3,429 Works

CCDC 1826653: Experimental Crystal Structure Determination

Craig R. Rice, Christopher Slater, Robert A. Faulkner & Robert L. Allan
Related Article: Craig R. Rice, Christopher Slater, Robert A. Faulkner, Robert L. Allan|2018|Angew.Chem.,Int.Ed.|57|13071|doi:10.1002/anie.201805633

CCDC 1847789: Experimental Crystal Structure Determination

Thomas J. Williams, Jean-Charles Buffet, Zoë R. Turner & Dermot O'Hare
Related Article: Thomas J. Williams, Jean-Charles Buffet, Zoë R. Turner, Dermot O'Hare|2018|Cat.Sci.Tech.|8|5454|doi:10.1039/C8CY01374H

CCDC 1841372: Experimental Crystal Structure Determination

Fei Xue & Tamio Hayashi
Related Article: Fei Xue, Tamio Hayashi|2018|Angew.Chem.,Int.Ed.|57|10368|doi:10.1002/anie.201806324

CCDC 1580319: Experimental Crystal Structure Determination

Quan Li, Hai Qian, Baihao Shao, Russell P. Hughes & Ivan Aprahamian
Related Article: Quan Li, Hai Qian, Baihao Shao, Russell P. Hughes, Ivan Aprahamian|2018|J.Am.Chem.Soc.|140|11829|doi:10.1021/jacs.8b07612

CCDC 1811164: Experimental Crystal Structure Determination

Peter Antal, Bohuslav Drahos, Radovan Herchel & Zdenek Travnicek
Related Article: Peter Antal, Bohuslav Drahos, Radovan Herchel, and Zdenek Travnicek|2018|Eur.J.Inorg.Chem.||4286|doi:10.1002/ejic.201800769

CCDC 1822337: Experimental Crystal Structure Determination

Xiu-Tang Zhang, Hong-Tai Chen, Bin Li, Guang-Zeng Liu & Xin-Zheng Liu
Related Article: Xiu-Tang Zhang, Hong-Tai Chen, Bin Li, Guang-Zeng Liu, Xin-Zheng Liu|2018|J.Solid State Chem.|267|28|doi:10.1016/j.jssc.2018.08.005

CCDC 1587493: Experimental Crystal Structure Determination

Thomas M. Klapötke, Burkhard Krumm, Thomas Reith & Cornelia C. Unger
Related Article: Thomas M. Klapötke, Burkhard Krumm, Thomas Reith, and Cornelia C. Unger|2018|J.Org.Chem.|83|10505|doi:10.1021/acs.joc.8b01072

CCDC 1011071: Experimental Crystal Structure Determination

Qiong Wu, Siyan Liao, Gengnan Yu, Jian Wu & Wenjie Mei
Related Article: Qiong Wu, Siyan Liao, Gengnan Yu, Jian Wu, Wenjie Mei|2018|J.Inorg.Biochem.|189|81|doi:10.1016/j.jinorgbio.2018.09.010

CCDC 1842878: Experimental Crystal Structure Determination

Guang Chen, Xinying Zhang, Ruixue Jia, Bin Li & Xuesen Fan
Related Article: Guang Chen, Xinying Zhang, Ruixue Jia, Bin Li, Xuesen Fan|2018|Adv.Synth.Catal.|360|3781|doi:10.1002/adsc.201800622

CCDC 1577997: Experimental Crystal Structure Determination

Mona AshrafKhorasani, Nan Wu, Olivier Fleischel, Gabriele Schatte & Anne Petitjean
Related Article: Mona AshrafKhorasani, Nan Wu, Olivier Fleischel, Gabriele Schatte, Anne Petitjean|2018|Cryst.Growth Des.|18|1517|doi:10.1021/acs.cgd.7b01495

CCDC 1826835: Experimental Crystal Structure Determination

Hiroshi Ueno, Kouya Uchiyama, Yue Ma, Keita Watanabe, Kenji Yoza, Yutaka Matsuo & Hiroshi Moriyama
Related Article: Hiroshi Ueno, Kouya Uchiyama, Yue Ma, Keita Watanabe, Kenji Yoza, Yutaka Matsuo, and Hiroshi Moriyama|2018|J.Org.Chem.|83|10655|doi:10.1021/acs.joc.8b01485

CCDC 1839022: Experimental Crystal Structure Determination

Deborah Hartmann, Hubert Wadepohl & Lutz H. Gade
Related Article: Deborah Hartmann, Hubert Wadepohl, Lutz H. Gade|2018|Z.Anorg.Allg.Chem.|644|1011|doi:10.1002/zaac.201800173

CCDC 1849778: Experimental Crystal Structure Determination

Cheng Yao, Shaolin Zhou, Xiaojing Kang, Yang Zhao, Rui Yan, Yan Zhang & Lili Wen
Related Article: Cheng Yao, Shaolin Zhou, Xiaojing Kang, Yang Zhao, Rui Yan, Yan Zhang, Lili Wen|2018|Inorg.Chem.|57|11157|doi:10.1021/acs.inorgchem.8b01713

CCDC 1575649: Experimental Crystal Structure Determination

Xiaoyu Ma, Jie Liang, Fuquan Bai, Kaiqi Ye, Jianing Xu, Dongxia Zhu & Martin Robert Bryce
Related Article: Xiaoyu Ma, Jie Liang, Fuquan Bai, Kaiqi Ye, Jianing Xu, Dongxia Zhu, and Martin Robert Bryce|2018|Eur.J.Inorg.Chem.|2018|4614|doi:10.1002/ejic.201800550

CCDC 1844714: Experimental Crystal Structure Determination

Rajkumar Lalji Sahani, Manoj D. Patil, Sachin Bhausaheb Wagh & Rai-Shung Liu
Related Article: Rajkumar Lalji Sahani, Manoj D. Patil, Sachin Bhausaheb Wagh, Rai-Shung Liu|2018|Angew.Chem.,Int.Ed.|57|14878|doi:10.1002/anie.201806883

CCDC 1818907: Experimental Crystal Structure Determination

Jingyu Shi, Jing Li, Hongmei Zeng, Guohong Zou, Qinghua Zhang & Zhien Lin
Related Article: Jingyu Shi, Jing Li, Hongmei Zeng, Guohong Zou, Qinghua Zhang, Zhien Lin|2018|Dalton Trans.|47|15288|doi:10.1039/C8DT03659D

CCDC 1846913: Experimental Crystal Structure Determination

Shu-Li Yao, Teng-Fei Zheng, Xue-Mei Tian, Sui-Jun Liu, Chen Cao, Ze-Hao Zhu, Yong-Qiang Chen, Jing-Lin Chen & He-Rui Wen
Related Article: Shu-Li Yao, Teng-Fei Zheng, Xue-Mei Tian, Sui-Jun Liu, Chen Cao, Ze-Hao Zhu, Yong-Qiang Chen, Jing-Lin Chen, He-Rui Wen|2018|CrystEngComm|20|5822|doi:10.1039/C8CE01261J

CCDC 1562631: Experimental Crystal Structure Determination

Shuang Peng, Binglin Bie, Yangzesheng Sun, Min Liu, Hengjiang Cong, Wentao Zhou, Yucong Xia, Heng Tang, Hexiang Deng & Xiang Zhou
Related Article: Shuang Peng, Binglin Bie, Yangzesheng Sun, Min Liu, Hengjiang Cong, Wentao Zhou, Yucong Xia, Heng Tang, Hexiang Deng, Xiang Zhou|2018|Nat.Commun.|9|1293|doi:10.1038/s41467-018-03650-w

CCDC 1843261: Experimental Crystal Structure Determination

Atsushi Kobayashi, Yuya Yoshida, Masaki Yoshida & Masako Kato
Related Article: Atsushi Kobayashi, Yuya Yoshida, Masaki Yoshida, Masako Kato|2018|Chem.-Eur.J.|24|14750|doi:10.1002/chem.201802532

CCDC 1828589: Experimental Crystal Structure Determination

Jinkui Chai, Rongqiang Tian, Di Wu, Donghui Wei, Qun Xu, Zheng Duan & François Mathey
Related Article: Jinkui Chai, Rongqiang Tian, Di Wu, Donghui Wei, Qun Xu, Zheng Duan, François Mathey|2018|Dalton Trans.|47|13342|doi:10.1039/C8DT02648C

CCDC 1574597: Experimental Crystal Structure Determination

Mohammed Fettouhi
Related Article: Mohammed Fettouhi|2017|Z.Kristallogr.-New Cryst.Struct.|232|985|doi:10.1515/ncrs-2017-0119

CCDC 1588516: Experimental Crystal Structure Determination

Miha Drev, Uroš Grošelj, Bine Ledinek, Franc Perdih, Jurij Svete, Bogdan Štefane & Franc Požgan
Related Article: Miha Drev, Uroš Grošelj, Bine Ledinek, Franc Perdih, Jurij Svete, Bogdan Štefane, Franc Požgan|2018|ChemCatChem|10|3824|doi:10.1002/cctc.201800250

CCDC 1847223: Experimental Crystal Structure Determination

Yoshiaki Kokubo, Chiaki Yamamoto, Kazuki Tsuzuki, Takuya Nagai, Akira Katayama, Takehiro Ohta, Takashi Ogura, Yuko Wasada-Tsutsui, Yuji Kajita, Shinichi Kugimiya & Hideki Masuda
Related Article: Yoshiaki Kokubo, Chiaki Yamamoto, Kazuki Tsuzuki, Takuya Nagai, Akira Katayama, Takehiro Ohta, Takashi Ogura, Yuko Wasada-Tsutsui, Yuji Kajita, Shinichi Kugimiya, Hideki Masuda|2018|Inorg.Chem.|57|11884|doi:10.1021/acs.inorgchem.8b00982

CCDC 1811287: Experimental Crystal Structure Determination

Yan X. Shi, Katherine A. Martin, Rong Z. Liang, Daniel G. Star, Yongxin Li, Rakesh Ganguly, Ying Sim, Davin Tan, Jesús Díaz & Felipe García
Related Article: Yan X. Shi, Katherine A. Martin, Rong Z. Liang, Daniel G. Star, Yongxin Li, Rakesh Ganguly, Ying Sim, Davin Tan, Jesús Díaz, Felipe García|2018|Inorg.Chem.|57|10993|doi:10.1021/acs.inorgchem.8b01596

CCDC 1564933: Experimental Crystal Structure Determination

B.S. Fedorov, S.A. Goncharova, T.A. Rajevskaya, A.B. Eremeev, A.N. Utenyshev, M.A. Fadeev, G.N. Bogdanov, N.P. Konovalova & S.M. Aldoshin
Related Article: B.S.Fedorov, S.A.Goncharova, T.A.Rajevskaya, A.B.Eremeev, A.N.Utenyshev, M.A.Fadeev, G.N.Bogdanov, N.P.Konovalova, S.M.Aldoshin|2018|Izv.Akad.Nauk SSSR,Ser.Khim.|67|694|doi:10.1007/s11172-018-2124-5

Registration Year

 • 2016
  156
 • 2018
  3,273

Resource Types

 • Dataset
  3,429

Data Centers

 • The Cambridge Crystallographic Data Centre
  3,429