17,403,030 Works

VSM G195 Beretning

M.H. Andreasen
Ved udgravningen blev på et bakkedrag i den sydlige udkant af Klejtrup by og vest for Klejtrup bæk fundet ca. 250 anlægsspor og andre fyldskifter indenfor et relativt begrænset område på specielt den østlige del af bakkedraget. Der er udskilt 5-8 2-skibede hustomter (I, IV-VII og evt. II-III og VIII) fra perioden sen senneolitikum / ældre bronzealder per. I.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

HAM 3984 Vollerup Øst I - Beretning 2008

Lisbeth Christensen
Beretning over arkæologisk undersøgelse af et aktivitetsområde fra ældre jernalder samt to huse og en grube fra middelaldergård. Middelalderhusene repræsenterer dele af en middelaldergård fra ca. 1000-1150 e.Kr.. Et felt på ialt 1700 m2 afdækkedes omkring bebyggelsen. Bebyggelsen er én ud af ialt 5 områder med arkæologiske levn, som blev påtruffet ved forundersøgelse af et godt 10 hektar stort parcelhusudstykningsområde sydøst for Vollerup.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

OBM 8210

Andreas Bloch
Beretning for arkæologisk undersøgelse af OBM 8210 Nørregade Vand udført af Odense Bys Museer d. 31/8 2004.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

EBM 756, Hjelm, Kastelsbakken

Løjtnant Jensen, Rudi Thomsen, H.R. Kristoffersen, Hans Skov, Pauline Asingh & Nils Engberg
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Data from: NetView P: a network visualization tool to unravel complex population structure using genome-wide SNPs

Eike J. Steinig, Markus Neuditschko, Mehar S. Khatkar, Herman W. Raadsma & Kyall R. Zenger
Network-based approaches are emerging as valuable tools for the analysis of complex genetic structure in both wild and captive populations. NetView P combines data quality control with the construction of population networks based on mutual k-nearest-neighbours thresholds applied to genome-wide SNPs. The program is cross-platform compatible, open-source and efficiently operates on data ranging from hundreds to hundreds of thousands of SNPs through multiprocessing in Python. We used the pipeline for the analysis of pedigree data...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Beretning KBM3592

Hoda El-Sharnouby
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

HEM 3563 Grarup IV_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum foretog i forbindelse med anlæggelsen af omfartsvejen omkring Brande, en undersøgelse af en enkeltgravshøj der ville blive berørt. Der er i sognebeskrivelsen registreret 5 høje i området, Sb.-numrene 130, 131, 132, 134 og 135, hvoraf de 4 førstnævnte er overpløjede. Ved rekognoscering på stedet blev der yderligere registreret 5 forhøjninger i terrænet, der kunne være gravhøje. Derfor foretog Herning Museum en prøvegravning og udgravning af området i perioden fra den 11/12 - 1998...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Beretning OBM 2558 III

Jakob Bonde
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Beretning KBM3810

Niels Grumløse
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Beretning KBM2273

H. Mikkelsen
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

FHM 3877 Beretning 1994

Hans J. Madsen
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

HAM 5234 Solvang VII - Beretning

Pernille Kruse
Samlet beretning for arkæologisk forundersøgelse af 1,2 hektar forud for industriudstykning i 2012 og arkæologisk udgravning af et område på 2400 m2 heraf i 2013. Herved afdækkedes sporene efter en bebyggelse i form af to gårdsanlæg fra henholdsvis ældre romersk jernalder og ældre germansk jernalder. Der undersøgtes to hovedhuse, tre økonomibygninger, et saddeltagshegn samt enkelthegn. Den yngste gård er omgivet af hegn på tre sider. Bebyggelsen er afgrænset mod nord og øst, men fortsætter uden...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Data from: An association between differential expression and genetic divergence in the Patagonian olive mouse (Abrothrix olivacea)

Facundo M. Giorello, Matias Feijoo, Guillermo D'Elía, Daniel E. Naya, Lourdes Valdez, Juan C. Opazo & Enrique P. Lessa
Recent molecular studies have found striking differences between desert-adapted species and model mammals regarding water conservation. In particular, aquaporin 4, a classical gene involved in water regulation of model species, is absent or not expressed in the kidneys of desert-adapted species. To further understand the molecular response to water availability we studied the Patagonian olive mouse Abrothrix olivacea, a species with an unusually broad ecological tolerance that exhibits a great urine concentration capability. The species...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

BMR 1392 Beretning

P.O. Nielsen & Finn Ole Sonne Nielsen
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

HOM 3164 Beretning

Horsens Museum
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Newspapers from 1768

Royal Danish Library
Newspapers from 1768 aalborgstiftstidende adresseavisen1759 berlingsketidende
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

MLF00157 Emil Aarestrups Gade Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af snit af middelalderlig voldgrav og vejkiste fra 1700-tallet.

Katrine Kølle Hansen
Ved den arkæologiske forundersøgelse i forbindelse med kloakrenovering i Emil Aarestrups Gade og Nørrevang i Sakskøbing blev der registreret en del af den middelalderlige voldgrav, der har omgivet Sakskøbing samt del af en vejkiste beliggende ved Nørrevangs udmunding i Vestergade.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Data from: Dynamic interpretation of maternal inputs by the Drosophila segmentation gene network

Feng Liu, Alexander H. Morrison & Thomas Gregor
Patterning of body parts in multicellular organisms relies on the interpretation of transcription factor (TF) concentrations by genetic networks. To determine the extent by which absolute TF concentration dictates gene expression and morphogenesis programs that ultimately lead to patterns in Drosophila embryos, we manipulate maternally supplied patterning determinants and measure readout concentration at the position of various developmental markers. When we increase the overall amount of the maternal TF Bicoid 5-fold, Bicoid concentrations in cells...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Beretning sæson 2000

C. Feveile, Lindet Statsskov & L.B. Frandsen
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

VKH 7180 Forundersøgelse etape 1

Michael Manøe Bjerregård Christensen & Rasmus Birch Iversen
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Østerild Kirke 1997

B. Als Hansen
I forbindelse med omlægning af korgulvet deltog jeg i arbejdet med afgravning af fyld i dagene 9-10 juni 1997. Ved min ankomst var det tidligere gulv af cementsten med mønster i brunt og gråt optaget
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Jelling beretning 2016

Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning, Sydvestjyske Museer & Nationalmuseet
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Data from: Development of the neurons controlling fertility in humans: new insights from 3D imaging and transparent fetal brains

Filippo Casoni, Samuel A. Malone, Morgane Belle, Federico Luzzati, Francis Collier, Cecile Allet, Erik Hrabovszky, Sowmyalakshmi Rasika, Vincent Prevot, Alain Chedotal & Paolo Giacobini
Fertility in mammals is controlled by hypothalamic neurons that secrete gonadotropin-releasing hormone (GnRH). These neurons differentiate in the olfactory placodes during embryogenesis and migrate from the nose to the hypothalamus before birth. Information regarding this process in humans is sparse. Here, we adapted new tissue-clearing and whole-mount immunohistochemical techniques to entire human embryos/fetuses to meticulously study this system during the first trimester of gestation in the largest series of human fetuses examined to date. Combining...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

VSM 10060 Beretning

Viborg Museum
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke 2012

Hans Mikkelsen
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Registration Year

 • 2004
  21
 • 2005
  99,103
 • 2006
  70,301
 • 2007
  33,870
 • 2008
  24,013
 • 2009
  76,398
 • 2010
  331,477
 • 2011
  152,630
 • 2012
  457,593
 • 2013
  470,890
 • 2014
  1,415,572
 • 2015
  1,828,120
 • 2016
  2,181,865
 • 2017
  3,011,777
 • 2018
  3,561,274
 • 2019
  3,685,314

Resource Types

 • Dataset
  6,576,760
 • Text
  4,799,584
 • Image
  1,857,528
 • PhysicalObject
  986,791
 • Collection
  650,585
 • Other
  592,723
 • Software
  115,471
 • Audiovisual
  95,249
 • InteractiveResource
  44,760
 • Sound
  24,247
 • Event
  10,632
 • Workflow
  5,282
 • Model
  3,360
 • DataPaper
  1,861
 • Film
  1,603

Affiliations

 • Imperial College London
  12,432
 • Old Dominion University
  856
 • Centre for Ecology and Hydrology
  634
 • University of Iowa
  233
 • University of Kentucky
  204
 • Utah State University
  180
 • University of California, Berkeley
  127
 • National Marine Fisheries Service
  126
 • DataCite
  118
 • Bank of Canada
  104
 • University of California, Davis
  103
 • International Institute of Tropical Agriculture
  96