57,822 Works

CCDC 1051138: Experimental Crystal Structure Determination

K. Son, J.O. Woo, D. Kim & S.K. Kang
Related Article: K. Son, J.O. Woo, D. Kim, S.K. Kang|2015|Acta Crystallogr.,Sect.E:Cryst.Commun.|71|m75|doi:10.1107/S2056989015003862

CCDC 1008437: Experimental Crystal Structure Determination

Gurpreet Kaur & Angshuman Roy Choudhury
Related Article: Gurpreet Kaur, Angshuman Roy Choudhury|2015|CrystEngComm|17|2949|doi:10.1039/C5CE00215J

CCDC 1051344: Experimental Crystal Structure Determination

G. Ş. Aşkın, F. Çelik, N. Dilek, H. Necefoğlu & T. Hökelek
Related Article: G. Ş. Aşkın, F. Çelik, N. Dilek, H. Necefoğlu, T. Hökelek|2015|Acta Crystallogr.,Sect.E:Cryst.Commun.|71|339|doi:10.1107/S205698901500403X

CCDC 986255: Experimental Crystal Structure Determination

Yi-Ping Tong, Guo-Tian Luo, Jin Zhen, You Shen & Yan-Wen Lin
Related Article: Yi-Ping Tong, Guo-Tian Luo, Jin Zhen, You Shen, Yan-Wen Lin|2015|CrystEngComm|17|2629|doi:10.1039/C4CE02545H

CCDC 771946: Experimental Crystal Structure Determination

Yi-Ping Tong, Guo-Tian Luo, Jin Zhen, You Shen & Yan-Wen Lin
Related Article: Yi-Ping Tong, Guo-Tian Luo, Jin Zhen, You Shen, Yan-Wen Lin|2015|CrystEngComm|17|2629|doi:10.1039/C4CE02545H

CCDC 1035662: Experimental Crystal Structure Determination

Matthew D. Hill, Samir El-Hankari, Mauro Chiacchia, Graham J. Tizzard, Simon J. Coles, Darren Bradshaw, Jonathan A. Kitchen & Tony D. Keene
Related Article: Matthew D. Hill, Samir El-Hankari, Mauro Chiacchia, Graham J. Tizzard, Simon J. Coles, Darren Bradshaw, Jonathan A. Kitchen, Tony D. Keene|2015|Cryst.Growth Des.|15|1452|doi:10.1021/cg501808y

CCDC 967603: Experimental Crystal Structure Determination

Nora-Ann Weststrate, Israel Fernandez, David C. Liles, Nina Van Jaarsveld & Simon Lotz
Related Article: Nora-ann Weststrate, Israel Fernandez, David C. Liles, Nina van Jaarsveld, Simon Lotz|2015|Organometallics|34|696|doi:10.1021/om5008538

CCDC 1036412: Experimental Crystal Structure Determination

Karen Ardila-Fierro, Vânia André, Davin Tan, Maria Teresa Duarte, Robert Lancaster, Panagiotis Karamertzanis & Tomislav Friščić
Related Article: Karen Ardila-Fierro, Vânia André, Davin Tan, Maria Teresa Duarte, Robert Lancaster, Panagiotis Karamertzanis, Tomislav Friščić|2015|Cryst.Growth Des.|15|1492|doi:10.1021/cg501865h

CCDC 974804: Experimental Crystal Structure Determination

Si-Yu Ji, Yong-Ming Sun, He Zhang, Qing-Gao Hou & Chang-Qiu Zhao
Related Article: Si-Yu Ji, Yong-Ming Sun, He Zhang, Qing-Gao Hou, Chang-Qiu Zhao|2014|Tetrahedron Lett.|55|5742|doi:10.1016/j.tetlet.2014.08.118

CCDC 1000855: Experimental Crystal Structure Determination

Wei-Hong Yan, Li-Bin Yang, Ming-Le Shen & E-Yu Ji
Related Article: Wei-Hong Yan, Li-Bin Yang, Ming-Le Shen, E-Yu Ji|2015|Jiegou Huaxue|34|133|

CCDC 1043822: Experimental Crystal Structure Determination

Mei Pan, Cheng Yan, Ling Chen, Lu-Yin Zhang, Shao-Yun Yin, Yi-Xuan Zhu, Kai Wu, Ya-Jun Hou & Cheng-Yong Su
Related Article: Mei Pan, Cheng Yan, Ling Chen, Lu-Yin Zhang, Shao-Yun Yin, Yi-Xuan Zhu, Kai Wu, Ya-Jun Hou, Cheng-Yong Su|2015|New J.Chem.|39|3770|doi:10.1039/C5NJ00168D

CCDC 1038326: Experimental Crystal Structure Determination

Ning Zhao, M. Graça H. Vicente, Frank R. Fronczek & Kevin M. Smith
Related Article: Ning Zhao, M. Graça H. Vicente, Frank R. Fronczek, Kevin M. Smith|2015|Chem.-Eur.J.|21|6181|doi:10.1002/chem.201406550

CCDC 1052970: Experimental Crystal Structure Determination

Jia-Jia Li, Ting-Ting Fan, Xiang-Long Qu, Hong-Liang Han & Xia Li
Related Article: Jia-Jia Li, Ting-Ting Fan, Xiang-Long Qu, Hong-Liang Han, Xia Li|2016|Dalton Trans.|45|2924|doi:10.1039/C5DT04262C

CCDC 1038327: Experimental Crystal Structure Determination

Ning Zhao, M. Graça H. Vicente, Frank R. Fronczek & Kevin M. Smith
Related Article: Ning Zhao, M. Graça H. Vicente, Frank R. Fronczek, Kevin M. Smith|2015|Chem.-Eur.J.|21|6181|doi:10.1002/chem.201406550

CCDC 906331: Experimental Crystal Structure Determination

Wei Meng, Zhongjun Lin, Ruiqin Zhong, Lidan Kong, Wang & Ruqiang Zou
Related Article: Wei Meng, Zhongjun Lin, Ruiqin Zhong, Lidan Kong, Wang, Ruqiang Zou|2015|Inorg.Chem.Commun.|53|50|doi:10.1016/j.inoche.2015.01.016

CCDC 926404: Experimental Crystal Structure Determination

Dong Fan, Zhi-Hong Ma, Su-Zhen Li, Zhan-Gang Han, Xue-Zhong Zheng & Jin Lin
Related Article: Dong Fan, Zhi-Hong Ma, Su-Zhen Li, Zhan-Gang Han, Xue-Zhong Zheng, Jin Lin|2015|Wuji Huaxue Xuebao|31|198|

CCDC 1052973: Experimental Crystal Structure Determination

Jia-Jia Li, Ting-Ting Fan, Xiang-Long Qu, Hong-Liang Han & Xia Li
Related Article: Jia-Jia Li, Ting-Ting Fan, Xiang-Long Qu, Hong-Liang Han, Xia Li|2016|Dalton Trans.|45|2924|doi:10.1039/C5DT04262C

CCDC 1038331: Experimental Crystal Structure Determination

Ning Zhao, M. Graça H. Vicente, Frank R. Fronczek & Kevin M. Smith
Related Article: Ning Zhao, M. Graça H. Vicente, Frank R. Fronczek, Kevin M. Smith|2015|Chem.-Eur.J.|21|6181|doi:10.1002/chem.201406550

CCDC 934733: Experimental Crystal Structure Determination

Dong Fan, Zhi-Hong Ma, Su-Zhen Li, Zhan-Gang Han, Xue-Zhong Zheng & Jin Lin
Related Article: Dong Fan, Zhi-Hong Ma, Su-Zhen Li, Zhan-Gang Han, Xue-Zhong Zheng, Jin Lin|2015|Wuji Huaxue Xuebao|31|198|

CCDC 1040149: Experimental Crystal Structure Determination

Michael Wagner, Michael Lutter, Christina Dietz, Marc H. Prosenc & Klaus Jurkschat
Related Article: Michael Wagner, Michael Lutter, Christina Dietz, Marc H. Prosenc, Klaus Jurkschat|2015|Eur.J.Inorg.Chem.||2152|doi:10.1002/ejic.201500014

CCDC 1040147: Experimental Crystal Structure Determination

Michael Wagner, Michael Lutter, Christina Dietz, Marc H. Prosenc & Klaus Jurkschat
Related Article: Michael Wagner, Michael Lutter, Christina Dietz, Marc H. Prosenc, Klaus Jurkschat|2015|Eur.J.Inorg.Chem.||2152|doi:10.1002/ejic.201500014

CCDC 1053968: Experimental Crystal Structure Determination

Orion B. Berryman, Charles A. Johnson, , Chris L. Vonnegut, Kevin A. Fajardo, Lev N. Zakharov, Darren W. Johnson & Michael M. Haley
Related Article: Orion B. Berryman, Charles A. Johnson, II, Chris L. Vonnegut, Kevin A. Fajardo, Lev N. Zakharov, Darren W. Johnson, and Michael M. Haley|2015|Cryst.Growth Des.|15|1502|doi:10.1021/cg5018856

CCDC 1024576: Experimental Crystal Structure Determination

Lina Zhang, Chao Zhang, Bin Zhang, Chenxia Du & Hongwei Hou
Related Article: Lina Zhang, Chao Zhang, Bin Zhang, Chenxia Du, Hongwei Hou|2015|CrystEngComm|17|2837|doi:10.1039/C5CE00263J

CCDC 1040659: Experimental Crystal Structure Determination

Wen-Ting Chen, Jia Li, Jian-Rong Wang, Xu-Wen Li & Yue-Wei Guo
Related Article: Wen-Ting Chen, Jia Li, Jian-Rong Wang, Xu-Wen Li, Yue-Wei Guo|2015|RSC Advances|5|23973|doi:10.1039/C5RA01151E

CCDC 1041929: Experimental Crystal Structure Determination

Arpan Dutta, Surajit Biswas, Malay Dolai, Bikash Kumar Shaw, Abhishake Mondal, Shyamal Kumar Saha & Mahammad Ali
Related Article: Arpan Dutta, Surajit Biswas, Malay Dolai, Bikash Kumar Shaw, Abhishake Mondal, Shyamal Kumar Saha, Mahammad Ali|2015|RSC Advances|5|23855|doi:10.1039/C5RA00239G

Registration Year

  • 2015
    57,822

Resource Types

  • Dataset
    57,816