57,819 Works

CCDC 1008386: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Dao-Cai, Fan, Chen, Xie, Yong-Mei, Yao, Shun & Song, Hang
Related Article: Dao-Cai Wang, Chen Fan, Yong-Mei Xie, Shun Yao, Hang Song|2014|Arab.J.Chem.|||doi:10.1016/j.arabjc.2014.12.003

CCDC 1008417: Experimental Crystal Structure Determination

Liu, Xuejun, Ma, Xing, Zhang, Jing, Chen, Lijuan & Zhao, Junwei
Related Article: Xuejun Liu, Xing Ma, Jing Zhang, Lijuan Chen, Junwei Zhao|2014|Arab.J.Chem.|||doi:10.1016/j.arabjc.2014.12.002

CCDC 686802: Experimental Crystal Structure Determination

Kannathasan, K., Senthilkumar, A. & Venkatesalu, V.
Related Article: K. Kannathasan, A. Senthilkumar, V. Venkatesalu|2015|Arab.J.Chem.|||doi:10.1016/j.arabjc.2015.02.013

CCDC 953519: Experimental Crystal Structure Determination

Hussein, Mouayed A., Iqbal, Muhammad Adnan, Umar, Muhammad Ihtisham, Haque, Rosenani A. & Guan, Teoh Siang
Related Article: Mouayed A. Hussein, Muhammad Adnan Iqbal, Muhammad Ihtisham Umar, Rosenani A. Haque, Teoh Siang Guan|2015|Arab.J.Chem.|||doi:10.1016/j.arabjc.2015.08.013

CCDC 960261: Experimental Crystal Structure Determination

Hussein, Mouayed A., Iqbal, Muhammad Adnan, Umar, Muhammad Ihtisham, Haque, Rosenani A. & Guan, Teoh Siang
Related Article: Mouayed A. Hussein, Muhammad Adnan Iqbal, Muhammad Ihtisham Umar, Rosenani A. Haque, Teoh Siang Guan|2015|Arab.J.Chem.|||doi:10.1016/j.arabjc.2015.08.013

CCDC 1025271: Experimental Crystal Structure Determination

Ibarra-Rodríguez, Marisol, Jiménez-Pérez, Víctor M., Muñoz-Flores, Blanca M., Waksman, Noemi, Ramírez, Rosalba, Sánchez, Mario & Hernández-Ahuactzi, Iran F.
Related Article: Marisol Ibarra-Rodríguez, Víctor M. Jiménez-Pérez, Blanca M. Muñoz-Flores, Noemi Waksman, Rosalba Ramírez, Mario Sánchez, Iran F. Hernández-Ahuactzi|2015|Arab.J.Chem.|||doi:10.1016/j.arabjc.2015.08.030

CCDC 1025272: Experimental Crystal Structure Determination

Ibarra-Rodríguez, Marisol, Jiménez-Pérez, Víctor M., Muñoz-Flores, Blanca M., Waksman, Noemi, Ramírez, Rosalba, Sánchez, Mario & Hernández-Ahuactzi, Iran F.
Related Article: Marisol Ibarra-Rodríguez, Víctor M. Jiménez-Pérez, Blanca M. Muñoz-Flores, Noemi Waksman, Rosalba Ramírez, Mario Sánchez, Iran F. Hernández-Ahuactzi|2015|Arab.J.Chem.|||doi:10.1016/j.arabjc.2015.08.030

CCDC 935334: Experimental Crystal Structure Determination

Hussein, Mouayed A., Iqbal, Muhammad Adnan, Umar, Muhammad Ihtisham, Haque, Rosenani A. & Guan, Teoh Siang
Related Article: Mouayed A. Hussein, Muhammad Adnan Iqbal, Muhammad Ihtisham Umar, Rosenani A. Haque, Teoh Siang Guan|2015|Arab.J.Chem.|||doi:10.1016/j.arabjc.2015.08.013

CCDC 953518: Experimental Crystal Structure Determination

Hussein, Mouayed A., Iqbal, Muhammad Adnan, Umar, Muhammad Ihtisham, Haque, Rosenani A. & Guan, Teoh Siang
Related Article: Mouayed A. Hussein, Muhammad Adnan Iqbal, Muhammad Ihtisham Umar, Rosenani A. Haque, Teoh Siang Guan|2015|Arab.J.Chem.|||doi:10.1016/j.arabjc.2015.08.013

CCDC 891046: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Lei, Shan, Yue-Xia, Jiang, Yin-Hua, Ni, Liang & Zhang, Wen-Li
Related Article: Lei Wang , Yue-Xia Shan, Yin-Hua Jiang, Liang Ni, Wen-Li Zhang|2014|J.Inorg.Organomet.Polym.Mater.|24|954|doi:10.1007/s10904-014-0088-y

CCDC 1404968: Experimental Crystal Structure Determination

Shin-Ichiro Kato, Yuji Yamada, Hidetaka Hiyoshi, Kazuto Umezu & Yosuke Nakamura
Related Article: Shin-ichiro Kato, Yuji Yamada, Hidetaka Hiyoshi, Kazuto Umezu, and Yosuke Nakamura|2015|J.Org.Chem.|80|9076|doi:10.1021/acs.joc.5b01409

CCDC 867188: Experimental Crystal Structure Determination

Yan-Min, Chen
Related Article: Zhao-hua Chu, Yan-min Chen, Qing-fan Xie|2012|Rengong Jingti Xuebao|41|1472|

CCDC 1049540: Experimental Crystal Structure Determination

Ellen M. Matson, Yun Ji Park, Jeffery A. Bertke & Alison R. Fout
Related Article: Ellen M. Matson, Yun Ji Park, Jeffery A. Bertke, Alison R. Fout|2015|Dalton Trans.|44|10377|doi:10.1039/C5DT00985E

CCDC 1004244: Experimental Crystal Structure Determination

Benjamin Maerz, Sandra Wiedbrauk, Sven Oesterling, Elena Samoylova, Artur Nenov, Peter Mayer, Regina De Vivie-Riedle, Wolfgang Zinth & Henry Dube
Related Article: Benjamin Maerz, Sandra Wiedbrauk, Sven Oesterling, Elena Samoylova, Artur Nenov, Peter Mayer, Regina de Vivie-Riedle, Wolfgang Zinth, Henry Dube|2014|Chem.-Eur.J.|20|13984|doi:10.1002/chem.201403661

CCDC 1026208: Experimental Crystal Structure Determination

Ritesh Dubey & Gautam R. Desiraju
Related Article: Ritesh Dubey, Gautam R. Desiraju|2015|Cryst.Growth Des.|15|489|doi:10.1021/cg501553m

CCDC 989720: Experimental Crystal Structure Determination

Assem Barakat, Abdullah M. Al-Majid, Hany J. Al-Najjar, M. Iqbal Choudhary & Sammer Yousuf
Related Article: Assem Barakat, Abdullah M. Al-Majid, Hany J. Al-Najjar, M. Iqbal Choudhary, Sammer Yousuf|2014|Z.Kristallogr.-New Cryst.Struct.|229|269|doi:10.1515/ncrs-2014-0128

CCDC 1425988: Experimental Crystal Structure Determination

Kang Zheng, Mei-Xing Yan, Yan-Tuan Li, Zhi-Yong Wu & Cui-Wei Yan
Related Article: Kang Zheng, Mei-Xing Yan, Yan-Tuan Li, Zhi-Yong Wu, Cui-Wei Yan|2016|Eur.J.Med.Chem.|109|47|doi:10.1016/j.ejmech.2015.12.042

CCDC 1029218: Experimental Crystal Structure Determination

Yan-Xi Tan, Yan-Ping He & Jian Zhang
Related Article: Yan-Xi Tan, Yan-Ping He, Jian Zhang|2014|RSC Advances|5|7794|doi:10.1039/C4RA13058H

CCDC 1402340: Experimental Crystal Structure Determination

Zhenyu Zhang, Zuolun Zhang, Kaiqi Ye, Jingying Zhang, Hongyu Zhang & Yue Wang
Related Article: Zhenyu Zhang, Zuolun Zhang, Kaiqi Ye, Jingying Zhang, Hongyu Zhang, Yue Wang|2015|Dalton Trans.|44|14436|doi:10.1039/C5DT02093J

CCDC 1418405: Experimental Crystal Structure Determination

Zhuo Chai, Jia-Nan Chen, Zhen Liu, Xue-Fei Li, Pei-Jun Yang, Ji-Ping Hu & Gaosheng Yang
Related Article: Zhuo Chai, Jia-Nan Chen, Zhen Liu, Xue-Fei Li, Pei-Jun Yang, Ji-Ping Hu, Gaosheng Yang|2016|Org.Biomol.Chem.|14|1024|doi:10.1039/C5OB01876E

CCDC 994139: Experimental Crystal Structure Determination

Arruri Sathyanarayana, Katam Srinivas, Anindita Mandal & Saswati Gharami
Related Article: Arruri Sathyanarayana, Katam Srinivas, Anindita Mandal, Saswati Gharami|2014|J.Chem.Sci.(Bangalore,India)|126|1589|doi:10.1007/s12039-014-0697-6

CCDC 1059808: Experimental Crystal Structure Determination

Malecki, J. G.
Related Article: J. G. Malecki|2015|CSD Communication|||

CCDC 807957: Experimental Crystal Structure Determination

Youhong Wang, Wenjuan Zhang, Wei Huang, Lin Wang, Carl Redshaw & Wen-Hua Sun
Related Article: Youhong Wang, Wenjuan Zhang, Wei Huang, Lin Wang, Carl Redshaw, Wen-Hua Sun|2011|Polymer|52|3732|doi:10.1016/j.polymer.2011.06.036

CCDC 990148: Experimental Crystal Structure Determination

Yumei Yue, Pengfei Yan, Jingwen Sun & Guangming Li
Related Article: Yumei Yue, Pengfei Yan, Jingwen Sun, Guangming Li|2015|Inorg.Chem.Commun.|54|5|doi:10.1016/j.inoche.2015.01.031

CCDC 1438393: Experimental Crystal Structure Determination

Gül, Melek
Related Article: Melek Gül|2015|CSD Communication|||

Registration Year

  • 2015
    57,819

Resource Types

  • Dataset
    57,813

Data Centers

  • The Cambridge Structural Database
    57,819