130 Works

Інноваційні підходи до формування у студентів компетентності енергозбереження при вивченні технічних дисциплін

Омельченко Леонід Миколайович & Шевченко Валентина Володимирівна
Українською: [Омельченко Л.М., Шевченко В.В. Інноваційні підходи до формування у студентів компетентності енергозбереження при вивченні технічних дисциплін / Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції "Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації" (13-15.05.2009 р.), секція "Проблеми вищої школи" // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського (ISSN 1995-0519 (print), 2072-8263 (online)), № 3/2009 (56), частина 1. - Україна, Кременчук: КДПУ, 2009. - С. 13-16. https://doi.org/10.5281/zenodo.2529099] Проблеми енергозбереження в промисловості потребують кваліфікованих кадрах, які мають серйозну профільну підготовку...

Інноваційні підходи до формування у студентів компетентності енергозбереження при вивченні технічних дисциплін

Омельченко Леонід Миколайович & Шевченко Валентина Володимирівна
Українською: [Омельченко Л.М., Шевченко В.В. Інноваційні підходи до формування у студентів компетентності енергозбереження при вивченні технічних дисциплін / Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції "Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації" (13-15.05.2009 р.), секція "Проблеми вищої школи" // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського (ISSN 1995-0519 (print), 2072-8263 (online)), № 3/2009 (56), частина 1. - Україна, Кременчук: КДПУ, 2009. - С. 13-16. https://doi.org/10.5281/zenodo.2529099] Проблеми енергозбереження в промисловості потребують кваліфікованих кадрах, які мають серйозну профільну підготовку...

Інноваційні підходи до формування у студентів компетентності енергозбереження при вивченні технічних дисциплін

Омельченко Леонід Миколайович & Шевченко Валентина Володимирівна
Українською: [Омельченко Л.М., Шевченко В.В. Інноваційні підходи до формування у студентів компетентності енергозбереження при вивченні технічних дисциплін / Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції "Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації" (13-15.05.2009 р.), секція "Проблеми вищої школи" // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського (ISSN 1995-0519 (print), 2072-8263 (online)), № 3/2009 (56), частина 1. - Україна, Кременчук: КДПУ, 2009. - С. 13-16. https://doi.org/10.5281/zenodo.2529099] Проблеми енергозбереження в промисловості потребують кваліфікованих кадрах, які мають серйозну профільну підготовку...

Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы

Шевченко Валентина Владимировна & Омельченко Леонид Николаевич
На русском: [Шевченко В.В., Омельченко Л.Н. Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы / Материалы ХІ Международной научно-технической конференции "Электромеханические системы, методы моделирования и оптимизации" (13-15.05.2009 г.), секция "Энергетика и энергоресурсосбережение" // Вестник Кременчугского государственного политехнического университета им. М. Остроградского (ISSN 1995-0519 (print), 2072-8263 (online)), № 3/2009 (56), часть 1. - Украина, Кременчуг: КГПУ, 2009. - С. 161-166. https://doi.org/10.5281/zenodo.2529093] В энергетике есть нерешенные проблемы, которые усиливаются с каждым днем: плохое техническое состояние электросетей и несовершенные системы...

Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы

Шевченко Валентина Владимировна & Омельченко Леонид Николаевич
На русском: [Шевченко В.В., Омельченко Л.Н. Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы / Материалы ХІ Международной научно-технической конференции "Электромеханические системы, методы моделирования и оптимизации" (13-15.05.2009 г.), секция "Энергетика и энергоресурсосбережение" // Вестник Кременчугского государственного политехнического университета им. М. Остроградского (ISSN 1995-0519 (print), 2072-8263 (online)), № 3/2009 (56), часть 1. - Украина, Кременчуг: КГПУ, 2009. - С. 161-166. https://doi.org/10.5281/zenodo.2529093] В энергетике есть нерешенные проблемы, которые усиливаются с каждым днем: плохое техническое состояние электросетей и несовершенные системы...

Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы

Шевченко Валентина Владимировна & Омельченко Леонид Николаевич
На русском: [Шевченко В.В., Омельченко Л.Н. Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы / Материалы ХІ Международной научно-технической конференции "Электромеханические системы, методы моделирования и оптимизации" (13-15.05.2009 г.), секция "Энергетика и энергоресурсосбережение" // Вестник Кременчугского государственного политехнического университета им. М. Остроградского (ISSN 1995-0519 (print), 2072-8263 (online)), № 3/2009 (56), часть 1. - Украина, Кременчуг: КГПУ, 2009. - С. 161-166. https://doi.org/10.5281/zenodo.2529093] В энергетике есть нерешенные проблемы, которые усиливаются с каждым днем: плохое техническое состояние электросетей и несовершенные системы...

Вибір конструктивних рішень вітроенергетичних комплексів малої і середньої потужності

Шевченко Валентина Володимирівна & Омельченко Леонід Миколайович
Українською: [Шевченко В.В., Омельченко Л.М. Вибір конструктивних рішень вітроенергетичних комплексів малої і середньої потужності / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" (9-10.10.2008 р.) // Збірник наукових праць "Вісник ХНТУСГ", №1(73). - Україна, Харків: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, 2008. - С. 128-131. https://doi.org/10.5281/zenodo.2528851] На підставі аналізу існуючих проблем сучасної енергетики проведений пошук конструктивних рішень і характеристик ветрогенераторов, вітроенергетичних установок, як джерел тепло- і електроенергії. Ключові слова:...

Вибір конструктивних рішень вітроенергетичних комплексів малої і середньої потужності

Шевченко Валентина Володимирівна & Омельченко Леонід Миколайович
Українською: [Шевченко В.В., Омельченко Л.М. Вибір конструктивних рішень вітроенергетичних комплексів малої і середньої потужності / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" (9-10.10.2008 р.) // Збірник наукових праць "Вісник ХНТУСГ", №1(73). - Україна, Харків: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, 2008. - С. 128-131. https://doi.org/10.5281/zenodo.2528851] На підставі аналізу існуючих проблем сучасної енергетики проведений пошук конструктивних рішень і характеристик ветрогенераторов, вітроенергетичних установок, як джерел тепло- і електроенергії. Ключові слова:...

Медицинские и педагогические аспекты формирования безопасного поведения студентов

Шевченко Валентина Владимировна & Шевченко Александр Сергеевич
Опубликовано: [Шевченко В.В., Шевченко А.С. Медицинские и педагогические аспекты формирования безопасного поведения студентов / Материалы 7-й научно-практической конференции "ВИЧ и ЗППП: барьеры на пути распространения" (секция "Формирование безопасного поведения студентов") // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 5 (25). - Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2008. - С. 38-42. https://doi.org/10.5281/zenodo.2527882] В статье описаны современные методы профилактической работы, направленной на предотвращение заражения ВИЧ-инфекцией, инфекциями, передающимися половым путем, на неупотребление психоактивных веществ. Проблемы этих заболеваний рассмотрены в контексте...

Медицинские и педагогические аспекты формирования безопасного поведения студентов

Шевченко Валентина Владимировна & Шевченко Александр Сергеевич
Опубликовано: [Шевченко В.В., Шевченко А.С. Медицинские и педагогические аспекты формирования безопасного поведения студентов / Материалы 7-й научно-практической конференции "ВИЧ и ЗППП: барьеры на пути распространения" (секция "Формирование безопасного поведения студентов") // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 5 (25). - Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2008. - С. 38-42. https://doi.org/10.5281/zenodo.2527882] В статье описаны современные методы профилактической работы, направленной на предотвращение заражения ВИЧ-инфекцией, инфекциями, передающимися половым путем, на неупотребление психоактивных веществ. Проблемы этих заболеваний рассмотрены в контексте...

Соотношение технического и человеческого фактора в выполнении задачи безопасного продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС Украины

Шевченко Валентина Владимировна
Опубликовано: [Шевченко В.В. Соотношение технического и человеческого фактора в выполнении задачи безопасного продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС Украины // Принято для опубликования в журнале "Пути науки", 2018, №2 (http://www.wayscience.com/vipusk-2/). Препринт в: Вестник Харьковского Регионального Института Проблем общественного здравоохранения, №5(85) / ред. Шевченко А.С. - Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2018. - С. 16-29. http://doi.org/10.5281/zenodo.2196906] Украина проводит работы по продлению сроков эксплуатации блоков АЭС с выполнением требований безопасности к ядерным объектам. Из-за экономического кризиса отработавшее срок эксплуатации электрооборудование...

Features Of Transformation Of Marketing In E-Commerce

L. Kaluzhsky Mikhail
Article about influence of e-commerce on transformation of the theory and practice of marketing. The author considers Internet-marketing as the independent form of marketing formed under the general laws in new institutional conditions. Статья о влиянии электронной коммерции на трансформацию теории и практики маркетинга. Автор рассматривает интернет-маркетинг как самостоятельную форму маркетинга, формирующуюся по общим законам в новых институциональных условиях.

Features Of Transformation Of Marketing In E-Commerce

L. Kaluzhsky Mikhail
Article about influence of e-commerce on transformation of the theory and practice of marketing. The author considers Internet-marketing as the independent form of marketing formed under the general laws in new institutional conditions. Статья о влиянии электронной коммерции на трансформацию теории и практики маркетинга. Автор рассматривает интернет-маркетинг как самостоятельную форму маркетинга, формирующуюся по общим законам в новых институциональных условиях.

Institutionalism And Exogenous Interpretation Of Economic Processes

L. Kaluzhsky Mikhail
Article about synthesis of theory the self-organizing and the institutional economic theory. The author proves the thesis about exogenous an origin of institutional processes in economy and cyclic institutional development. Статья о синтезе экзогенного подхода и институциональной экономической теории. Автор обосновывает тезис об экзогенном характере институциональных процессов в экономике.

Institutionalism And Exogenous Interpretation Of Economic Processes

L. Kaluzhsky Mikhail
Article about synthesis of theory the self-organizing and the institutional economic theory. The author proves the thesis about exogenous an origin of institutional processes in economy and cyclic institutional development. Статья о синтезе экзогенного подхода и институциональной экономической теории. Автор обосновывает тезис об экзогенном характере институциональных процессов в экономике.

Разработка Базы Данных Типовых Техкарт Для Информационно-Аналитического Комплекса По Земледелию

Степных Николай Васильевич, Жукова Олеся Александровна & Заргарян Артур Меружанович
Введение: статья посвящена применению информационных технологий для получения новых знаний по земледелию и проектирования растениеводства.
Материалы и методы: рассматриваются методы, структура и содержание базы данных типовых технологических карт в растениеводстве, а также способы управления и использования полученных данных в проектировании агротехнологий на основе мониторинга и систематизации информации агроландшафтов, агроценозов и экономических условий производства.
Результаты: на основе результатов исследований научных учреждений и данных практического опыта сельскохозяйственных предприятий разработана база типовых технологических карт, экономические и технологические параметры...

Разработка Базы Данных Типовых Техкарт Для Информационно-Аналитического Комплекса По Земледелию

Степных Николай Васильевич, Жукова Олеся Александровна & Заргарян Артур Меружанович
Введение: статья посвящена применению информационных технологий для получения новых знаний по земледелию и проектирования растениеводства.
Материалы и методы: рассматриваются методы, структура и содержание базы данных типовых технологических карт в растениеводстве, а также способы управления и использования полученных данных в проектировании агротехнологий на основе мониторинга и систематизации информации агроландшафтов, агроценозов и экономических условий производства.
Результаты: на основе результатов исследований научных учреждений и данных практического опыта сельскохозяйственных предприятий разработана база типовых технологических карт, экономические и технологические параметры...

毕鹗教授讲座海报2

Wolfgang Behr
Abstract: Inscriptional Evidence and the Origins of Poetic Form in Early China

Wolfgang Behr

Institute of Asian and Oriental Studies, University of Zurich /
Distinguished Scholar in Residence, Hong Kong Baptist University Jao Tsung-I Academy of Sinology


Abstract
While some authors have claimed that a conscious use of poetic devices and incipient versification may be traced back to Shang oracle bone inscriptions (cf. e.g. 饒宗頤 1992,...

毕鹗教授讲座海报2

Wolfgang Behr
Abstract: Inscriptional Evidence and the Origins of Poetic Form in Early China

Wolfgang Behr

Institute of Asian and Oriental Studies, University of Zurich /
Distinguished Scholar in Residence, Hong Kong Baptist University Jao Tsung-I Academy of Sinology


Abstract
While some authors have claimed that a conscious use of poetic devices and incipient versification may be traced back to Shang oracle bone inscriptions (cf. e.g. 饒宗頤 1992,...

Современные Методики Лечения Рака Левых Отделов Толстой Кишки С Острой Кишечной Непроходимостью

С.В. Артюхов
© Артюхов С.В., 2017 г. УДК 617-089:616-06:616.34 С.В. Артюхов СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ГУЗ «Городская Александровская больница», Санкт-Петербург Показана возможность и целесообразность выполнения двухэтапных операций – первично формированием разгрузочной и последующей радикальной операцией в одну госпитализацию. Эндовидеохирургия позволяет выполнить этапы оперативного лечения кишечной непроходимости при раке ободочной в более ранние сроки. Применение двухмоментных операций с первичным формированием колостомы и последующим выполнением радикальной операции, позволяют улучшить результаты лечения...

Резектабельный Рак Прямой Кишки: Место И Роль Процедуры Rachel В Комбинированном Лечении

А.А. Захарченко, А.В. Попов, Ю.С. Винник & А.К. Кириченко
А.А. Захарченко, А.В. Попов, Ю.С. Винник, А.К. Кириченко РЕЗЕКТАБЕЛЬНЫЙ РАК ПРЯМОЙ КИШКИ: МЕСТО И РОЛЬ ПРОЦЕДУРЫ RACHEL В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, г. Красноярск В статье представлены 5-летние результаты комбинированного лечения 40 пациентов резектабельным раком прямой кишки (TNM: IIA-B – IIIA-B) с использованием в неоадъювантном режиме (за 72 часа до операции) эндоваскулярной маслянной химиоэмболизации ректальных артерий (RACHEL procedure) эмульсией липиодола и 5-фторурацила. Полученные результаты: высокая...

Резектабельный Рак Прямой Кишки: Место И Роль Процедуры Rachel В Комбинированном Лечении

А.А. Захарченко, А.В. Попов, Ю.С. Винник & А.К. Кириченко
А.А. Захарченко, А.В. Попов, Ю.С. Винник, А.К. Кириченко РЕЗЕКТАБЕЛЬНЫЙ РАК ПРЯМОЙ КИШКИ: МЕСТО И РОЛЬ ПРОЦЕДУРЫ RACHEL В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, г. Красноярск В статье представлены 5-летние результаты комбинированного лечения 40 пациентов резектабельным раком прямой кишки (TNM: IIA-B – IIIA-B) с использованием в неоадъювантном режиме (за 72 часа до операции) эндоваскулярной маслянной химиоэмболизации ректальных артерий (RACHEL procedure) эмульсией липиодола и 5-фторурацила. Полученные результаты: высокая...

Современные Методики Лечения Рака Левых Отделов Толстой Кишки С Острой Кишечной Непроходимостью

С.В. Артюхов
© Артюхов С.В., 2017 г. УДК 617-089:616-06:616.34 С.В. Артюхов СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ГУЗ «Городская Александровская больница», Санкт-Петербург Показана возможность и целесообразность выполнения двухэтапных операций – первично формированием разгрузочной и последующей радикальной операцией в одну госпитализацию. Эндовидеохирургия позволяет выполнить этапы оперативного лечения кишечной непроходимости при раке ободочной в более ранние сроки. Применение двухмоментных операций с первичным формированием колостомы и последующим выполнением радикальной операции, позволяют улучшить результаты лечения...

Гуманитарный Научный Вестник

Гуманитарный научный вестник
Журнал, посвященный актуальным проблемам гуманитарных наук

Гуманитарный Научный Вестник

Гуманитарный научный вестник
Журнал, посвященный актуальным проблемам гуманитарных наук

Registration Year

 • 2016
  1
 • 2017
  8
 • 2018
  23
 • 2019
  98

Resource Types

 • Text
  130

Data Centers

 • Zenodo
  130