10,867,141 Works

CCDC 1561431: Experimental Crystal Structure Determination

Zhishi Ye, Sarju Adhikari, Yu Xia & Mingji Dai
Related Article: Zhishi Ye, Sarju Adhikari, Yu Xia, Mingji Dai|2018|Nat.Commun.|9|721|doi:10.1038/s41467-018-03085-3

CCDC 1561430: Experimental Crystal Structure Determination

Zhishi Ye, Sarju Adhikari, Yu Xia & Mingji Dai
Related Article: Zhishi Ye, Sarju Adhikari, Yu Xia, Mingji Dai|2018|Nat.Commun.|9|721|doi:10.1038/s41467-018-03085-3

CCDC 1561429: Experimental Crystal Structure Determination

Zhishi Ye, Sarju Adhikari, Yu Xia & Mingji Dai
Related Article: Zhishi Ye, Sarju Adhikari, Yu Xia, Mingji Dai|2018|Nat.Commun.|9|721|doi:10.1038/s41467-018-03085-3

CCDC 1561428: Experimental Crystal Structure Determination

Zhishi Ye, Sarju Adhikari, Yu Xia & Mingji Dai
Related Article: Zhishi Ye, Sarju Adhikari, Yu Xia, Mingji Dai|2018|Nat.Commun.|9|721|doi:10.1038/s41467-018-03085-3

CCDC 1561427: Experimental Crystal Structure Determination

Zhishi Ye, Sarju Adhikari, Yu Xia & Mingji Dai
Related Article: Zhishi Ye, Sarju Adhikari, Yu Xia, Mingji Dai|2018|Nat.Commun.|9|721|doi:10.1038/s41467-018-03085-3

CCDC 1556541: Experimental Crystal Structure Determination

Takuya Taniguchi, Haruki Sugiyama, Hidehiro Uekusa, Motoo Shiro, Toru Asahi & Hideko Koshima
Related Article: Takuya Taniguchi, Haruki Sugiyama, Hidehiro Uekusa, Motoo Shiro, Toru Asahi, Hideko Koshima|2018|Nat.Commun.|9|538|

CCDC 1556540: Experimental Crystal Structure Determination

Takuya Taniguchi, Haruki Sugiyama, Hidehiro Uekusa, Motoo Shiro, Toru Asahi & Hideko Koshima
Related Article: Takuya Taniguchi, Haruki Sugiyama, Hidehiro Uekusa, Motoo Shiro, Toru Asahi, Hideko Koshima|2018|Nat.Commun.|9|538|

CCDC 1556539: Experimental Crystal Structure Determination

Takuya Taniguchi, Haruki Sugiyama, Hidehiro Uekusa, Motoo Shiro, Toru Asahi & Hideko Koshima
Related Article: Takuya Taniguchi, Haruki Sugiyama, Hidehiro Uekusa, Motoo Shiro, Toru Asahi, Hideko Koshima|2018|Nat.Commun.|9|538|

CCDC 1556538: Experimental Crystal Structure Determination

Takuya Taniguchi, Haruki Sugiyama, Hidehiro Uekusa, Motoo Shiro, Toru Asahi & Hideko Koshima
Related Article: Takuya Taniguchi, Haruki Sugiyama, Hidehiro Uekusa, Motoo Shiro, Toru Asahi, Hideko Koshima|2018|Nat.Commun.|9|538|

CCDC 1556537: Experimental Crystal Structure Determination

Takuya Taniguchi, Haruki Sugiyama, Hidehiro Uekusa, Motoo Shiro, Toru Asahi & Hideko Koshima
Related Article: Takuya Taniguchi, Haruki Sugiyama, Hidehiro Uekusa, Motoo Shiro, Toru Asahi, Hideko Koshima|2018|Nat.Commun.|9|538|

CCDC 1551437: Experimental Crystal Structure Determination

Dipak Samanta, Daria Galaktionova, Julius Gemen, Linda J. W. Shimon, Yael Diskin-Posner, Liat Avram, Petr Král & Rafal Klajn
Related Article: Dipak Samanta, Daria Galaktionova, Julius Gemen, Linda J. W. Shimon, Yael Diskin-Posner, Liat Avram, Petr Král, Rafal Klajn|2018|Nat.Commun.|9|641|doi:10.1038/s41467-017-02715-6

CCDC 1551434: Experimental Crystal Structure Determination

Dipak Samanta, Daria Galaktionova, Julius Gemen, Linda J. W. Shimon, Yael Diskin-Posner, Liat Avram, Petr Král & Rafal Klajn
Related Article: Dipak Samanta, Daria Galaktionova, Julius Gemen, Linda J. W. Shimon, Yael Diskin-Posner, Liat Avram, Petr Král, Rafal Klajn|2018|Nat.Commun.|9|641|doi:10.1038/s41467-017-02715-6

CCDC 1542054: Experimental Crystal Structure Determination

Zhongyuan Zhou, Xiushuang Xing, Chongbin Tian, Wei Wei, Dejing Li, Falu Hu & Shaowu Du
Related Article: Zhongyuan Zhou, Xiushuang Xing, Chongbin Tian, Wei Wei, Dejing Li, Falu Hu, Shaowu Du|2018|Scientific Reports|8|3117|doi:10.1038/s41598-018-21382-1

CCDC 1552027: Experimental Crystal Structure Determination

Jian-Jun Lin, Zhen Liu, Ling-Zhi Lv & Yun-Long Feng
Related Article: Jian-Jun Lin, Zhen Liu, Ling-Zhi Lv, Yun-Long Feng|2018|Wuji Huaxue Xuebao|34|230|doi:10.11862/CJIC.2018.037

CCDC 1552522: Experimental Crystal Structure Determination

Jian-Jun Lin, Zhen Liu, Ling-Zhi Lv & Yun-Long Feng
Related Article: Jian-Jun Lin, Zhen Liu, Ling-Zhi Lv, Yun-Long Feng|2018|Wuji Huaxue Xuebao|34|230|doi:10.11862/CJIC.2018.037

CCDC 1552054: Experimental Crystal Structure Determination

Xiao Ye, Wen-Wen Dong, Yi-Ming Fang, Jun Zhao & Dong-Sheng Li
Related Article: Xiao Ye, Wen-Wen Dong, Yi-Ming Fang, Jun Zhao, Dong-Sheng Li|2018|Jiegou Huaxue|37|322|doi:10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1779

CCDC 1552053: Experimental Crystal Structure Determination

Xiao Ye, Wen-Wen Dong, Yi-Ming Fang, Jun Zhao & Dong-Sheng Li
Related Article: Xiao Ye, Wen-Wen Dong, Yi-Ming Fang, Jun Zhao, Dong-Sheng Li|2018|Jiegou Huaxue|37|322|doi:10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1779

CCDC 1547815: Experimental Crystal Structure Determination

ANEES ABBAS, Jie Zhang, Zi-Jian Li, Yan Liu, Bai-Zhan Liu & Yong Cui
Related Article: ANEES ABBAS, Jie Zhang, Zi-Jian Li, Yan Liu, Bai-Zhan Liu, Yong Cui|2018|Jiegou Huaxue|37|292|doi:10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1712

CCDC 1547814: Experimental Crystal Structure Determination

ANEES ABBAS, Jie Zhang, Zi-Jian Li, Yan Liu, Bai-Zhan Liu & Yong Cui
Related Article: ANEES ABBAS, Jie Zhang, Zi-Jian Li, Yan Liu, Bai-Zhan Liu, Yong Cui|2018|Jiegou Huaxue|37|292|doi:10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1712

CCDC 1544112: Experimental Crystal Structure Determination

Shuai Yuan, Jun-Sheng Qin, Jialuo Li, Lan Huang, Liang Feng, Yu Fang, Christina Lollar, Jiandong Pang, Liangliang Zhang, Di Sun, Ali Alsalme, Tahir Cagin & Hong-Cai Zhou
Related Article: Shuai Yuan, Jun-Sheng Qin, Jialuo Li, Lan Huang, Liang Feng, Yu Fang, Christina Lollar, Jiandong Pang, Liangliang Zhang, Di Sun, Ali Alsalme, Tahir Cagin, Hong-Cai Zhou|2018|Nat.Commun.|9|808|doi:10.1038/s41467-018-03102-5

CCDC 1544108: Experimental Crystal Structure Determination

Shuai Yuan, Jun-Sheng Qin, Jialuo Li, Lan Huang, Liang Feng, Yu Fang, Christina Lollar, Jiandong Pang, Liangliang Zhang, Di Sun, Ali Alsalme, Tahir Cagin & Hong-Cai Zhou
Related Article: Shuai Yuan, Jun-Sheng Qin, Jialuo Li, Lan Huang, Liang Feng, Yu Fang, Christina Lollar, Jiandong Pang, Liangliang Zhang, Di Sun, Ali Alsalme, Tahir Cagin, Hong-Cai Zhou|2018|Nat.Commun.|9|808|doi:10.1038/s41467-018-03102-5

CCDC 1543223: Experimental Crystal Structure Determination

Huan-Ping Wu, Bing Li, Xiao-Yan Tian, Xiao-Dong Jin, Hong-Jiao Liang, Jing-Ru Qiu & Qing-Fen Meng
Related Article: Huan-Ping Wu, Bing Li, Xiao-Yan Tian, Xiao-Dong Jin, Hong-Jiao Liang, Jing-Ru Qiu, Qing-Fen Meng|2018|Jiegou Huaxue|37|299|doi:10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1717

CCDC 1501039: Experimental Crystal Structure Determination

Changgui Zhao, Donghui Guo, Kristin Munkerup, Kuo-Wei Huang, Fangyi Li & Jian Wang
Related Article: Changgui Zhao, Donghui Guo, Kristin Munkerup, Kuo-Wei Huang, Fangyi Li, Jian Wang|2018|Nat.Commun.|9|611|doi:10.1038/s41467-018-02952-3

CCDC 1483154: Experimental Crystal Structure Determination

Xin Li, Chen-Yuan Li, Wei-Wei Zheng, Dan Yang, Ke-Cai Xiong & Yan-Li Gai
Related Article: Xin Li, Chen-Yuan Li, Wei-Wei Zheng, Dan Yang, Ke-Cai Xiong, Yan-Li Gai|2018|Jiegou Huaxue|37|306|doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1714

CCDC 1432468: Experimental Crystal Structure Determination

Qing-Fan Xie, MIao-Li Guo & Yan-Min Chen
Related Article: Qing-Fan Xie, MIao-Li Guo, Yan-Min Chen|2018|Wuji Huaxue Xuebao|34|309|doi:10.11862/CJIC.2018.028

Resource Types

 • Dataset
  4,012,248
 • Text
  2,707,570
 • Image
  1,052,515
 • Physical object
  598,727
 • Collection
  468,350
 • Other
  369,918
 • Software
  52,318
 • Audiovisual
  40,748
 • Event
  7,842
 • Film
  1,548
 • Sound
  1,487
 • Interactive resource
  1,000
 • Model
  982
 • Workflow
  293
 • Service
  43

Publication Year

 • 2018
  341,693
 • 2017
  2,196,548
 • 2016
  969,512
 • 2015
  1,524,294
 • 2014
  1,187,481
 • 2013
  408,834
 • 2012
  262,837
 • 2011
  381,591
 • 2010
  177,455
 • 2009
  155,060
 • 2008
  154,850
 • 2007
  178,152
 • 2006
  162,577
 • 2005
  172,309
 • 2004
  91,510

Registration Year

 • 2018
  541,710
 • 2017
  3,159,134
 • 2016
  2,222,363
 • 2015
  1,838,882
 • 2014
  1,418,069
 • 2013
  467,797
 • 2012
  454,882
 • 2011
  149,670
 • 2010
  328,375
 • 2009
  75,812
 • 2008
  22,823
 • 2007
  24,606
 • 2006
  65,830
 • 2005
  97,167
 • 2004
  21

Data Centers

 • figshare Academic Research System
  822,663
 • The Cambridge Crystallographic Data Centre
  707,089
 • E-Periodica
  693,493
 • Plutof. Data Management and Publishing Platform
  670,591
 • International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
  584,361
 • ResearchGate
  540,742
 • E-Pics Bildarchiv
  397,271
 • Global Biodiversity Information Facility
  390,432
 • ZENODO - Research. Shared.
  387,205
 • Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
  373,193
 • PANGAEA
  364,396
 • Columbia University Libraries/Information Services (CUL/IS)
  329,896
 • Data-Planet
  299,861
 • WSL Landesforstinventar
  228,420
 • University of British Columbia
  225,974