415 Works

Estonian NER corpus

Sven Laur

Eesti Keele Instituudi kõnesünteesikorpus

Liisi Piits

Eesti-mari sõnaraamat

Sven-Erik Soosaar

EstNLTK tokenizer

Sven Laur

Eesti keele segakorpus: Seadused

Kadri Muischnek

Mitmikute sagedusloendid

Kadri Muischnek

Eesti-vene sõnaraamat

Jelena Kallas

Corpus of Estonian newspaper texts D

Kadri Muischnek

Vene-eesti sõnaraamat

Indrek Hein & Jelena Kallas

Hiiu sõnaraamat

Tiina Laansalu

Eesti keele sõnapered

Indrek Hein & Silvi Vare

Idamurde sõnastik

Tiina Laansalu & Ellen Niit

Eesti-norra sõnaraamat

Ülle Viks

Eesti-vene õpilase ÕS

Tiina Leemets

Seto sõnastik

Indrek Hein

Estonian WordNet (kb65a-4)

Heili Orav

Estonian-Latvian Parallel Corpus of building product texts

Kadri Muischnek

Eesti emotsionaalse kõne korpus

Hille Pajupuu

Vene-eesti sõnaraamat

Indrek Hein & Jelena Kallas

Inglise-eesti meresõnaraamat

Indrek Hein

Tekstide helindaja ja heliraamatute genereerija

Meelis Mihkla

Hiiu sõnaraamat

Tiina Laansalu

Eesti keele Kitsenduste Grammatika reeglid 1.0

Kadri Muischnek

Poetry corpus

Neeme Kahusk

Registration Year

 • 2015
  82
 • 2016
  90
 • 2017
  71
 • 2018
  82
 • 2019
  89

Data Centers

 • Keeleressursid. The Center of Estonian Language Resources
  415