221 Works

„Nie jestem robotem” – kulturowy imperatyw uwierzytelniania człowieczeństwa

Barbara Cyrek
Kultura Współczesna 101, 2 (2018), pp. 124-131

Partyzantka antyreklamowa. Adbusting i niszczenie reklam jako opór społeczny wobec komercjalizacji przestrzeni miejskiej

Xawery Stańczyk
Kultura Współczesna 97, 4 (2017), pp. 123-137

Dzierganie alternatywne. Knitting graffiti jako twórcza praktyka konstruowania rzeczywistości społecznej

Ewa Kępa
Kultura Współczesna 97, 4 (2017), pp. 153-167

Wstęp. Rzeczywistość wojny, rzeczywistość obrazu

Urszula Jarecka, Kalina Kukiełko-Rogozińska & Krzysztof Tomanek
Kultura Współczesna 95, 2 (2017), pp. 10-13

Hipermęskość na wojnie w Wietnamie w amerykańskim kinie popularnym lat osiemdziesiątych

Krzysztof Kula
Kultura Współczesna 95, 2 (2017), pp. 27-39

Filantropi i apologeci. TypoPolo jako narzędzie dystynkcji społecznej

Agata Szydłowska
Kultura Współczesna 97, 4 (2017), pp. 13-25

Między obrazem a literą, między wzrokiem a dotykiem – szkic o przedszkolnej typografii

Marta Rakoczy
Kultura Współczesna 97, 4 (2017), pp. 26-41

Co mówi twoja koszulka, kiedy ty milczysz?

Agnieszka Karpowicz
Kultura Współczesna 97, 4 (2017), pp. 52-65

Wszystkie wielkie wojny. Wizje konfliktów militarnych w literaturze fantastycznej

Agnieszka Haska & Jerzy Stachowicz
Kultura Współczesna 95, 2 (2017), pp. 82-93

Nieodparte piękno w walce z Państwem Islamskim – analiza wizualnych przedstawień walki Kurdyjek w Syrii

Karolina A. Dobosz
Kultura Współczesna 95, 2 (2017), pp. 142-155

Polskie muzea narracyjne o II wojnie światowej po 1989 roku

Bartosz Korzeniewski
Kultura Współczesna 95, 2 (2017), pp. 213-228

O autonomii „ja” i natury. Kilka uwag o starych lękach w nowej technologicznej scenerii

Renata Tańczuk
Kultura Współczesna 101, 2 (2018), pp. 25-37

Lęk intymności, czyli mówienie prawdy w dobie internetu

Leszek Koczanowicz
Kultura Współczesna 101, 2 (2018), pp. 38-50

Laboratorium ciała: Kasjan Golejzowski i nowy taniec w Rosji na początku XX wieku

Anastasia Nabokina
Kultura Współczesna 99, 1 (2018), pp. 37-53

Odcisk szminki Ewy Partum. Od pocałunku do politycznej wielości

Ewa Alicja Majewska
Kultura Współczesna 99, 1 (2018), pp. 86-94

Słowa, gesty a poznanie w filmowej interakcji. Casus „Dekalogu I” Krzysztofa Kieślowskiego (1988)

Iwona Grodź
Kultura Współczesna 99, 1 (2018), pp. 144-156

Political fiction Marka Migalskiego

Magdalena Woźniewska-Działak
Kultura Współczesna 99, 1 (2018), pp. 192-204

Muzyka popularna jako forma pamięci kulturowej

Marek Jeziński
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 14-25

Od odświętności do codzienności – muzyka jako audiosfera współczesnego świata

Mirosław Pęczak
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 36-45

Anteny zamiast korzeni. Radio jako instrument muzyczny

Tomasz Misiak
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 91-98

Muzyka – media – kultura

Barbara Jabłońska
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 120-129

Brzmienia kultury. Wyobraźnia muzyczna w naukach o kulturze

Maria Flis & Wojciech Klimczyk
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 130-143

Zespoły portale jako miejsce wymiany muzycznych inspiracji w czasach kultury realnej wirtualności

Kinga Śmigielska
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 172-181

Conrad – Hume

Karol Samsel
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 204-217

Tropy egzystencjalne w prozie Josepha Conrada

Monika Malessa-Drohomirecka
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 218-223

Registration Year

  • 2020
    33
  • 2019
    188

Resource Types

  • Data Paper
    221