413 Works

Eesti kohanimeraamat

Peeter Päll & Marja Kallasmaa

Valentsikorpus

Hille Pajupuu

Eesti-läti ehitusalane paralleelkorpus

Kadri Muischnek

Ametniku soovitussõnastik

Tiina Paet

Segakorpus: Doktoritööd

Kadri Muischnek

Vene-eesti sõnaraamat

Indrek Hein & Jelena Kallas

Nimeüksuste korpus

Sven Laur

Kõneravi harjutuste mallid

Andres Mellik

Maltparseri treenitud mudel (UD)

Kaili Müürisep

Eesti keele HTS-kõnesüntesaator

Indrek Kiissel

Ersa prosoodia korpus

Pärtel Lippus

Eesti keele A1–C1 õpikute sisu korpus 2017

Jelena Kallas & Kristina Koppel

Haridussõnastik

Indrek Hein

Soome-eesti sõnaraamat / Suomi–viro-suursanakirja

Indrek Hein & Margit Langemets

Võru-eesti paralleelkorpuse kasutajaliides

Sulev Iva

Eesti keele A1-C1 õpikute korpus 2017

Jelena Kallas & Kristina Koppel

Reaalajalise kõnetuvastuse server

Tanel Alumäe

Pikad sõnad

Pärtel Lippus

Sagedussõnastik 2.0

Kadri Muischnek

Nime- ja numbriüksuste tuvastaja

Kadri Muischnek

Eesti viipekeele - eesti keele veebisõnastik

Margit Langemets

Võru ja Setu ilukirjanduskorpus

Sulev Iva

Registration Year

 • 2015
  82
 • 2016
  90
 • 2017
  71
 • 2018
  82
 • 2019
  87

Data Centers

 • Keeleressursid. The Center of Estonian Language Resources
  413