415 Works

Eesti etümoloogiasõnaraamat

Margit Langemets

Liivi prosoodia korpus

Pärtel Lippus

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013

Maire Raadik

Estonian Wordnet (kb72-LAST)

Heili Orav & Kadri Vare

Meditsiinikeele korpus

Peeter Ross & Eola Valdre

Eesti keele õpikute lausete korpus A1–C1

Jelena Kallas & Kristina Koppel

Veebipõhine sõnastikusüsteem EELex

Ülle Viks

Eesti keele segakorpus: Seadused

Kadri Muischnek

etTenTen korpus, morfoloogiliselt ühestatud

Kadri Muischnek

Estonian Treebank

Kaili Müürisep

Diktofon

Tanel Alumäe

Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants

Kristiina Ross

Eesti viipekeele - eesti keele veebisõnastik

Margit Langemets

Kollokatsioonide tuvastaja

Kadri Muischnek

Militerm

Tiina Soon

Eesti keele seletav sõnaraamat EKSS 2009

Margit Langemets

Kollokatsioonid

Kadri Muischnek

Vox populi - tekstide helindaja

Indrek Hein

Esterm v20180701

Tiina Soon

Meditsiini õppematerjalide korpus

Eola Valdre

Estonian corpus with shallow syntactic annotation

Kaili Müürisep

Registration Year

 • 2015
  82
 • 2016
  90
 • 2017
  71
 • 2018
  82
 • 2019
  89

Data Centers

 • Keeleressursid. The Center of Estonian Language Resources
  415