57,819 Works

CCDC 1422658: Experimental Crystal Structure Determination

Tokoro, Yuichiro, Ohtsuka, Nobuhiko, Toh, Ayumi & Fukuzawa, Shin-ichi
Related Article: Yuichiro Tokoro, Nobuhiko Ohtsuka, Ayumi Toh and Shin-ichi Fukuzawa|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7666|doi:10.1002/ejoc.201501270

CCDC 1422656: Experimental Crystal Structure Determination

Tokoro, Yuichiro, Ohtsuka, Nobuhiko, Toh, Ayumi & Fukuzawa, Shin-ichi
Related Article: Yuichiro Tokoro, Nobuhiko Ohtsuka, Ayumi Toh and Shin-ichi Fukuzawa|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7666|doi:10.1002/ejoc.201501270

CCDC 1422203: Experimental Crystal Structure Determination

Shaaban, Saad, Roller, Alexander & Maulide, Nuno
Related Article: Saad Shaaban, Alexander Roller and Nuno Maulide|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7643|doi:10.1002/ejoc.201501149

CCDC 1421949: Experimental Crystal Structure Determination

Sun, Meng, Wang, Yang, Yin, Lei, Cao, Yang-Yan & Shi, Feng
Related Article: Meng Sun, Yang Wang, Lei Yin, Yang-Yan Cao, Feng Shi|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7926|doi:10.1002/ejoc.201501255

CCDC 1421528: Experimental Crystal Structure Determination

Münster, Niels, Werel, Laura, Rennar, Georg Alexander, Harms, Klaus & Koert, Ulrich
Related Article: Niels Münster, Laura Werel, Georg Alexander Rennar, Klaus Harms and Ulrich Koert|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7775|doi:10.1002/ejoc.201501136

CCDC 1421527: Experimental Crystal Structure Determination

Münster, Niels, Werel, Laura, Rennar, Georg Alexander, Harms, Klaus & Koert, Ulrich
Related Article: Niels Münster, Laura Werel, Georg Alexander Rennar, Klaus Harms and Ulrich Koert|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7775|doi:10.1002/ejoc.201501136

CCDC 1419726: Experimental Crystal Structure Determination

Dau, Xuan Duc, Willis, Anthony C. & Pyne, Stephen G.
Related Article: Xuan Duc Dau, Anthony C. Willis and Stephen G. Pyne|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7682|doi:10.1002/ejoc.201501080

CCDC 1419107: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Peng, Bao, Xu, Zhang, Le-Fen, Liu, Guo-Jie & Jiang, Yi-Jun
Related Article: Peng Chen, Xu Bao, Le-Fen Zhang, Guo-Jie Liu, Yi-Jun Jiang|2016|Eur.J.Org.Chem.|2016|704|doi:10.1002/ejoc.201501420

CCDC 1418924: Experimental Crystal Structure Determination

Xu, Chen, Xiao, Zhi-Qiang, Li, Hong-Mei, Han, Xin, Wang, Zhi-Qiang, Fu, Wei-Jun, Ji, Bao-Ming, Hao, Xin-Qi & Song, Mao-Ping
Related Article: Chen Xu, Zhi-Qiang Xiao, Hong-Mei Li, Xin Han, Zhi-Qiang Wang, Wei-Jun Fu, Bao-Ming Ji, Xin-Qi Hao, and Mao-Ping Song|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7427|doi:10.1002/ejoc.201501169

CCDC 1419181: Experimental Crystal Structure Determination

Reekie, Tristan A., Donckele, Etienne J., Ruhlmann, Laurent, Boudon, Corinne, Trapp, Nils & Diederich, François
Related Article: Tristan A. Reekie, Etienne J. Donckele, Laurent Ruhlmann, Corinne Boudon, Nils Trapp and François Diederich|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7264|doi:10.1002/ejoc.201501085

CCDC 1419182: Experimental Crystal Structure Determination

Reekie, Tristan A., Donckele, Etienne J., Ruhlmann, Laurent, Boudon, Corinne, Trapp, Nils & Diederich, François
Related Article: Tristan A. Reekie, Etienne J. Donckele, Laurent Ruhlmann, Corinne Boudon, Nils Trapp and François Diederich|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7264|doi:10.1002/ejoc.201501085

CCDC 1419180: Experimental Crystal Structure Determination

Reekie, Tristan A., Donckele, Etienne J., Ruhlmann, Laurent, Boudon, Corinne, Trapp, Nils & Diederich, François
Related Article: Tristan A. Reekie, Etienne J. Donckele, Laurent Ruhlmann, Corinne Boudon, Nils Trapp and François Diederich|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7264|doi:10.1002/ejoc.201501085

CCDC 1419179: Experimental Crystal Structure Determination

Reekie, Tristan A., Donckele, Etienne J., Ruhlmann, Laurent, Boudon, Corinne, Trapp, Nils & Diederich, François
Related Article: Tristan A. Reekie, Etienne J. Donckele, Laurent Ruhlmann, Corinne Boudon, Nils Trapp and François Diederich|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7264|doi:10.1002/ejoc.201501085

CCDC 1419178: Experimental Crystal Structure Determination

Reekie, Tristan A., Donckele, Etienne J., Ruhlmann, Laurent, Boudon, Corinne, Trapp, Nils & Diederich, François
Related Article: Tristan A. Reekie, Etienne J. Donckele, Laurent Ruhlmann, Corinne Boudon, Nils Trapp and François Diederich|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7264|doi:10.1002/ejoc.201501085

CCDC 1419177: Experimental Crystal Structure Determination

Reekie, Tristan A., Donckele, Etienne J., Ruhlmann, Laurent, Boudon, Corinne, Trapp, Nils & Diederich, François
Related Article: Tristan A. Reekie, Etienne J. Donckele, Laurent Ruhlmann, Corinne Boudon, Nils Trapp and François Diederich|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7264|doi:10.1002/ejoc.201501085

CCDC 1419176: Experimental Crystal Structure Determination

Reekie, Tristan A., Donckele, Etienne J., Ruhlmann, Laurent, Boudon, Corinne, Trapp, Nils & Diederich, François
Related Article: Tristan A. Reekie, Etienne J. Donckele, Laurent Ruhlmann, Corinne Boudon, Nils Trapp and François Diederich|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7264|doi:10.1002/ejoc.201501085

CCDC 1419175: Experimental Crystal Structure Determination

Reekie, Tristan A., Donckele, Etienne J., Ruhlmann, Laurent, Boudon, Corinne, Trapp, Nils & Diederich, François
Related Article: Tristan A. Reekie, Etienne J. Donckele, Laurent Ruhlmann, Corinne Boudon, Nils Trapp and François Diederich|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7264|doi:10.1002/ejoc.201501085

CCDC 1419174: Experimental Crystal Structure Determination

Reekie, Tristan A., Donckele, Etienne J., Ruhlmann, Laurent, Boudon, Corinne, Trapp, Nils & Diederich, François
Related Article: Tristan A. Reekie, Etienne J. Donckele, Laurent Ruhlmann, Corinne Boudon, Nils Trapp and François Diederich|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7264|doi:10.1002/ejoc.201501085

CCDC 1419173: Experimental Crystal Structure Determination

Reekie, Tristan A., Donckele, Etienne J., Ruhlmann, Laurent, Boudon, Corinne, Trapp, Nils & Diederich, François
Related Article: Tristan A. Reekie, Etienne J. Donckele, Laurent Ruhlmann, Corinne Boudon, Nils Trapp and François Diederich|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7264|doi:10.1002/ejoc.201501085

CCDC 1416076: Experimental Crystal Structure Determination

Toyota, Shinji, Miyaji, Ryutaro, Yamamoto, Yuta, Inoue, Masataka, Wakamatsu, Kan & Iwanaga, Tetsuo
Related Article: Shinji Toyota, Ryutaro Miyaji, Yuta Yamamoto, Masataka Inoue, Kan Wakamatsu and Tetsuo Iwanaga|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7648|doi:10.1002/ejoc.201501135

CCDC 1416875: Experimental Crystal Structure Determination

Lopes, Susana M. M., Henriques, Marta S. C., Paixão, José A. & Melo, Teresa M. V. D. Pinho e
Related Article: Susana M. M. Lopes, Marta S. C. Henriques, José A. Paixão, Teresa M. V. D. Pinho e Melo|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|6146|doi:10.1002/ejoc.201500878

CCDC 1416826: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Jing, Yang, Wen-Juan, Sun, Jing & Yan, Chao-Guo
Related Article: Jing Zhang, Wen-Juan Yang, Jing Sun and Chao-Guo Yan|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7571|doi:10.1002/ejoc.201501052

CCDC 1416825: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Jing, Yang, Wen-Juan, Sun, Jing & Yan, Chao-Guo
Related Article: Jing Zhang, Wen-Juan Yang, Jing Sun and Chao-Guo Yan|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7571|doi:10.1002/ejoc.201501052

CCDC 1416823: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Jing, Yang, Wen-Juan, Sun, Jing & Yan, Chao-Guo
Related Article: Jing Zhang, Wen-Juan Yang, Jing Sun and Chao-Guo Yan|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7571|doi:10.1002/ejoc.201501052

CCDC 1416824: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Jing, Yang, Wen-Juan, Sun, Jing & Yan, Chao-Guo
Related Article: Jing Zhang, Wen-Juan Yang, Jing Sun and Chao-Guo Yan|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7571|doi:10.1002/ejoc.201501052

Registration Year

  • 2015
    57,819

Resource Types

  • Dataset
    57,813