708,641 Works

CCDC 1827743: Experimental Crystal Structure Determination

Zhigang Wang
Related Article: Zhigang Wang|2018|CSD Communication|||

CCDC 1589021: Experimental Crystal Structure Determination

Dong-Feng Chai
Related Article: Dong-Feng Chai|2018|CSD Communication|||

CCDC 1589020: Experimental Crystal Structure Determination

Dong-Feng Chai
Related Article: Dong-Feng Chai|2018|CSD Communication|||

CCDC 1589016: Experimental Crystal Structure Determination

Dong-Feng Chai
Related Article: Dong-Feng Chai|2018|CSD Communication|||

CCDC 1827720: Experimental Crystal Structure Determination

Bin Zhang
Related Article: Bin Zhang|2018|CSD Communication|||

CCDC 1827656: Experimental Crystal Structure Determination

Heinemann, F. W., Kaempf, H., Sellmann & D.
Related Article: Heinemann, F. W., Kaempf, H., Sellmann, D.|2018|CSD Communication|||

CCDC 1827712: Experimental Crystal Structure Determination

P.V. Andreev, A.I Murgin, T.I Ovsetsina & N.V Somov
Related Article: P.V. Andreev, A.I Murgin, T.I Ovsetsina, N.V Somov|2018|CSD Communication|||

CCDC 1827655: Experimental Crystal Structure Determination

Heinemann, F. W., Kaempf, H., Sellmann & D.
Related Article: Heinemann, F. W., Kaempf, H., Sellmann, D.|2018|CSD Communication|||

CCDC 1827654: Experimental Crystal Structure Determination

Heinemann, F. W., Kaempf, H., Sellmann & D.
Related Article: Heinemann, F. W., Kaempf, H., Sellmann, D.|2018|CSD Communication|||

CCDC 1827586: Experimental Crystal Structure Determination

David Graf & Olusola Ojelere
Related Article: David Graf, Olusola Ojelere|2018|CSD Communication|||

CCDC 1827587: Experimental Crystal Structure Determination

David Graf & Olusola Ojelere
Related Article: David Graf, Olusola Ojelere|2018|CSD Communication|||

CCDC 1827585: Experimental Crystal Structure Determination

David Graf & Olusola Ojelere
Related Article: David Graf, Olusola Ojelere|2018|CSD Communication|||

CCDC 1827668: Experimental Crystal Structure Determination

Heinemann, F. W., Hein, K., Sellmann & D.
Related Article: Heinemann, F. W., Hein, K., Sellmann, D.|2018|CSD Communication|||

CCDC 1827666: Experimental Crystal Structure Determination

Heinemann, F. W., Hein, K., Sellmann & D.
Related Article: Heinemann, F. W., Hein, K., Sellmann, D.|2018|CSD Communication|||

CCDC 1827667: Experimental Crystal Structure Determination

Heinemann, F. W., Hein, K., Sellmann & D.
Related Article: Heinemann, F. W., Hein, K., Sellmann, D.|2018|CSD Communication|||

CCDC 1827524: Experimental Crystal Structure Determination

Xing Duan, You Zhou, Ran Lv, Ben Yu, Haodong Chen, Zhenguo Ji, Yuanjing Cui, Yu Yang & Guodong Qian
Related Article: Xing Duan, You Zhou, Ran Lv, Ben Yu, Haodong Chen, Zhenguo Ji, Yuanjing Cui, Yu Yang, Guodong Qian|2018|J.Solid State Chem.|260|31|doi:10.1016/j.jssc.2018.01.002

CCDC 1827526: Experimental Crystal Structure Determination

Jia-Wei Liu, Lei Feng, Hai-Feng Su, Zhi Wang, Quan-Qin Zhao, Xing-Po Wang, Chen-Ho Tung, Di Sun & Lan-Sun Zheng
Related Article: Jia-Wei Liu, Lei Feng, Hai-Feng Su, Zhi Wang, Quan-Qin Zhao, Xing-Po Wang, Chen-Ho Tung, Di Sun, Lan-Sun Zheng|2018|J.Am.Chem.Soc.|140|1600|doi:10.1021/jacs.7b12777

CCDC 1827501: Experimental Crystal Structure Determination

Yukimasa Aida, Yu Shibata & Ken Tanaka
Related Article: Yukimasa Aida, Yu Shibata, and Ken Tanaka|2018|J.Org.Chem.|83|2617|doi:10.1021/acs.joc.7b03042

CCDC 1827475: Experimental Crystal Structure Determination

Hao-Yi Du, Si-Cong Chen, Xiao-Jun Su, Lei Jiao & Ming-Tian Zhang
Related Article: Hao-Yi Du, Si-Cong Chen, Xiao-Jun Su, Lei Jiao, Ming-Tian Zhang|2018|J.Am.Chem.Soc.|140|1557|doi:10.1021/jacs.8b00032

CCDC 1827474: Experimental Crystal Structure Determination

Hao-Yi Du, Si-Cong Chen, Xiao-Jun Su, Lei Jiao & Ming-Tian Zhang
Related Article: Hao-Yi Du, Si-Cong Chen, Xiao-Jun Su, Lei Jiao, Ming-Tian Zhang|2018|J.Am.Chem.Soc.|140|1557|doi:10.1021/jacs.8b00032

CCDC 1827473: Experimental Crystal Structure Determination

Caleb Karmel, Bijie Li & John F. Hartwig
Related Article: Caleb Karmel, Bijie Li, John F. Hartwig|2018|J.Am.Chem.Soc.|140|1460|doi:10.1021/jacs.7b11964

CCDC 1827472: Experimental Crystal Structure Determination

Caleb Karmel, Bijie Li & John F. Hartwig
Related Article: Caleb Karmel, Bijie Li, John F. Hartwig|2018|J.Am.Chem.Soc.|140|1460|doi:10.1021/jacs.7b11964

CCDC 1827471: Experimental Crystal Structure Determination

Caleb Karmel, Bijie Li & John F. Hartwig
Related Article: Caleb Karmel, Bijie Li, John F. Hartwig|2018|J.Am.Chem.Soc.|140|1460|doi:10.1021/jacs.7b11964

CCDC 1827469: Experimental Crystal Structure Determination

Francesco Manoni, Corentin Rumo, Liubo Li & Patrick G. Harran
Related Article: Francesco Manoni, Corentin Rumo, Liubo Li, Patrick G. Harran|2018|J.Am.Chem.Soc.|140|1280|doi:10.1021/jacs.7b13591

CCDC 1827470: Experimental Crystal Structure Determination

Caleb Karmel, Bijie Li & John F. Hartwig
Related Article: Caleb Karmel, Bijie Li, John F. Hartwig|2018|J.Am.Chem.Soc.|140|1460|doi:10.1021/jacs.7b11964

Resource Types

 • Dataset
  708,635

Publication Year

 • 2017
  60,266
 • 2016
  55,611
 • 2015
  57,905
 • 2014
  48,349
 • 2013
  65,812
 • 2012
  40,645
 • 2011
  55,224
 • 2010
  38,807
 • 2009
  30,722
 • 2008
  32,006
 • 2007
  33,504
 • 2006
  32,674
 • 2005
  30,326
 • 2004
  25,983
 • 2003
  21,583

Registration Year

 • 2018
  10,174
 • 2017
  60,354
 • 2016
  55,338
 • 2015
  57,879
 • 2014
  524,896