415 Works

Sünonüümisõnastik

Indrek Hein & Asta Õim

Eesti Keele Instituudi kõnesünteesikorpus

Liisi Piits

Eesti keele HTS-kõnesüntesaator

Meelis Mihkla

Kõnesämplid kõneravi.ee jaoks

Lea Kübar & Andres Mellik

Niederdeutsche Lehnwörter im Estnischen

Jüri Viikberg

MILITERM

Tiina Soon

Eesti-vene sõnaraamat

Jelena Kallas

Eesti-norra sõnaraamat

Ülle Viks

Estonian NER corpus

Sven Laur

Igauņu-latviešu vārdnīca

Indrek Hein & Margit Langemets

Eesti keele ühendkorpus 2017

Jelena Kallas & Kristina Koppel

Eesti keele A1-C1 õpikute korpus 2018

Jelena Kallas & Kristina Koppel

Vene-eesti sõnaraamat

Indrek Hein & Jelena Kallas

Maltparseri analüüsitud koondkorpus 1.0

Kadri Muischnek

Mulgi sõnastik

Tiina Laansalu

Keelehoiakud Eesti keelekeskkondades 2015

Andres Karjus & Martin Ehala

Norra-eesti sõnaraamat

Ülle Viks

NER-tagger corpus

Alexander Tkachenko

Eesti kaasaegsed anekdoodid

Liisi Laineste

EstNLTK sentence splitting

Sven Laur

Pikad sõnad

Pärtel Lippus

Võru murde HTS-kõnesüntesaator

Meelis Mihkla

Liivi-saksa sõnaraamat

Margit Langemets

Eesti keele sõnapered - indeks

Indrek Hein & Silvi Vare

Esimene eesti slängi sõnaraamat

Indrek Hein

Registration Year

 • 2015
  82
 • 2016
  90
 • 2017
  71
 • 2018
  82
 • 2019
  89

Data Centers

 • Keeleressursid. The Center of Estonian Language Resources
  415