415 Works

Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat

Indrek Hein

Eesti-udmurdi sõnaraamat

Indrek Hein

e-keelenõu

Tõnis Nurk

Valentsikorpus

Hille Pajupuu

Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat

Indrek Hein

Seto sõnastik

Indrek Hein

Võõrsõnade leksikon

Tiina Paet

Esimene eesti slängisõnaraamat

Indrek Hein

Esterm v20180302

Tiina Soon

Eesti kohanimeraamat

Peeter Päll & Marja Kallasmaa

EstNLTK teek Pythoni jaoks (ver.1.4)

Sven Laur

Sketch Engine eesti keele õppijale (etSkELL)

Jelena Kallas & Kristina Koppel

Estonian Open Parallel Corpus

Martin Luts

Väike murdesõnastik

Indrek Hein

Fraseoloogiasõnaraamat

Margit Langemets

Eesti keele seletav sõnaraamat EKSS 2009

Margit Langemets

Eesti keele A1-C1 õpikute korpus 2018

Jelena Kallas & Kristina Koppel

Niidumari prosoodia korpus

Pärtel Lippus

Läti-eesti sõnaraamat

Indrek Hein & Margit Langemets

Pindsüntaktiliselt analüüsitud korpus

Kaili Müürisep

Eesti keele õppekorpus 2018 (etSkELL) 2018-04

Jelena Kallas & Kristina Koppel

Morphological analyzer for Estonian ESTMORF

Heiki-Jaan Kaalep

Eesti keele õppekorpus 2018 (etSkELL)

Jelena Kallas & Kristina Koppel

Registration Year

 • 2015
  82
 • 2016
  90
 • 2017
  71
 • 2018
  82
 • 2019
  89

Data Centers

 • Keeleressursid. The Center of Estonian Language Resources
  415