90 Works

e-keelenõu

Tõnis Nurk

NER-tagger corpus

Alexander Tkachenko

Inglise-eesti meresõnaraamat

Indrek Hein

Gap-tagger corpus

Alexander Tkachenko

Võõrsõnade leksikon

Tiina Paet

Põhjatuule ja päikese korpus v.1.0.3

Pärtel Lippus

Eesti keele sõnapered

Indrek Hein & Silvi Vare

Huviharidussõnastik

Indrek Hein

Eesti etümoloogiasõnaraamat

Margit Langemets

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013

Maire Raadik

Eesti keele seletav sõnaraamat EKSS 2009

Margit Langemets

Sünonüümisõnastik

Indrek Hein & Asta Õim

Eesti Keele Instituudi kõnesünteesikorpus

Liisi Piits

Niederdeutsche Lehnwörter im Estnischen

Jüri Viikberg

Eesti-norra sõnaraamat

Ülle Viks

Igauņu-latviešu vārdnīca

Indrek Hein & Margit Langemets

Vene-eesti sõnaraamat

Indrek Hein & Jelena Kallas

Norra-eesti sõnaraamat

Ülle Viks

Esimene eesti slängi sõnaraamat

Indrek Hein

Eesti-vene õpilase ÕS

Tiina Leemets

Eesti Wordnet (kb73-VIIMANE)

Heili Orav & Kadri Vare

Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat

Indrek Hein

etTenTen korpus

Heiki-Jaan Kaalep

Eesti-udmurdi sõnaraamat

Indrek Hein

Ametniku soovitussõnastik

Tiina Paet

Registration Year

  • 2016
    90

Data Centers

  • Keeleressursid. The Center of Estonian Language Resources
    90