779,233 Works

CCDC 1871768: Experimental Crystal Structure Determination

Hong Yu, Jia-Xing Yang, Ju-Qing Han, Peng-Fei Li, Yin-Ling Hou, Wen-Min Wang & Ming Fang
Related Article: Hong Yu, Jia-Xing Yang, Ju-Qing Han, Peng-Fei Li, Yin-Ling Hou, Wen-Min Wang, Ming Fang||New J.Chem.|||doi:10.1039/C8NJ05109G

CCDC 1870122: Experimental Crystal Structure Determination

Monish A. Ansari, Dhananjay Yadav, Sonam Soni, Abhijeet Srivastava & Maya Shankar Singh
Related Article: Monish A. Ansari, Dhananjay Yadav, Sonam Soni, Abhijeet Srivastava, and Maya Shankar Singh|2019|J.Org.Chem.|84|5404|doi:10.1021/acs.joc.9b00406

CCDC 1868413: Experimental Crystal Structure Determination

Eszter Fazekas, Gary S. Nichol, Jennifer A. Garden & Michael P. Shaver
Related Article: Eszter Fazekas, Gary S. Nichol, Jennifer A. Garden, and Michael P. Shaver|2018|ACS Omega|3|16945|doi:10.1021/acsomega.8b02432

CCDC 1868414: Experimental Crystal Structure Determination

Eszter Fazekas, Gary S. Nichol, Jennifer A. Garden & Michael P. Shaver
Related Article: Eszter Fazekas, Gary S. Nichol, Jennifer A. Garden, and Michael P. Shaver|2018|ACS Omega|3|16945|doi:10.1021/acsomega.8b02432

CCDC 1868412: Experimental Crystal Structure Determination

Eszter Fazekas, Gary S. Nichol, Jennifer A. Garden & Michael P. Shaver
Related Article: Eszter Fazekas, Gary S. Nichol, Jennifer A. Garden, and Michael P. Shaver|2018|ACS Omega|3|16945|doi:10.1021/acsomega.8b02432

CCDC 1865767: Experimental Crystal Structure Determination

Saurabh Mehta & Dhirendra Brahmchari
Related Article: Saurabh Mehta, and Dhirendra Brahmchari|2019|J.Org.Chem.|84|5492|doi:10.1021/acs.joc.9b00452

CCDC 1864968: Experimental Crystal Structure Determination

Sang Woo Kwak, Moon Bae Kim, Heuiseok Shin, Ji Hye Lee, Hyonseok Hwang, Ji Yeon Ryu, Junseong Lee, Min Kim, Yongseog Chung, Joong Chul Choe, Youngjo Kim, Kang Mun Lee & Myung Hwan Park
Related Article: Sang Woo Kwak, Moon Bae Kim, Heuiseok Shin, Ji Hye Lee, Hyonseok Hwang, Ji Yeon Ryu, Junseong Lee, Min Kim, Yongseog Chung, Joong Chul Choe, Youngjo Kim, Kang Mun Lee, Myung Hwan Park|2019|Inorg.Chem.|||doi:10.1021/acs.inorgchem.9b00802

CCDC 1864969: Experimental Crystal Structure Determination

Sang Woo Kwak, Moon Bae Kim, Heuiseok Shin, Ji Hye Lee, Hyonseok Hwang, Ji Yeon Ryu, Junseong Lee, Min Kim, Yongseog Chung, Joong Chul Choe, Youngjo Kim, Kang Mun Lee & Myung Hwan Park
Related Article: Sang Woo Kwak, Moon Bae Kim, Heuiseok Shin, Ji Hye Lee, Hyonseok Hwang, Ji Yeon Ryu, Junseong Lee, Min Kim, Yongseog Chung, Joong Chul Choe, Youngjo Kim, Kang Mun Lee, Myung Hwan Park|2019|Inorg.Chem.|||doi:10.1021/acs.inorgchem.9b00802

CCDC 1864967: Experimental Crystal Structure Determination

Sang Woo Kwak, Moon Bae Kim, Heuiseok Shin, Ji Hye Lee, Hyonseok Hwang, Ji Yeon Ryu, Junseong Lee, Min Kim, Yongseog Chung, Joong Chul Choe, Youngjo Kim, Kang Mun Lee & Myung Hwan Park
Related Article: Sang Woo Kwak, Moon Bae Kim, Heuiseok Shin, Ji Hye Lee, Hyonseok Hwang, Ji Yeon Ryu, Junseong Lee, Min Kim, Yongseog Chung, Joong Chul Choe, Youngjo Kim, Kang Mun Lee, Myung Hwan Park|2019|Inorg.Chem.|||doi:10.1021/acs.inorgchem.9b00802

CCDC 1864966: Experimental Crystal Structure Determination

Sang Woo Kwak, Moon Bae Kim, Heuiseok Shin, Ji Hye Lee, Hyonseok Hwang, Ji Yeon Ryu, Junseong Lee, Min Kim, Yongseog Chung, Joong Chul Choe, Youngjo Kim, Kang Mun Lee & Myung Hwan Park
Related Article: Sang Woo Kwak, Moon Bae Kim, Heuiseok Shin, Ji Hye Lee, Hyonseok Hwang, Ji Yeon Ryu, Junseong Lee, Min Kim, Yongseog Chung, Joong Chul Choe, Youngjo Kim, Kang Mun Lee, Myung Hwan Park|2019|Inorg.Chem.|||doi:10.1021/acs.inorgchem.9b00802

CCDC 1864965: Experimental Crystal Structure Determination

Sang Woo Kwak, Moon Bae Kim, Heuiseok Shin, Ji Hye Lee, Hyonseok Hwang, Ji Yeon Ryu, Junseong Lee, Min Kim, Yongseog Chung, Joong Chul Choe, Youngjo Kim, Kang Mun Lee & Myung Hwan Park
Related Article: Sang Woo Kwak, Moon Bae Kim, Heuiseok Shin, Ji Hye Lee, Hyonseok Hwang, Ji Yeon Ryu, Junseong Lee, Min Kim, Yongseog Chung, Joong Chul Choe, Youngjo Kim, Kang Mun Lee, Myung Hwan Park|2019|Inorg.Chem.|||doi:10.1021/acs.inorgchem.9b00802

CCDC 1864768: Experimental Crystal Structure Determination

Saurabh Mehta & Dhirendra Brahmchari
Related Article: Saurabh Mehta, and Dhirendra Brahmchari|2019|J.Org.Chem.|84|5492|doi:10.1021/acs.joc.9b00452

CCDC 1863387: Experimental Crystal Structure Determination

Juan José García-Vanegas, Alejandra Ramírez-Villalva, Aydeé Fuentes-Benítes, Diego Martínez-Otero, Nelly Gonzalez-Rivas & Erick Cuevas-Yañez
Related Article: Juan José García-Vanegas, Alejandra Ramírez-Villalva, Aydeé Fuentes-Benítes, Diego Martínez-Otero, Nelly Gonzalez-Rivas, Erick Cuevas-Yañez |2019|J.Chem.Sci.(Bangalore,India)|131||doi:10.1007/s12039-019-1605-x

CCDC 1861772: Experimental Crystal Structure Determination

Lucas Quiquempoix, Zhong Wang, Jérôme Graton, Peter G. Latchem, Mark Light, Jean-Yves Le Questel & Bruno Linclau
Related Article: Lucas Quiquempoix, Zhong Wang, Jérôme Graton, Peter G. Latchem, Mark Light, Jean-Yves Le Questel, and Bruno Linclau|2019|J.Org.Chem.|84|5899|doi:10.1021/acs.joc.9b00310

CCDC 1860188: Experimental Crystal Structure Determination

Masahito Murai, Naoki Nishinaka, Mizuki Kimura & Kazuhiko Takai
Related Article: Masahito Murai, Naoki Nishinaka, Mizuki Kimura, and Kazuhiko Takai|2019|J.Org.Chem.|84|5667|doi:10.1021/acs.joc.9b00598

CCDC 1860189: Experimental Crystal Structure Determination

Masahito Murai, Naoki Nishinaka, Mizuki Kimura & Kazuhiko Takai
Related Article: Masahito Murai, Naoki Nishinaka, Mizuki Kimura, and Kazuhiko Takai|2019|J.Org.Chem.|84|5667|doi:10.1021/acs.joc.9b00598

CCDC 1860187: Experimental Crystal Structure Determination

Masahito Murai, Naoki Nishinaka, Mizuki Kimura & Kazuhiko Takai
Related Article: Masahito Murai, Naoki Nishinaka, Mizuki Kimura, and Kazuhiko Takai|2019|J.Org.Chem.|84|5667|doi:10.1021/acs.joc.9b00598

CCDC 1851246: Experimental Crystal Structure Determination

Arno P. W. Schneeweis, Simone T. Hauer, Daniel A. Lopez, Björn Von Dressler, Guido J. Reiss & Thomas J. J. Müller
Related Article: Arno P. W. Schneeweis, Simone T. Hauer, Daniel A. Lopez, Björn von Dressler, Guido J. Reiss, and Thomas J. J. Müller|2019|J.Org.Chem.|84|5582|doi:10.1021/acs.joc.9b00517

CCDC 1851245: Experimental Crystal Structure Determination

Arno P. W. Schneeweis, Simone T. Hauer, Daniel A. Lopez, Björn Von Dressler, Guido J. Reiss & Thomas J. J. Müller
Related Article: Arno P. W. Schneeweis, Simone T. Hauer, Daniel A. Lopez, Björn von Dressler, Guido J. Reiss, and Thomas J. J. Müller|2019|J.Org.Chem.|84|5582|doi:10.1021/acs.joc.9b00517

CCDC 1851242: Experimental Crystal Structure Determination

Arno P. W. Schneeweis, Simone T. Hauer, Daniel A. Lopez, Björn Von Dressler, Guido J. Reiss & Thomas J. J. Müller
Related Article: Arno P. W. Schneeweis, Simone T. Hauer, Daniel A. Lopez, Björn von Dressler, Guido J. Reiss, and Thomas J. J. Müller|2019|J.Org.Chem.|84|5582|doi:10.1021/acs.joc.9b00517

CCDC 1851240: Experimental Crystal Structure Determination

Arno P. W. Schneeweis, Simone T. Hauer, Daniel A. Lopez, Björn Von Dressler, Guido J. Reiss & Thomas J. J. Müller
Related Article: Arno P. W. Schneeweis, Simone T. Hauer, Daniel A. Lopez, Björn von Dressler, Guido J. Reiss, and Thomas J. J. Müller|2019|J.Org.Chem.|84|5582|doi:10.1021/acs.joc.9b00517

CCDC 1846812: Experimental Crystal Structure Determination

Thanh Binh Nguyen & Pascal Retailleau
Related Article: Thanh Binh Nguyen, and Pascal Retailleau|2019|J.Org.Chem.|84|5907|doi:10.1021/acs.joc.9b00408

CCDC 1846668: Experimental Crystal Structure Determination

Zhaodi Wu, Xiaotian Zhang, Weaam Hasan Al Anbari, Mi Zhang, Xia Chen, Zengwei Luo, Xiao-Nian Li, Chunmei Chen, Junjun Liu, Jianping Wang, Hucheng Zhu & Yonghui Zhang
Related Article: Zhaodi Wu, Xiaotian Zhang, Weaam Hasan Al Anbari, Mi Zhang, Xia Chen, Zengwei Luo, Xiao-Nian Li, Chunmei Chen, Junjun Liu, Jianping Wang, Hucheng Zhu, and Yonghui Zhang|2019|J.Org.Chem.|84|5483|doi:10.1021/acs.joc.9b00440

CCDC 1844000: Experimental Crystal Structure Determination

Thanh Binh Nguyen & Pascal Retailleau
Related Article: Thanh Binh Nguyen, and Pascal Retailleau|2019|J.Org.Chem.|84|5907|doi:10.1021/acs.joc.9b00408

CCDC 1834699: Experimental Crystal Structure Determination

Mykhaylo A. Potopnyk, Dmytro Volyniuk, Roman Luboradzki, Magdalena Ceborska, Iryna Hladka, Yan Danyliv & Juozas Vidas Gražulevičius
Related Article: Mykhaylo A. Potopnyk, Dmytro Volyniuk, Roman Luboradzki, Magdalena Ceborska, Iryna Hladka, Yan Danyliv, and Juozas Vidas Gražulevičius|2019|J.Org.Chem.|84|5614|doi:10.1021/acs.joc.9b00566

Registration Year

 • 2014
  524,900
 • 2015
  57,818
 • 2016
  54,927
 • 2017
  60,327
 • 2018
  57,834
 • 2019
  23,427

Resource Types

 • Dataset
  779,227

Data Centers

 • The Cambridge Structural Database
  779,233