82 Works

Estonian corpus with shallow syntactic annotation

Kaili Müürisep

Eesti-vene sõnaraamat

Jelena Kallas

Estonian NER corpus

Sven Laur

Eesti avatud paralleelkorpus

Martin Luts

Põhjatuule ja päikese korpus v.1.0.2

Pärtel Lippus

Diktofon

Tanel Alumäe

Aktsendikorpus

Einar Meister

Eesti puudepanga korpus

Kaili Müürisep

Poetry corpus

Neeme Kahusk

Eesti keele segakorpus: Seadused

Kadri Muischnek

Estonian WordNet (kb65a-4)

Heili Orav

Estonian-Latvian Parallel Corpus of building product texts

Kadri Muischnek

Eesti emotsionaalse kõne korpus

Hille Pajupuu

Nimeüksuste korpus

Sven Laur

Inglise-eesti masintõlkesõnastik

Indrek Hein

Eesti Keele Instituudi tekstikorpus

Indrek Hein

Sagedussõnastik

Kadri Muischnek

Aligned Estonian-Icelandic ICD-10

Kadri Muischnek

Corpus of Adolescent Speech

Einar Meister

Eesti Speechdat andmebaas

Einar Meister

Eesti murdekorpus

Liina Lindström

Raadiointervjuude korpus

Einar Meister

Kõnesünteesi kõnekorpus Eva

Liisi Piits

Estonian Wordnet (kb72-LAST)

Heili Orav & Kadri Vare

Registration Year

  • 2015
    82

Data Centers

  • Keeleressursid. The Center of Estonian Language Resources
    82