17,752,697 Works

Beretning KBM3978

Hoda El- Sharnouby

Beretning KBM3820 etape 2

Niels Grumløse

Newspapers from 1815

Royal Danish Library
NEWSPAPERS FROM 1815

OBM 5525 et. 4 beretning

Jesper Hansen

Foreløbig beretning KBM1810

H. Fabricius, B. Skaarup, K. Eliassen, L.L. Poulsen, M. Vedsø & Hoda El- Sharnouby

Beretning KBM840

V.V. Martens

MKH 1527 Hammerhus - Beretning

Mette Nissen
Beretning over arkæologisk undersøgelse af den overpløjede gravhøj sb. 18 Almind. Undersøgelsen påviste at gravhøjen må anses for fuldstændig bortpløjet. Til gengæld fremkom spredte spor efter et muligt jernalderhus, formentligt fra ældre romersk jernalder

Restaureringsrapport 2013

J. Raben, H. Norling-Christensen, N.-C. Clemmensen & Jørgen Frandsen
Restaureringsrapport for restaureringen af Grønnebro i 2013

VSM 09986 Meldgårdsminde Sydvest Beretning

Lars Agersnap Larsen

Kalverev Syd. Beretning for udgravning af middelalderlig vragdel

M.H. Thomsen
Forud for opførelsen af en ny Storstrømsbro har Vikingeskibsmuseet for Vejdirektoratet udført marinarkæologisk forundersøgelse af bruttoområdet for anlægsarbejdet. Under dette arbejde blev påtruffet middelalderlige vragdele, hvilket ledte til nærværende udgravning. Fundet udgøres af den agterste, bagbord del af bunden af et klinkbygget fartøj med udvendige kalfatringslister og -kramper. Fartøjets byggetidspunkt er dendrokronologisk dateret til ca. 1250-55 e.Kr. Fundet er dokumenteret in situ ved hjælp af 3D-fotogrammetri og herefter bjærget og hjemtaget til videre dokumentation med...

FHM5166 Kabelforbindelse Anholt Havmøllepark

H. Skousen
Moesgård museum har over en ca. 7,5 km lang strækning fulgt en 6 m bred afgravning i tracé for ilandføringskabel fra havvindmølleparken mellem Djursland og Anholt. Undersøgelsen lægger i forlængelse af en indledende ekstensiv rekognoscering i tracéet gennemført i foråret 2010. Undersøgelserne på kabeltracéet har givet os et arkæologisk tværsnit igennem et landskab, hvor vi tidligere kun har lavet få undersøgelser. Registreringerne har primært afdækket flere fundområder med fundrige gruber fra yngre bronzealder/ældre jernalder og...

Newspapers from 1785

Royal Danish Library
Newspapers from 1785 aalborgstiftstidende adresseavisen1759 berlingsketidende fyensstiftstidende viborgstiftstidende

Ham5602

J. Brøndsted, H. Matthiesen, H.C. Vorting, J. Raben & Arjen Heijnis

NJM6226 Sønder Elkær

Karen Povlsen

[Monolog fra Jeppe på bjerget]

Ludvig Holberg
Monolog-scene.

[Ikke-identificeret klaverakkompagneret fransk operettesang med afsluttende applaus]

(:Unkn) Unknown
Ikke-identificeret klaverakkompagneret fransk operettesang med afsluttende applaus. Indledes med utydelig annoncering.

VMÅ_2576_beretning

Bjarne Henning Nielsen, Benita Clemmensen & Sine Toft Jensen

Beretning KBM3755

Karen Bork-Pedersen, Københavns Energi & Vivi Lena Andersen

BJÆRGNING AF ANKER M 415 I HAVVINDMØLLEPARKEN RØDSAND 2

J. Dencker
Bjærgning af jernanker forud for anlægsarbejde

Forundersøgelsesrapport

Anne Mette Kristiansen, Nanna Holm Bendtsen, Anders Horsbøl Nielsen & Frederik Callesen

beretning for udgravning

Anders Horsbøl Nielsen & P Mohr Christensen

Teglovne, bevaringsarbejdet 1984

Jonas Toft Jacobsen & J. Berglund
DANMARKS RUINER 6, Teglovne - bevaringsarbejdet 1984. Beskrivelse af Lindeballe teglovn.

Lushøj, Smollerup. Beretning

G.V. Blom & A. P. Madsen
Beretning fra udgravning i 1897 af den centrale del af gravhøjen Lushøj ved Smollerup. I højen fandtes en sekundær grav med jernsværd fra vikingetiden og en mulig primærgrav uden fund.

Beretning for udgravning 2017

E.S Mauritsen & L.H. Olesen

Marina City Kolding 2

Otto Uldum
Marinarkæologisk forundersøgelse, fase 2. Foretaget med maskine på flåde. 12 positioner undersøgt, udvalgt ud fra geofysisk survey.

Registration Year

 • 2004
  21
 • 2005
  102,636
 • 2006
  75,356
 • 2007
  35,236
 • 2008
  24,283
 • 2009
  76,521
 • 2010
  331,494
 • 2011
  152,711
 • 2012
  457,612
 • 2013
  470,894
 • 2014
  1,415,498
 • 2015
  1,827,928
 • 2016
  2,181,547
 • 2017
  3,011,456
 • 2018
  3,560,597
 • 2019
  3,796,745
 • 2020
  229,287

Resource Types

 • Dataset
  6,749,636
 • Text
  4,910,719
 • Image
  1,879,115
 • PhysicalObject
  997,262
 • Collection
  658,652
 • Other
  607,452
 • Software
  119,412
 • Audiovisual
  98,435
 • InteractiveResource
  45,028
 • Sound
  24,253
 • Event
  10,668
 • Workflow
  5,192
 • Model
  3,391
 • DataPaper
  2,042
 • Film
  1,602

Affiliations

 • Imperial College London
  12,827
 • Technical University of Crete
  7,805
 • California Institute of Technology
  4,827
 • Old Dominion University
  891
 • Centre for Ecology and Hydrology
  676
 • University of California System
  533
 • University of Oxford
  449
 • French National Centre for Scientific Research
  401
 • University of British Columbia
  360
 • Cornell University
  341
 • University of Kentucky
  336
 • University of Exeter
  335
 • University of Florida
  314
 • Uppsala University
  307
 • University of California, Davis
  305