246 Works

CCDC 1498778: Experimental Crystal Structure Determination

Bikash Pal, Bo-Chao Lin, Mark Vincent Carreon Dela Cerna, Chao-Ping Hsu & Chih-Hsiu Lin
Related Article: Bikash Pal, Bo-Chao Lin, Mark Vincent Carreon dela Cerna, Chao-Ping Hsu, and Chih-Hsiu Lin|2016|J.Org.Chem.|81|6223|doi:10.1021/acs.joc.6b00526

CCDC 1498805: Experimental Crystal Structure Determination

Michał Gacki
Related Article: Michał Gacki|2016|CSD Communication|||

CCDC 1406215: Experimental Crystal Structure Determination

Dilip Kumar Maity, Arijit Halder, Saheli Ghosh & Debajyoti Ghoshal
Related Article: Dilip Kumar Maity, Arijit Halder, Saheli Ghosh, and Debajyoti Ghoshal|2016|Cryst.Growth Des.|16|4793|doi:10.1021/acs.cgd.6b00946

CCDC 1493392: Experimental Crystal Structure Determination

Qiuming Liang, Trevor Janes, Xhoana Gjergji & Datong Song
Related Article: Qiuming Liang, Trevor Janes, Xhoana Gjergji, Datong Song|2016|Dalton Trans.|45|13872|doi:10.1039/C6DT02792J

CCDC 1498789: Experimental Crystal Structure Determination

Hidekazu Arii, Yuto Yano, Kenichi Nakabayashi, Syuhei Yamaguchi, Masaki Yamamura, Kunio Mochida & Takayuki Kawashima
Related Article: Hidekazu Arii, Yuto Yano, Kenichi Nakabayashi, Syuhei Yamaguchi, Masaki Yamamura, Kunio Mochida, Takayuki Kawashima|2016|J.Org.Chem.|81|6314|doi:10.1021/acs.joc.6b00793

CCDC 1498821: Experimental Crystal Structure Determination

Wei-Min Wang, Li-Juan Liu, Lan Yao, Fan-Jie Meng, Yong-Ming Sun, Chang-Qiu Zhao, Qing Xu & Li-Biao Han
Related Article: Wei-Min Wang, Li-Juan Liu, Lan Yao, Fan-Jie Meng, Yong-Ming Sun, Chang-Qiu Zhao, Qing Xu, Li-Biao Han|2016|J.Org.Chem.|81|6843|doi:10.1021/acs.joc.6b01192

CCDC 1482765: Experimental Crystal Structure Determination

Chun-Yan Shan, Wen-Xuan Zhao, Zhu Tao & Yun-Qian Zhang
Related Article: Chun-Yan Shan, Wen-Xuan Zhao, Zhu Tao, Yun-Qian Zhang|2016|Inorg.Chem.Commun.|71|109|doi:10.1016/j.inoche.2016.07.012

CCDC 1468132: Experimental Crystal Structure Determination

Dilip Kumar Maity, Arijit Halder, Saheli Ghosh & Debajyoti Ghoshal
Related Article: Dilip Kumar Maity, Arijit Halder, Saheli Ghosh, and Debajyoti Ghoshal|2016|Cryst.Growth Des.|16|4793|doi:10.1021/acs.cgd.6b00946

CCDC 1480142: Experimental Crystal Structure Determination

Zhuo Shang, Angela A. Salim, Zeinab Khalil, Paul V. Bernhardt & Robert J. Capon
Related Article: Zhuo Shang, Angela A. Salim, Zeinab Khalil, Paul V. Bernhardt, Robert J. Capon|2016|J.Org.Chem.|81|6186|doi:10.1021/acs.joc.6b01272

CCDC 1478944: Experimental Crystal Structure Determination

Bin Zhai, Zhong-Yi Li, Zhi-Lei Wu & Jian-Zhong Cui
Related Article: Bin Zhai, Zhong-Yi Li, Zhi-Lei Wu, Jian-Zhong Cui|2016|Inorg.Chem.Commun.|71|23|doi:10.1016/j.inoche.2016.06.031

CCDC 1482392: Experimental Crystal Structure Determination

Dharmender Singh, Nisha Devi, Vipin Kumar, Chandi C. Malakar, Saloni Mehra, Sunita Rattan, Ravindra K. Rawal & Virender Singh
Related Article: Dharmender Singh, Nisha Devi, Vipin Kumar, Chandi C. Malakar, Saloni Mehra, Sunita Rattan, Ravindra K. Rawal, Virender Singh|2016|Org.Biomol.Chem.|14|8154|doi:10.1039/C6OB01216G

CCDC 1483058: Experimental Crystal Structure Determination

Chun-Yan Shan, Wen-Xuan Zhao, Zhu Tao & Yun-Qian Zhang
Related Article: Chun-Yan Shan, Wen-Xuan Zhao, Zhu Tao, Yun-Qian Zhang|2016|Inorg.Chem.Commun.|71|109|doi:10.1016/j.inoche.2016.07.012

CCDC 1484250: Experimental Crystal Structure Determination

Stefan Pusch, Dieter Schollmeyer & Till Opatz
Related Article: Stefan Pusch, Dieter Schollmeyer, Till Opatz|2016|Org.Lett.|18|3043|doi:10.1021/acs.orglett.6b01449

CCDC 1472902: Experimental Crystal Structure Determination

Rong Li, Fa-Kun Zheng, Yu Xiao, Ya-Ping Zhao, Jian-Gang Xu, Yong Yan & Guo-Cong Guo
Related Article: Rong Li, Fa-Kun Zheng, Yu Xiao, Ya-Ping Zhao, Jian-Gang Xu, Yong Yan, Guo-Cong Guo|2016|Inorg.Chem.Commun.|70|193|doi:10.1016/j.inoche.2016.06.018

CCDC 1477128: Experimental Crystal Structure Determination

Priyanka Kundu, Amrita Mondal & Chinmay Chowdhury
Related Article: Priyanka Kundu, Amrita Mondal, Chinmay Chowdhury|2016|J.Org.Chem.|81|6596|doi:10.1021/acs.joc.6b01242

CCDC 1474177: Experimental Crystal Structure Determination

Dorota Kowalczyk & Łukasz Albrecht
Related Article: Dorota Kowalczyk, Łukasz Albrecht|2016|J.Org.Chem.|81|6800|doi:10.1021/acs.joc.6b00975

CCDC 1477127: Experimental Crystal Structure Determination

Priyanka Kundu, Amrita Mondal & Chinmay Chowdhury
Related Article: Priyanka Kundu, Amrita Mondal, Chinmay Chowdhury|2016|J.Org.Chem.|81|6596|doi:10.1021/acs.joc.6b01242

CCDC 1474672: Experimental Crystal Structure Determination

Thomas Rösener, Olga Bienemann, Kerstin Sigl, Nora Schopp, Fabian Schnitter, Ulrich Flörke, Alexander Hoffmann, Artjom Döring, Dirk Kuckling & Sonja Herres-Pawlis
Related Article: Thomas Rösener, Olga Bienemann, Kerstin Sigl, Nora Schopp, Fabian Schnitter, Ulrich Flörke, Alexander Hoffmann, Artjom Döring, Dirk Kuckling, Sonja Herres-Pawlis|2016|Chem.-Eur.J.|22|13550|doi:10.1002/chem.201602223

CCDC 1471943: Experimental Crystal Structure Determination

Małgorzata Hołyńska, Paula Gawryszewska & Jerzy Lisowski
Related Article: Małgorzata Hołyńska, Paula Gawryszewska, Jerzy Lisowski|2016|Inorg.Chem.Commun.|71|27|doi:10.1016/j.inoche.2016.06.025

CCDC 1474674: Experimental Crystal Structure Determination

Thomas Rösener, Olga Bienemann, Kerstin Sigl, Nora Schopp, Fabian Schnitter, Ulrich Flörke, Alexander Hoffmann, Artjom Döring, Dirk Kuckling & Sonja Herres-Pawlis
Related Article: Thomas Rösener, Olga Bienemann, Kerstin Sigl, Nora Schopp, Fabian Schnitter, Ulrich Flörke, Alexander Hoffmann, Artjom Döring, Dirk Kuckling, Sonja Herres-Pawlis|2016|Chem.-Eur.J.|22|13550|doi:10.1002/chem.201602223

CCDC 1472588: Experimental Crystal Structure Determination

Yu-Bo Zhang, Li-Qin Zhan, Guo-Qiang Li, Feng Wang, Ying Wang, Yao-Lan Li, Wen-Cai Ye & Guo-Cai Wang
Related Article: Yu-Bo Zhang, Li-Qin Zhan, Guo-Qiang Li, Feng Wang, Ying Wang, Yao-Lan Li, Wen-Cai Ye, Guo-Cai Wang|2016|J.Org.Chem.|81|6273|doi:10.1021/acs.joc.6b00804

CCDC 1454609: Experimental Crystal Structure Determination

Maksym V. Ponomarenko, Simon Grabowsky, Rumpa Pal, Gerd-Volker Röschenthaler & Andrey A. Fokin
Related Article: Maksym V. Ponomarenko, Simon Grabowsky, Rumpa Pal, Gerd-Volker Röschenthaler, Andrey A. Fokin|2016|J.Org.Chem.|81|6783|doi:10.1021/acs.joc.6b00946

CCDC 1457875: Experimental Crystal Structure Determination

Cristina García-Iriepa, Hanna A. Ernst, Yu Liang, Andreas-Neil Unterreiner, Luis Manuel Frutos & Diego Sampedro
Related Article: Cristina García-Iriepa, Hanna A. Ernst, Yu Liang, Andreas-Neil Unterreiner, Luis Manuel Frutos, Diego Sampedro|2016|J.Org.Chem.|81|6292|doi:10.1021/acs.joc.6b00892

CCDC 1453873: Experimental Crystal Structure Determination

Ramani Gurubrahamam, Yan Ming Chen, Wan-Yun Huang, Yu-Te Chan, Hsiang-Kai Chang, Ming-Kang Tsai & Kwunmin Chen
Related Article: Ramani Gurubrahamam, Yan ming Chen, Wan-Yun Huang, Yu-Te Chan, Hsiang-Kai Chang, Ming-Kang Tsai, Kwunmin Chen|2016|Org.Lett.|18|3046|doi:10.1021/acs.orglett.6b00493

CCDC 1468788: Experimental Crystal Structure Determination

Shiyu Zhang, Hengameh Fallah, Evan J. Gardner, Subrata Kundu, Jeffery A. Bertke, Thomas R. Cundari & Timothy H. Warren
Related Article: Shiyu Zhang, Hengameh Fallah, Evan J. Gardner, Subrata Kundu, Jeffery A. Bertke, Thomas R. Cundari, Timothy H. Warren|2016|Angew.Chem.,Int.Ed.|55|9927|doi:10.1002/anie.201603970

Registration Year

  • 2016
    246

Resource Types

  • Dataset
    246

Data Centers

  • The Cambridge Crystallographic Data Centre
    246