18 Works

Występowanie łosi Alces alces L. na terenie Lasów Rogowskich (środkowa Polska)

Jakub Gryz & Dagny Krauze-Gryz

Wykorzystanie przejść dolnych przez ssaki na terenie Lasów Rogowskich

Karolina Jasińska, Jakub Gryz & Dagny Krauze-Gryz

Historia zaniku zimoziołu północnego Linnaea borealis L. na terenie Lasów Rogowskich

Jakub Gryz & Dagny Krauze-Gryz

Data from: Effective specialist or jack of all trades? Experimental evolution of a crop pest in fluctuating and stable environments

Lechosław Kuczyński, Anna Skoracka, Alicja Laska, Jacek Radwan, Mateusz Konczal, Kamila Karpicka-Ignatowska, Anna Przychodzka, Jarosław Raubic, Mariusz Lewandowski & Ewa Puchalska
Understanding pest evolution in agricultural systems is crucial for developing effective and innovative pest control strategies. Types of cultivation, such as crop monocultures versus polycultures or crop rotation, may act as a selective pressure on pests’ capability to exploit the host’s resources. In this study, we examined the herbivorous mite Aceria tosichella (commonly known as wheat curl mite), a widespread wheat pest, to understand how fluctuating versus stable environments influence its niche breadth and ability...

Additional file 1 of Antitumor activity of the protein kinase inhibitor 1-(β-D-2′-deoxyribofuranosyl)-4,5,6,7-tetrabromo- 1H-benzimidazole in breast cancer cell lines

Mirosława Koronkiewicz, Zygmunt Kazimierczuk & Andrzej Orzeszko
Additional file 1.

Proces usamodzielniania się śledzonych telemetrycznie bielików Haliaeetus albicilla z Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w okresie post-pisklęcym

Dariusz Anderwald & Karolina Lubińska

Synantropizacja flory roślin naczyniowych rezerwatu Wieliszewskie Łęgi (środkowa Polska)

Piotr Zaniewski, Iwona Dembicz, Ewa Zaniewska, Agnieszka Kanabus & Łukasz Kozub

Nest-boxes alter the reproductive ecology of urban cavity-nesters in a species-dependent way

Joanna Sudyka, Irene Di Lecce, Lucyna Wojas, Patryk Rowiński & Marta Szulkin
Human-provided nesting shelters such as nest-boxes mitigate the shortage of natural breeding sites. Since artificial nests are not where animals evolved and optimised their reproductive performance, it remains inconclusive if these are adequate substitutes, ensuring equivalent fitness returns while breeding. In particular, most knowledge on the ecology of cavity-nesting birds comes from nest-box populations, but no study has directly compared fitness consequences of breeding inside nest-boxes in relation to natural cavities in cities. We directly...

Empiryczna ocena dokładności zwykłych wzorów dendrometrycznych dla strzał bez kory modrzewia europejskiego Larix decidua Mill.

Łukasz Hawranik & Robert Tomusiak

Antitumor activity of the protein kinase inhibitor 1-(β-D-2′-deoxyribofuranosyl)-4,5,6,7-tetrabromo- 1H-benzimidazole in breast cancer cell lines

Mirosława Koronkiewicz, Zygmunt Kazimierczuk & Andrzej Orzeszko
Abstract Background The protein kinases CK2 and PIM-1 are involved in cell proliferation and survival, the cell cycle, and drug resistance, and they are found overexpressed in virtually all types of human cancer, including breast cancer. In this study, we investigated the antitumor activity of a deoxynucleoside derivative, the protein kinase inhibitor compound 1-(β-D-2′-deoxyribofuranosyl)-4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazole (K164, also termed TDB), inter alia CK2 and PIM-1, on breast cancer cell lines (MDA-MB-231, MCF-7, and SK-BR-3). Methods An evaluation...

Additional file 1 of Antitumor activity of the protein kinase inhibitor 1-(β-D-2′-deoxyribofuranosyl)-4,5,6,7-tetrabromo- 1H-benzimidazole in breast cancer cell lines

Mirosława Koronkiewicz, Zygmunt Kazimierczuk & Andrzej Orzeszko
Additional file 1.

Seniorzy w Polsce – stan zdrowia, wsparcie instytucjonalne i opieka nieformalna

Małgorzata Helena Herudzińska
W Polsce (choć nie tylko) ostatnie dziesięciolecia cechuje trwałe zjawisko, jakim jest wzrost udziału osób starszych w strukturze wieku ludności. Dynamika zmian społecznych, których źródłem są m.in. procesy demograficzne powoduje, że jednym z ważniejszych dziś wyzwań jest kwestia opieki nad seniorami. W naszym kraju opieka ta organizowana jest głównie w sferze prywatnej – ogromną rolę odgrywa tutaj rodzina. Tymczasem jej opiekuńczy potencjał maleje.

Antitumor activity of the protein kinase inhibitor 1-(β-D-2′-deoxyribofuranosyl)-4,5,6,7-tetrabromo- 1H-benzimidazole in breast cancer cell lines

Mirosława Koronkiewicz, Zygmunt Kazimierczuk & Andrzej Orzeszko
Abstract Background The protein kinases CK2 and PIM-1 are involved in cell proliferation and survival, the cell cycle, and drug resistance, and they are found overexpressed in virtually all types of human cancer, including breast cancer. In this study, we investigated the antitumor activity of a deoxynucleoside derivative, the protein kinase inhibitor compound 1-(β-D-2′-deoxyribofuranosyl)-4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazole (K164, also termed TDB), inter alia CK2 and PIM-1, on breast cancer cell lines (MDA-MB-231, MCF-7, and SK-BR-3). Methods An evaluation...

Small-dimension drill-hole deflection in selected fibreboards

Patryk Król
The dataset consists of scans of MDF, HDF, and hard fibreboard specimens with holes of different diameters (0.5, 1.0, 2.0, 3.0 mm). NGC file attached as an example of gcode used (9 samples at once). Feedrates: 2, 6, 10, 16, 25, 35, 45 inch/min. The samples were made on a self-made milling machine and scanned with a flatbed scanner (Canon CanoScan LiDE 200, CIS technology, 4800 dpi).Samples were to correlate feed rate, material type, and...

Emerging stability of forest productivity by mixing two species buffers temperature destabilizing effect

Miren Del Rio, Ricardo Ruiz‐Peinado, Stig‐Olof Holm, Aris Jansons, Thomas Nord‐Larsen, Kris Verheyen, Andrés Bravo‐Oviedo, Hans Pretzsch, Ricardo Ruiz-Peinado, Hervé Jactel, Lluís Coll, Magnus Löf, Jorge Aldea, Christian Ammer, Admir Avdagić, Ignacio Barbeito, Kamil Bielak, Felipe Bravo, Gediminas Brazaitis, Jakub Cerný, Catherine Collet, Sonia Condés, Lars Drössler, Marek Fabrika, Michael Heym … & Andrés Bravo-Oviedo
The increasing disturbances in monocultures around the world are testimony to their instability under global change. Many studies have claimed that temporal stability of productivity increase with species richness, although the ecological fundaments have mainly been investigated through diversity experiments. To adequately manage forest ecosystems, it is necessary to have a comprehensive understanding of the effect of mixing species on the temporal stability of productivity and the way in which this it is influenced by...

Praktyki religijne zapośredniczone medialnie jako alternatywa dla tradycyjnej religijności Polaków w czasie pandemii COVID-19

Rafał Boguszewski

Występowanie gadów na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie

Jakub Gryz & Dagny Krauze-Gryz

Nowe stanowiska derenia rozłogowego Cornus sericea L. w otulinie rezerwatu przyrody Skarpa Ursynowska w Warszawie

Ewa Zaniewska & Łukasz Kwaśny

Registration Year

 • 2022
  18

Resource Types

 • Journal Article
  9
 • Dataset
  4
 • Text
  3
 • Collection
  2

Affiliations

 • Warsaw University of Life Sciences
  17
 • Narodowy Instytut Leków
  3
 • Forest Research Institute
  2
 • University of Warsaw
  2
 • Ghent University
  1
 • Technical University of Zvolen
  1
 • Ukrainian National Forestry University
  1
 • Estonian University of Life Sciences
  1
 • Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
  1
 • University of Agriculture in Krakow
  1