6,416 Works

Ванадийсодержащий дравит из Восточного Узбекистана

Н.В. Гореликова, А.М. Портнов, В.И. Таскаев, В.А. Рассулов, И.А. Чижова, О.В. Каримова, Ф.В. Балашов & Н.М. Боева
Ванадиевый травяно-зеленый дравит обнаружен в маломощных (до 10 см) кварцевых жилах, пересекающих черные кремнистые сланцы позднего протерозоя, обогащенные ураном и ванадием (до 50 ppm). Содержание V2O3 в – до 5.34% при низком содержании железа и повышенном магния. По всей вероятности, ванадий занимает в структуре минерала в основном Z-позицию. Получены спектры диффузного отражения в диапазоне 350–2500 нм и люминесценции при возбуждении УФ-излучением N-лазера. Появление ванадия в качестве хромофора и люминофора в метаморфических породах интерпретируется как индикатор...

MODIS-derived surface BRDF for land and water masses

Philippe Blanc
Twelve monthly maps of the BRDF parameters in ten spectral bands.Time-series of MODIS_MCD43C1 spectral BRDF parameters have been collected and averaged for each calendar month. Missing values have been filled in. The 3 BRDF variable are: BRDF_Geometric_Part, BRDF_Isotropic_Part, BRDF_Volumetric_Part. Band1: 620-670 nm; Band2: 841-876 nm; Band3: 459-479 nm; Band4: 545-565 nm; Band5: 1230-1250 nm; Band6: 1628-1652 nm; Band7: 2105-2155 nm; NIR: 700-5000 nm; Shortwave: 250-5000 nm; VIS: 400-700 nm. Bands 1 to 7 are the...

Le peuplement d'Afrique de l'Ouest sub-saharienne entre 2500 et 500 av. J.-C. : cadre chrono-culturel, économique et environnemental de la fin du Néolithique en zone soudano-sahélienne

Sylvain Ozainne
Ce travail de thèse établit un cadre chrono-culturel, économique et environnemental pour le peuplement d'Afrique de l'Ouest sub-saharienne pendant l'Holocène récent (2500-500 av. J.-C.), période coïncidant avec la fin du Néolithique et le début de l'Âge du Fer dans cette partie du continent. La recherche est articulée selon deux approches complémentaires et deux échelles géographiques distinctes. D'abord, une synthèse des données archéologiques issues de nos recherches sur le Néolithique récent en Pays dogon (Mali) est...

Long term dynamics of the vegetation at the subalpine-alpine ecocline during the Holocene : comparative study in the Aletsch region, Val d'Arpette and Furka Pass (Valais, Switzerland)

Adriana Luisa Carnelli
Le présent travail a comme objectif l'étude de la dynamique de la végétation subalpine-alpine durant l'Holocène dans les Alpes. Une approche multidisciplinaire a été utilisée (pédoanthracologie, analyse des phytolites, études des sols, palynologique, des macrorestes végétaux, de la végétation et dendrocronologique). La zone d'étude est située dans le canton du Valais (47°N, Suisse). Les investigations paléobotaniques entreprises ont mis en évidence que dans les sites étudiés, la limite maximale atteinte par les arbres (> 2...

Development of the ATLAS high-level trigger steering and inclusive searches for supersymmetry

Till Eifert
La thèse qui suit est divisée en deux parties distinctes. Le sujet de la première partie est le déclencheur de haut niveau (HLT), en particulier le développement du Steering et de l'interface utilisateur. La seconde partie présente une étude de recherche inclusive pour la supersymétrie, incluant une nouvelle méthode d'estimation pour les bruits de fond pertinents des processus du Modèle Standard (MS).

05410096.jpg

IAEA
How a nuclear technique helped save the orange industry in Western Cape, South Africa Maize bags. 2500 kilograms of maize are used for moth feed every day.

HAM4963_Kogang_I_Beretning

(:Unkn) Unknown
Beretning over en arkæologisk undersøgelse af et 1300 m2 stort boplads/aktivitetsområde fra ældre og yngre stenalder. Herved fremkom ialt knapt 2500 flintredskaber og afslag. Fundene er gjort i en kulturlagshorisont hvori har kunnet udskilles fire hovedperioder: Maglemosekultur: Mikrolitter, lancetter, trekanter, stikler, stikkelafslag, små skiveskrabere, mikroflækker, mikrolitforarbejder, mikrostikler, mikroflækkeblokke samt afslag. Kongemosekultur: Rhombiske skævpile/trapezer. Ertebøllekultur: Tværpile, flækker, flækkeskrabere, skiveøkser, blokke, blokafslag, rygflækker, tværpileforarbejder, tværpileretoucheringsaffald, vingeafslag fra skiveøkser samt almindelige afslag. Tragtbægerkultur: Tværpile, flækker, flækkeskrabere, skiveskrabere, skiveøkser,...

HAM 4636-Steensbjerg-udgravningsberetning

(:Unkn) Unknown
Udgravningsberetning: Arkæologisk undersøgelse af et ialt 7.500 m2 stort område forud for etablering af beboelseskvarter på Steensbjerg beliggende i den nordøstlige udkant af Christiansfeld syd for forlægningen af Allervej. Undersøgelsen var opdelt i seks delområder på henholdsvis 3000 m2, 2500 m2, 900 m2, 500 m2, 400 m2 og 100 m2. Ved undersøgelsen afdækkedes et bopladsområde, en urnegravplads, to aktivitetsområder og et kulturlag fra sen førromersk jernalder, samt et tværremshus fra middelalderen. Undersøgelsen er tilendebragt.

HAM 2059 Dohøjvej - Beretning 2001

(:Unkn) Unknown
Arkæologisk undersøgelse 2001 i forbindelse med udvidelse af virksomheden Linak A/S. Der blev afdækket to felter på hhv. ca. 5400 m2 og ca. 2500 m2. På det vestlige store felt (II) blev der udgravet to eller tre gårde fra yngre romersk jernalder (3.-4. årh.). Der kunne adskilles mindst 14, ofte overlappende, bygninger samt fire hegnsforløb. Desuden blev der iagttaget en del mindre kogegruber. Inden for det østlige lille felt (I) fandtes der omkring 30 store...

HAM 4962 Søgård - Beretning 2009

(:Unkn) Unknown
Beretning over arkæologisk udgravning (Etape I: 7/9-18/9 2009/Felt A+B, ialt 1800 m2; Etape II: 1/12-18/12 2009/Felt C, ialt 2500 m2). Udgravningerne, som bestod af tre mindre felter, viste at området generelt var kraftig forstyrret af recente nedgravninger i det militære øvelsesterræn. En del fortidsminder må formodes tabtgået som følge heraf. Ved undersøgelserne dokumenteredes et aktivitetsområde med jernudvindingsovne. Herudover blev udgravet et tilsyneladende enkeltliggende treskibet langhus. Det drejer sig om et såkaldt Osterrönfeld-hus, der knyttes til...

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk møde/undersøgelse i Bjerring Kirke 1996

(:Unkn) Unknown
Den 3. december 1996 har jeg i kirken haft et møde med Bjerring menighedsråd og arkitekt Poul Brøgger. Det primære formål med mødet var at få den indvendige restaurering genoptaget og undersøge muligheden for at trække de elektriske kabler fra våbenhuset ind i kirken. Foran runestenen blev der foretaget en mindre udgravning for at undersøge stenens tykkelse samt fundamentet under den. Tykkelsen var i kanten ca. 22 cm stigende til formentlig ca. 35 cm under...

HAM 5179 Galsted Syd II - Beretning 2011

(:Unkn) Unknown
Beretning for arkæologisk undersøgelse 2011: Undersøgelse af 2500 m2 indenfor et kommende gastracee: Fund af ét toskibet langhus, seks treskibede langhuse, ni hegn heraf fire saddeltagshegn, seks staklader, fire gruber og bunden af en jernudvindingsovn. Typologisk datering til yngre romertid/(ældre germansk jernalder)

HIGHER EDUCATION INSTITUTE AS AN INNOVATIVE SOCIOECONOMIC SYSTEM

Alexander Degtyarev & Konstantin Vodenko
The article justifies the concept of the higher education institute as an innovative socioeconomic system. The authors of the article, analyzing the urgency of this problem in the context of the implementation of the Strategy for Innovative Development of the Russian Federation until 2020, come to the conclusion that the efforts of establishing the research universities and competitive procedures to finance the university social, economic and scientific research projects, open up the opportunities for the...

Human behavioural ecology, anthropogenic impact and subsistence change at the teouma lapita site, central Vanuatu, 3000-2500 BP

Stuart Charles Hawkins
This thesis investigates early human palaeoecological interaction at the Teouma Lapita site on Efate Island, central Vanuatu, and how it changed during a period of cultural transition between 3000-2500 BP. Here I take a quantified approach through an evolutionary ecological theoretical framework using optimal foraging models (Prey Choice, Patch Choice and Central Place Foraging) to generate predictions of optimal economic behaviour in response to temporal variation in prey abundances. These optimal foraging models (OFM) which...

GBIF Occurrence Download

Occdownload Gbif.Org
A dataset containing 1210642301 species occurrences available in GBIF matching the query: HasCoordinate: true HasGeospatialIssue: false. The dataset includes 1210642301 records from 18180 constituent datasets: 19 records from Assemblage of living benthic foraminifera in sediment core CD146_55921#1, 63-150 µm. 7 records from Analyses of the recent components of sediment core PS1277-1. 352 records from Nannofossil abundance of Hole 60-458. 3466 records from MEXU/Leguminosae. 160 records from Waldstück Bremerhagen LK Bio Kl. 12. 1097 records from...

GBIF Occurrence Download

Occdownload Gbif.Org
A dataset containing 1210642301 species occurrences available in GBIF matching the query: HasCoordinate: true HasGeospatialIssue: false. The dataset includes 1210642301 records from 18173 constituent datasets: 199 records from Nannofossil abundance of Hole 24-232. 211 records from Meiobenthic taxon counts from deep-sea in situ recolonization experiment I deployed at station PS64/474-1 during ARK-XIX/3c. 11424 records from Inventario florístico y entomofaunístico en tres objetos de conservación ecosistémicos en las zonas núcleo de las reservas estatales de Balam-kú...

Ant species abundance at C2 Plots

Christine Wallis
Abundance of ant species were collected during the wet and the dry season 2014 on the core plots and intermediate elevation levels (1000, 1500, 2000, 2500, 3000) on disturbed and undisturbed forest plots.

Die Stele von Wellen: Mondkalender - Mondsymbolik?

Klaus Albrecht
Drei verzierte steinerne Stelen aus Nordhessen gelten als Unikate im mitteleuropäischen Raum - direkte Vergleichsstücke existieren bislang nicht. Die Datierung in das Neolithikum ist aufgrund der Ornamentik und - in einem Fall - der Fundumstände einigermaßen gesichert. Ihre Deutung blieb jedoch weitgehend unklar. Vor kurzem nun hat Klaus Albrecht eine Interpretation der Stele von Wellen als Mondkalender vorgeschlagen.

GBIF Occurrence Download

Occdownload Gbif.Org
A dataset containing 88110658 species occurrences available in GBIF matching the query: HasCoordinate: false. The dataset includes 88110658 records from 9461 constituent datasets: 14 records from Revision of the Australian leaf beetle genus Cheiloxena Baly, 1860 (Coleoptera: Chrysomelidae: Spilopyrinae). 29 records from Nomenclatural and type catalogue of Athoracophoridae (Mollusca: Eupulmonata: Succineoidea): a synopsis of the first 185 years of biodiscovery in the South West Pacific region. 28 records from Plant - Plant Virus (KIDR-PL). 18...

Hot metal droplets capture with centrifugal method

Mikhail Kitain, Kseniya Strelets & Marina Petrochenko
Weld spatter properties and ways of spatter formation were analyzed in the article. It was deter-mined that solidified spatter can be considered as an active agent in environment pollution due to high dispersion, and there is a mass excess comparing with spatter spray. Hot metal droplets were used to track the flow of jets. The major part of spatter being under solidification has the size of 200 micron by dispersion and can be picked up...

Data From QIN GBM Treatment Response

Artem B. Mamonov & Jayashree Kalpathy-Cramer
This collection contains “double baseline” multi-parametric MRI images collected on patients with newly diagnosed glioblastoma. The patients were scanned after surgery but prior to the start of therapy, typically 2-5 days apart. The structural images included T1-weighted pre- and post-contrast images, T2-weighted images, FLAIR and MEMPRAGE images. Advanced MRI sequences included Diffusion Weighted (DW) Imaging, Dynamic Contrast-Enhanced MRI (DCE-MRI), and Dynamic Susceptibility Contrast MRI (DSC-MRI). The value of this collection is to provide clinical image...

Difficult Discussions in Contentious Times

Mara Schoeny, Lisa Shaw & Sarah Rose-Jensen
The United States is experienced an era of intense political, social, and economic conflict and internationally, challenging conversations around race, gender, religion/culture, etc. are at the forefront: see the global reach of the #MeToo and now #BlackLivesMatter movements and contention around refugees that has spread from refugee-sending countries to refugee-receiving countries including the US, Australia, and Malta. This session focuses on strategies for how to handle difficult conversations, such as those around race, gender, or...

Education Day 2017 Proceedings - Transformational Education: Learning for Life

Roberto Di Napoli, Elizabeth Miles, Judith Ibison & David Oliveira
Proceedings from St George's, University of London Education Day 2017.

Contents

Part 1: Insights

1. Transformation & the St. George’s Education and Students Strategy
Jane Saffell

2. A Critical Introduction
Johan Geertsema

3. Interview with Professor Linda Price, Keynote Speaker
Linda Price and Roberto Di Napoli


Part 2: Sharing Expertise

Introduction
Elizabeth Miles

4. Making MOOCs in medicine and healthcare
Luke Woodham, Kate Tatton-Brown, Fiona Howat, Sheetal Kavia, Trupti Jivram, Aurora Sesé...

The birds collection (ZO) of the Muséum national d'Histoire Naturelle (MNHN - Paris)

MNHN
Two databases concern the bird collections of the Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. The database AVES covers skins and mounted specimens, but the collection includes also eggs, nests and alcoholic preparations. Today, this collection numbers some 180 000 specimens, including approximately 2500 types. Search results follow Howard and Moore Checklist (updated to corrigenda) and taxonomic sequence. The upper geographical rank conforms to the ISO 3166-1 code. Undetermined locality does not necessarily mean that the...

Registration Year

 • 2005
  6
 • 2006
  7
 • 2007
  5
 • 2008
  3
 • 2009
  18
 • 2010
  69
 • 2011
  30
 • 2012
  100
 • 2013
  162
 • 2014
  181
 • 2015
  608
 • 2016
  742
 • 2017
  933
 • 2018
  2,451
 • 2019
  1,056

Resource Types

 • Dataset
  4,016
 • Text
  1,262
 • Collection
  485
 • Image
  342
 • PhysicalObject
  106
 • Other
  43
 • Audiovisual
  27
 • Software
  8
 • Workflow
  8
 • InteractiveResource
  2
 • Event
  1
 • Film
  1
 • Model
  1

Data Centers

 • Global Biodiversity Information Facility
  1,988
 • CyberDOI
  891
 • figshare Academic Research System
  653
 • Zenodo
  384
 • Digital Repository of Southern Federal University
  261
 • E-Pics Bildarchiv
  204
 • University of Southern California Digital Library
  162
 • The Cambridge Structural Database
  152
 • University College Dublin
  127
 • E-Periodica
  116
 • PANGAEA
  109
 • HEPData.net
  104
 • International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
  100
 • DANS
  84
 • Swedish National Data Service
  82