez dwa ugrupowania ruchu ludowego, które w tym okresie rozpoczęły swoją działalność. Badanie odnosi...

Over 80 years without major disturbance, late successional Białowieża woodlands exhibit complex dynamism, with coherent compositional shifts towards true old‐growth conditions

Bogdan Brzeziecki, Kerry Woods, Leszek Bolibok, Jacek Zajączkowski, Stanisław Drozdowski, Kamil Bielak & Henryk Żybura
1. Controversies about successional dynamics of woodland communities have a long history, dating back to the classical debates between Clements and Gleason and continuing into the present. These debates have largely concerned the predictability or convergence of forest developmental trends as well as the relative importance of different mechanisms and forces driving forest succession. However, opportunities for rigorous testing of competing hypotheses are limited, mainly because plot-based studies of forest vegetation spanning more than a...

FAMILY, RELIGION, HOMELAND – THE TRADITIONAL VALUES OF POLES IN THE PROCESS OF TRANSFORMATION

Rafał Boguszewski & Marta Bożewicz

PRACA CZY RODZINA? AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MŁODYCH KOBIET NA ETAPIE WCHODZENIA W DOROSŁOŚĆ

Jolanta Grotowska-Leder

Registration Year

 • 2020
  24

Resource Types

 • Text
  20
 • Dataset
  4

Affiliations

 • Warsaw University of Life Sciences
  24
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  2
 • University of Liège
  1
 • University of Silesia
  1
 • National Aviation University
  1
 • Bennington College
  1
 • French National Institute for Agricultural Research
  1
 • University of Warsaw
  1
 • Agricultural University of Tirana
  1
 • University of Life Sciences in Poznań
  1