14,330,535 Works

HEM 2982 Dværgebakke II_Beretning

(:Unkn) Unknown
I forbindelse med naturgenopretning af Bølling Sø området foretog Herning Museum og Silkeborg Museum både rekognosceringer og prøvegravninger over en lang årrække helt fra 1990 og frem til 2006. Særligt prøvegravningerne og mindre udgravninger foregik i perioden fra den 9/3-1998 til den 18/5-1998 og omfattede de områder, som dels ligger inder kote 67,25m (hvilket er den kommende sø) go dels er berørt af fredningen i forbindelse med etableringen af søen. Formålet med undersøgelserne var at...

SJM 401 - beretning

(:Unkn) Unknown
En kulstof-14 datering af voldgravens bundlag sandsynliggjorde, at den skriftlige efterretning fra det 15. århundrede om ribeborgernes befæstning af byen i 1201, er korrekt. Dertil tydede fundsammensætningen fra opfyldslagene på, at voldgraven blev tildækket i samme århundrede. Der var bebyggelse med relation til smedning på stedet, før voldgravens etablering. En grube med smedeaffald blev kulstof-14 dateret til sandsynligvis anden halvdel af det 11. århundrede eller anden halvdel af det 12. århundrede. De øvrige bebyggelsesspor bestod...

Beretning

(:Unkn) Unknown

VSM 09777 Beretning 2011

(:Unkn) Unknown
I forbindelse vejomlægning ved Korsbakken i Rødding, blev der erkendt anlæg i form af stolpehuller og grubehuse fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. Således blev der på det 1832m2 store område erkendt 2 grubehuse samt et dobbelthegn og et formodet 3-skibet langhus.

GBIF Occurrence Download

Occdownload Gbif.Org
A dataset containing 538 species occurrences available in GBIF matching the query: BasisOfRecord: Specimen Country: Mexico TaxonKey: Bubo virginianus (Gmelin, 1788). The dataset includes 538 records from 47 constituent datasets: 1 records from Situación actual del búho manchado mexicano (Strix occidentalis lucida) y de los Strigiformes de la Reserva de la Biósfera La Michilía. 2 records from Computarización de las colecciones de vertebrados terrestres de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN Fase 4. 1...

Beretning

(:Unkn) Unknown

Newspapers from 1759

Royal Danish Library
Newspapers from 1759 adresseavisen1759 berlingsketidende

TAK1408 Beretning

(:Unkn) Unknown

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Drigstrup Kirke 2015

(:Unkn) Unknown
I et 1x1 meter stort felt umiddelbart øst for hvælvpillen ved indgangsdøren fandtes et mørtelgulv ca. 40 cm under nuværende trægulv. Muligvis har der været en tilhørende muret vægbænk.

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Skæve kirkegård 2010

(:Unkn) Unknown
Kirkegårdens nordøst hjørne er en udvidelse fra nyere tid, som aldrig har været anvendt til begravelser. Udenfor diget er udgravet en kogegrube. I forbindelse med anlæggelse af ny materialeplads kunne det, trods mange forstyrrende trærødder, iagttages, at der næppe har været anlægsspor i det 200 m2 store område. Et løsfundet keramikskår kan ikke dateres.

TAK1588

(:Unkn) Unknown
Udgravning af et 635 m2 stort areal med fund af en enkelt konstruktion i form af et treskibet langhus, der dateres til 5.-6. årh. e.Kr.

Kabel 8

(:Unkn) Unknown
Kabel 8, Marinarkæologisk forundersøgelse i tracéet for nyt søkabel over Storstrømmen mellem Falster og Sjælland. Ved en marinarkæologisk forundersøgelse i et kommende søkabeltrace mellem Falster og Sjælland blev der lokaliseret intakte kulturlag fra Ertebøllekultur på lavt vand ved Falster samt et stokanker fra 17‐1800 tallet.

FHM 5158 Beretning

(:Unkn) Unknown

Værebro golfbane Green 17

(:Unkn) Unknown

VSM G707, Rødbakkegård SV. Prøvegravningsrapport

(:Unkn) Unknown
Rapport fra prøvegravning forud for anlæggelse af naturgasledning

Beretning KBM2804

(:Unkn) Unknown

VSM10515, Snebæk. Notat 2018

(:Unkn) Unknown
Notat vedr. digitalisering af planer og nytolkninger af undersøgelser foretaget af Skive Museum i 1987 (SMS 410A).

ÅHM 5731 Udgravning 2010

(:Unkn) Unknown

VSM 09245. Rapport

(:Unkn) Unknown

Beretning KBM2224

(:Unkn) Unknown

Beretning KBM3500 og KBM3543

(:Unkn) Unknown

1391 beretning om undersøgelse

(:Unkn) Unknown

VSM G008 Lindhøjgaard Gravplads

(:Unkn) Unknown
Ved udgravningerne på Lindhøjgård blev der udgravet 19 jordfæstegrave fra tidlig ældre germansk jernalder. Sandsynligvis hører gravpladsen til den landsby, der er konstateret spor efter på marken umiddelbart syd for. 4 ud af 6 sikre kvindegrave på pladsen er blevet plyndret, ret kort tid efter at gravlæggelsen har fundet sted. En stor mandsgrav var udstyret med våben, glas og guldnål.

Registration Year

 • 2004
  21
 • 2005
  99,092
 • 2006
  70,301
 • 2007
  33,870
 • 2008
  24,013
 • 2009
  76,385
 • 2010
  331,477
 • 2011
  152,956
 • 2012
  458,555
 • 2013
  470,942
 • 2014
  1,416,246
 • 2015
  1,834,814
 • 2016
  2,331,255
 • 2017
  3,021,690
 • 2018
  3,576,035
 • 2019
  426,715

Resource Types

 • Dataset
  5,553,318
 • Text
  3,723,553
 • Image
  1,142,304
 • PhysicalObject
  877,867
 • Collection
  613,031
 • Other
  466,786
 • Software
  85,588
 • Workflow
  83,288
 • Audiovisual
  66,005
 • InteractiveResource
  55,219
 • Event
  8,566
 • Sound
  5,660
 • Model
  3,223
 • Film
  1,605
 • DataPaper
  597

Data Centers

 • figshare Academic Research System
  1,123,239
 • International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
  830,073
 • The Cambridge Crystallographic Data Centre
  773,336
 • E-Periodica
  758,559
 • Plutof. Data Management and Publishing Platform
  686,078
 • ResearchGate
  656,105
 • Zenodo
  622,494
 • Global Biodiversity Information Facility
  567,759
 • University of Southern California Digital Library
  446,260
 • E-Pics Bildarchiv
  436,054
 • PANGAEA
  374,520
 • Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
  373,193
 • Columbia University Libraries
  372,181
 • Data Planet
  313,923
 • Harvard IQSS Dataverse
  312,297