415 Works

Corpus of Adolescent Speech

Einar Meister

Terminibaaside süsteem Termeki

Tõnis Nurk

EstNLTK teek Pythoni jaoks

Sven Laur

Koond-ner

Sven Laur

Militerm v20180801

Tiina Soon

Eesti kohanimeraamat

Peeter Päll & Marja Kallasmaa

Ersa prosoodia korpus

Pärtel Lippus

The database of Estonian multi-word expressions

Kadri Muischnek

Corpus of Estonian fiction

Kadri Muischnek

Corpus of Estonian scientific texts

Kadri Muischnek

Corpus of Estonian law texts

Kadri Muischnek

Estonian Emotional Speech Corpus

Hille Pajupuu

Corpus of Spoken Estonian

Olga Gerassimenko

Registration Year

 • 2015
  82
 • 2016
  90
 • 2017
  71
 • 2018
  82
 • 2019
  89

Data Centers

 • Keeleressursid. The Center of Estonian Language Resources
  415